Norge

Flom og ras stenger veier i nord

E6 er stengt på to steder i Skibotn i Troms på grunn av flom og ras. I tillegg er en rekke mindre veier, ferjesamband og fjelloverganger stengt i de nordligste fylkene.

På Røykenes nord for Skibotn har naturkreftene tatt store deler av E6. 1500 kubikkmeter med masse har rast ut. Foto: SVEIN ERIKSEN/SCANPIX

Regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen region nord sier at 15 strekninger er stengt. Størst konsekvenser får delingen av E6 mellom nord og sør.

Steinras gjør at E6 er stengt for strekningen fra Skibotn til Manndalen. Her er det anbefalt omkjøring via riksvei 868 og ferja på sambandet Lyngenseidet-Olderdalen går kontinuerlig hele tirsdag.

Evakueres

I alle de tre nordligste fylkene har varmt vær ført til stor snøsmelting, noe som gir økt fare for både flom og skred. Ifølge Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) er det fare for vannføring rundt 50-årsflom i flere lavereliggende mindre vassdrag, som ventes å nå en topp i løpet av tirsdag.

Fare for ras førte til at seks husstander ved Tverrelva i Manndalen i Troms ble evakuert tirsdag, melder framtidinord.no.

Slik så E6 ut nord for Skibotn tirsdag. FOTO: SCANPIX Foto: Svein Eriksen

Ikke oversikt

NVE melder at flomtoppen ventes å bli nådd i slutten av uka når det gjelder høyereliggende og større vassdrag. I Tanavassdraget ventes toppen torsdag og i Nordland og Troms i løpet av onsdagen.

Ved Statens vegvesen i Finnmark hadde avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki faktisk ikke oversikt over alle ras da hun snakket med Altaposten tirsdag.

Et av områdene som er berørt, er Skillefjorden, som er helt isolert etter flere ras av ulik størrelse. Her kan ikke veien ryddes før vannføringen går tilbake.

Nettsider nede

Veitrafikksentralen i Mosjøen hadde særdeles stor pågang tirsdag, fordi nettsidene med veimeldinger var ute av drift helt til klokken 17.

– Her er det nok å gjøre, ja, sa vaktoperatør Synnøve Lukasen til NTB tirsdag formiddag.

Blant andre stengte strekninger kunne hun fortelle om to fjelloverganger til Sverige, ved Umbukta og Skarmodalen. Sterkt trafikkerte fylkesvei 15 mellom Dale og Alvestad i Troms var også stengt.