Norge

Fem store organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd

Fem organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge (IRN). I en felles pressemelding opplyser de at de er bekymret for IRNs retning. Til sammen har de rundt 20.000 medlemmer.

Islamsk Råd og leder Mehtab Afsa har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.
  • NTB

Organisasjonene som melder seg ut er Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge og Den Islamske Informasjonsforeningen, skriver Vårt Land.

Til sammen har de fem moskeene og muslimske organisasjonene rundt 20.000 medlemmer – om lag en firedel av IRNs totale medlemstall.

– Vi har forsøkt å få til en retningsendring for bevare det IRN vi var med på å etablere, i en form vi kan helhjertet støtte. Dette har ikke ført fram, og vi ser dessverre heller ingen utsikter til snarlig forbedring, heter det i pressemeldingen fra moskeene.

De opplyser at de over tid har vært bekymret for Islamsk Råd Norges retning.

Øyeblikkelig virkning

– Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning, skriver de videre.

Imam Senaid Kobilica er leder i Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, en av moskeene som nå melder seg ut. Han har sittet i IRN i ti år. Seks av disse som styreleder.

Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.

En del av uroen har vært tilknyttet rådets generalsekretær Methab Afsar, som i tillegg til kritikk internt i de muslimske miljøene også har fått kritikk fra og Kulturdepartementet og Venstres Abid Raja.

– Har blitt irrelevante

I juni ble det også klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten for andre halvår. Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten.

Tidligere i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.

– Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at IRN har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sa generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen.

Det har ikke lykkes NTB å komme i kontakt med Afsar eller Islamsk Råd Norge.

Les også

  1. Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd og får støtte fra flere moskeer

  2. Islamsk Råd i møte med Kulturdepartementet om statsstøtte

Les mer om

  1. Islam
  2. Trossamfunn
  3. Norge