Vern mot lynnedslag

Nå skal boliger sikres bedre mot elektriske branner.

Lynnedslag forårsaker mange branner.
  • Brit Myhrvold

Les også:

I år vil det komme krav om å installere overspenningsvern i sikringsskapet i alle nye elektriske anlegg.

Koster ekstra

Det vil koste et sted mellom 3000 og 6000 kroner for den enkelte husstand. Sammen med jordfeilbryter skal overspenningsvernet monteres i sikringsskap i alle nye bygg. I tillegg anbefales et ekstra vern for spesielt sårbare installasjoner som flatskjerm og datamaskin, opplyser forsikringsselskapet If.

Nylig skrev Aftenposten om problemer med farlige elektriske anlegg.

Økt sikkerhet

— Med disse enkelte tiltakene vil vi se en kraftig forbedring av brannsikkerheten. Det vil utvilsomt også bidra til å redusere antall branndøde, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If Skadeforsikring.

If ba om en regelendring i fjor høst og mener det vil spare samfunnet for store summer og redusere antallet dødsbranner. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vurdert forslaget og konkluderer nå med at en regelendring vil være lønnsom.

Regelendringen vil komme i juli, og sannsynligvis blir det en overgangsperiode på ett år før overspenningsvernet blir obligatorisk, ifølge If.

Elektrisk årsak

Rundt 40 prosent av alle branner i Norg har elektrisk årsak. Statistikk ra DSB viser at 9,9 prosent av dødsbrannene har elektrisk årsak. Det vil si at liv kan bli spart med bedre elsikkerhet.

I tillegg kommer innsparing av enorme erstatningssummer etter branner med elektrisk årsak. De siste 10 årene har forsikringsselskapene betalt ut nesten 1 milliard kroner etter skader på privatboliger og næringsbygg som følge av lynnedslag. Mye kunne ha vært unngått med overspenningsvern.

Mørketall

— På toppen av dette er mørketallene store fordi det er vanskelig å avsløre alle skader som er forårsaket av lynnedslag.

Overspenning etter lynnedslag kan skade det elektriske anlegget uten at du merker det. Slike elektriske utladninger svekker elanleggene over tid, og det kan oppstå brann uker eller måneder etter nedslaget.

— Det gjør skadene ekstra skumle, sier Ivar Martinsen.

Bedre kontroll

NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene – mener at hus og leiligheter bør få bedre elsjekk. De bør kontrolleres ved eierskifte eller minst hvert femte år, sier fagsjef Bjørn Sørensen.

I dag gjøres det stikkprøver av elektriske anlegg i 5 prosent av alle boliger her i landet. NELFO mener at dette ikke er nok.

— Mange boliger her i landet har gamle elektriske anlegg som er direkte farlige. Samtidig medfører endret bruksmønster overbelastninger som igjen kan føre til brann, ifølge NELFO.

Undersøkelser de siste årene viser at det også er mange feil på nye elektriske anlegg. Derfor har DSB bestemt at årets kontroll skal konsentrere seg om nye anlegg.