Regjeringen får sterk kritikk for manglende terrorsikring - men folk får ikke høre politikerne diskutere den kritiske rapporten

Opposisjonen tar i bruk den verbale storslegga og kaller regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygg «sterkt kritikkverdig». Men offentligheten får ikke innsyn i Stortingets møte om saken.

 Politiet og Forsvaret er ikke i stand til – hverken sammen eller hver for seg – å sørge for god nok sikring av bygg og andre objekter i en trusselsituasjon.  Det var Riksrevisjonen konklusjon i sin rapport i 2015. Her er mannskaper fra politi og forsvar fotografert ved Utenriksdepartemtnet under en øvelse i 2012.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedtok tirsdag en hemmelig innstilling i saken om Riksrevisjonens mye omtalte beredskapsrapport. Det betyr at Stortinget mandag morgen samles til et lukket møte for å debattere saken.

Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er «sterkt kritikkverdig». Dette er det mest alvorlige begrepet kontrollkomiteen kan bruke uten å fremme mistillit.

Venstre skiller imidlertid lag med den øvrige opposisjonen og mener saken er «svært alvorlig og kritikkverdig». Siden regjeringspartiene Høyre og Frp ikke vil kritisere egen regjering, er det dermed ikke flertall i Stortinget for formuleringen «sterkt kritikkverdig».

– De øvrige partiene sier det som har skjedd i forbindelse med objektsikringen, er sterkt kritikkverdig, og at regjeringen ikke har vist tilstrekkelig evne til å gjennomføre Stortingets vedtak, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Martin Kolberg (Ap) leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.

I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet med sikkerhet og beredskap.

– Flere har ansvar

Kontrollkomiteens nestleder Michael Tetzschner (H) mener imidlertid det har skjedd store forbedringer siden 2015. Han minner om at beredskapskritikken går langt tilbake.

– Nå skriver også flertallet, som er meget kritisk, at det ikke har vært gjort noe før. Det rammer jo selvfølgelig også tidligere statsråder, sier han til NTB.

Tetzschner mener en mer retttferdig behandling ville tatt hensyn til at det var «mye ugjort arbeid» da dagens statsråd satte seg i stolen.

Raja vil spare den mest kritiske pekefingeren til senere bruk.

Samtidig ønsker Venstre å reservere den aller hardeste språkbruken til enda mer alvorlige saker, forklarer Abid Raja.

– Det blir å skyte over mål å si at vi skal bruke den mest klanderverdige betegnelsen vi har i parlamentet, foruten mistillit og riksrett, sier han.

Raja minner om at regjeringen nå må følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan arbeidet går.

Lukket og åpent møte

Siden kontrollkomiteen leverer både en gradert og en åpen innstilling, blir det et åpent og et lukket stortingsmøte om saken.

– Det lukkede møtet skal etter planen finne sted mandag morgen. Det åpne møtet blir på tirsdag, sier Kolberg, som beklager dette utfallet.

– Vi har ment at dette hemmeligholdet ikke var nødvendig. Vi kunne unngått alt dette hvis regjeringen hadde forholdt seg til saken på en helt annen måte, mener han.

Kolberg viser til at det er Stortingets flertall som har bestemt hemmeligholdet.

Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget. Dette sammendraget var ment for offentliggjøring, men Forsvarsdepartementet sa nei. Sammendraget ble imidlertid lekket til DN , som publiserte det.