Norge

Kan inneholde asbest, bly og PCB

Kystverkets umiddelbare undersøkelser av «Murmansk» skyldes blant annet «ferske» påstander om miljøgifter. Kommunen alarmerte staten allerede i 2004.

Myndighetene vil på nytt undersøke vraket av krysseren "Murmansk". Om vraket fjernes, er fortsatt altfor tidlig å si.
  • Forf>
  • <forf>lars Nehru Sand <

Les også Fra å avvise all forurensningsfare i 14 år, vil myndighetene nå umiddelbart sjekke vraket av «Murmansk» på nytt. Nå frykter man vraket og områdene rundt inneholder asbest, bly og PCB.Kystverket vil med hjelp fra Statens forurensningstilsyn og Statens strålevern undersøke vraket av krysseren «Murmansk». Resultatene skal bli klart i løpet av kort tid, i beste fall slutten av neste uke.— Havforskningsinstituttet vil komme med en plan i løpet av dagen for hvordan prøvene skal ta. Prøvetagningen begynner i løpet av helgen eller mandag, så vil resultatene bli klart så fort som mulig, sier Johan Marius Ly i Kystverket til Aftenposten.- Onsdag kveld fikk vi kopi av en gammel analyserapport som viser resultater fra analyser av isolasjon og maling fra vraket. Analysene sier det skal være asbest, bly og PCB i vraket, utdyper han.

Kjente påstander.

Allerede 15. desember 2004 sendte Hasvik kommune et brev til Fiskeridepartementet. Aftenposten har fått innsyn i brevet hvor det fremgår at «Murmansk« «... nå er i ferd med å sprekke opp, og det er grunn til å anta at forurensningsaspektet etter hvert vil bli større. Nå er det ikke bare snakk om estetikk. Isolasjonsmaterialet vil flyte rundt, vi vet med stor sannsynlighet at der kan være både asbest og det farlige stoffet bromerte flammehemmere på og om bord på vraket.»- Burde ikke disse opplysningene vært bekreftet eller avkreftet tidligere?- Det kan du kanskje si. Vi tar i hvert fall tak i det nå.Ly vil ikke svare på om eventuelle funn av asbest, bly og/eller PCB i seg selv vil representere en så stor forurensningsfare at Kystverket vil anbefale fjerning av vraket.- Det er altfor tidlig å si. Vi vet nå uansett ikke noe om mengdene. Hva vi anbefaler vil vi komme tilbake til om kortest mulig tid, sier Ly.Kystverket vil også kontakte russiske myndigheter for å innhente informasjon om hva som var om bord i krysseren som var på vei fra Murmansk til India for opphugging. Det er tidligere dokumentert at vraket er tømt for olje. Myndighetene har opp gjennom hele 90-tallet vist til at det ikke er fare for oljeutslipp og at vraket dermed ikke utgjør noen akutt forurensningsfare.

Lite radioaktivitet.

Statens strålevern har i to dager foretatt forundersøkelser på og rundt vraket. Astrid Liland forteller til Aftenposten at det er tatt prøver av både sjøvann, tang, tare og sjøstjerner fra området rundt «MurmanskO. Hun håper resultatene av prøvene er klare rett over helgen.- Foreløpig er det for tidlig å si noe om strålefaren. Men vi har liten grunn til å tro at det er radioaktive lekkasjer fra vraket utover minimale strålekilder i fastmontert utstyr om bord, sier Liland. For å få de militære instrumentene om bord til å være selvlysende om natten, kan radioaktivt utstyr vært benyttet, noe som var vanlig på 50-tallet ,ifølge Liland.

Les også

  1. Gir Thorbjørn Berntsen skylda for Murmansk

  2. 2300 vrak ikke sjekket for gift

  3. Ingen nye radioaktive kilder på Murmansk