Norge

Utøya-ungdom kan ha rett til voldsoffererstatning

Tre AUF-ere som var på landsiden ved Utøya under terroren i 2011, har ikke krav på – men kan ha rett til – voldsoffererstatning, har Høyesterett besluttet. 

  • NTB

Det kommer fram i en dom fra Høyesterett torsdag.

– Vi har ikke fått medhold i at de selv skal anses som skadelidte, og dermed har de ikke krav på voldsoffererstatning. Men vi har fått medhold i at de har gitt hjelp på en slik måte at de likevel kan ha rett til voldsoffererstatning, sier advokaten til de tre ungdommene, Tore Helseth Høyer, til NTB.

Ga nødhjelp

Etter Høyesteretts oppfatning skal de tre regnes inn i gruppen som ga nødhjelp til "ofre for en straffbar handling". Etter 22. juli ble det gjort en utvidelse av denne definisjonen slik at folk som plukket opp flyktende ungdommer fra vannet, også skulle omfattes av voldsoffererstatningsordningen.

Dermed må Erstatningsnemnda behandle kravene til de tre ungdommene på nytt.

De tre AUF-erne, den ene bare 13 år, deltok på AUFs sommerleir i 2011, men befant seg på land i Utvika da terroristen slo til på Utøya. De hadde telefonisk kontakt med AUF-ere som var på øya og hjalp flyktende ungdommer som etter hvert kom svømmende i land i Utvika.

Fikk skader

Alle tre utviklet senere ulike psykiske skader. Likevel har de ikke krav på voldsoffererstatning fra staten, slår Høyesterett fast. I dommen heter det at statens ansvar må avgrenses ut fra graden av nærhet til både voldshandlingene og de direkte ofrene.

De tre har lagt fram krav om erstatninger på mellom 100.000 og 150.000 kroner, slik overlevende og andre som ga hjelp fikk, men kravene er tidligere blitt avvist av både Erstatningsnemnda, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Les mer om

  1. Høyesterett
  2. Utøya