Mange prøver hasj, få fortsetter

I tenårene røyker ressurssterk ungdom mer hasj enn de med sosiale problemer. Når de blir eldre, snus det på hodet.

Over 40 prosent av alle nordmenn har prøvd hasj før de fyller 30 år. Det kommer frem i den første omfattende studien av sammenhengen mellom sosiologiske faktorer og bruken av hasj. Den blir publisert i forskningsmagasinet Apollon i morgen. Undersøkelsen viser at det i hovedstaden bare er et mindretall som ikke har prøvd hasj. 60 prosent av Oslo-deltagerne i undersøkelsen prøvde før de fylte 30. Men blant de med høyere utdanning avtar interessen fort når de forlater tenårene. Bare én av ti 28-åringer med høyere utdanning har brukt cannabis siste år. Hele 44 prosent av dem som kun har grunnskole, er hasjbrukere. Tilsvarende har én av fire arbeidsledige røykt hasj siste år, mens blant studenter er tallet bare 11 prosent.Undersøkelsen som nå publiseres, har fulgt 3000 personers forbruksmønster gjennom store delere av oppveksten. Dermed har man for første gang i Norge fått kartlagt hasjrøykingen blant unge voksne, og ikke bare blant tenåringer, som det har vært forsket mer på.— Det er overraskende store forskjeller på hasjbruken til tenåringer og hos unge voksne, sier rusforsker Willy Pedersen. Pedersen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo.

Musikksmak avgjør.

Unge voksne hasjbrukere er ofte lavtlønnede, single og uten utdanning. Hasjbruken til tenåringer er avhengig av musikksmaken. Tenåringer fra ressurssterke familier der foreldrene har høy utdanning, fyrer oftere opp enn de som har foreldre med niårig skole. Også skilsmissebarn liker å røyke hasj. - Familieproblemer som foreldrenes skilsmisse og dårlig tilsyn og oppfølging, betyr mye for den fremtidige hasjbruken, fremholder Pedersen.Likevel er det musikksmaken som betyr mest. Mer enn halvparten av tenåringer som liker den siste og mest trendy musikken, prøver hasj. Sjansen for at de bruker cannabis er seks ganger høyere enn for dem som liker mer tradisjonell musikk. Dansebandentusiaster og countryelskere røyker svært sjelden hasj. Blant dem som misliker disse musikkformene, er det hele 30 prosent som tar seg en joint.

Politisk opposisjon.

For noen tiår siden var ofte motstand mot Vietnamkrigen ensbetydende med at man røykte hasj.- Fortsatt er hasjbruk i tenårene en del av et identitetsskapende prosjekt, hvor sosiokulturelle forhold, musikksmak og politisk opposisjon er viktig, påpeker rusforskeren.Når ungdommene kommer i slutten av tyveårene, skjer det store endringer. Da teller ikke musikksmaken lenger.- Hasjbrukere oppi 20-årene er gjerne menn, og de er ofte sosialt marginaliserte.Mange har droppet ut av skolen og er lavt utdannet. En stor andel av dem har lav inntekt eller lever på trygd. De som debuterer med hasj i tyveårene eller fortsetter med jevnlig hasjrøyking, står ofte svakt i samfunnet.

Omfattende.

Willy Pedersen har hentet tallmaterialet fra studien "Ung i Norge - longitudinell", der han i samarbeid med professor Lars Wickstrøm ved NTNU og forskningsinstituttet NOVA har fulgt 3000 ungdommer over lang tid, fra de var tenåringer i 1992 til de var blitt godt voksne i 2005. I europeisk sammenheng er det gjennomført få undersøkelser som er så omfattende.I studien kommer det frem at hver fjerde tenåring på 1990-tallet brukte hasj.- De virkelige tallene er nok høyere. Folk svarer relativt korrekt på konkrete spørsmål, men det er en viss underrapportering, påpeker Wickstrøm.