Norge

PST får bekymringsmeldinger om asylsøkere hver eneste uke

Politiets utlendingsenhet (PU) fanger opp et økende antall asylsøkere som kan gi sikkerhetsbekymring.

I går sa fagdirektør Jon Fitje Hoffmann at PST ikke har god kontroll på asylsøkerne. Gunnar Kagge

 • Andreas Slettholm
  Kommentator
 • Ntb

PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne, skriver i en epost til Aftenposten at det er gjort en «rekke funn av materiell som gir grunn til sikkerhetsbekymring» i forbindelse med registreringen av de mange asylsøkerne som er kommet til Norge de siste månedene.

Videre skriver Kvigne: «Vi varsler ukentlig PST om saker, men kan ikke gå i detaljer om antall. Vi vil gjerne understreke at dette gjelder et mindretall av dem som kommer, men at det er tiltakende og vurderes som bekymringsfullt.»

Til Aftenposten i går sa

Les også

PST: - Kan ikke si vi har god kontroll på asylankomstene

PU under press

PU er for tiden under så stort press når de registrerer asylsøknader, at flere av spørsmålene om årsaken til flukten er blitt kuttet ut.

— Det er knapphet på tid og hender til å gjøre jobben, så vi registrerer på en annen måte enn vi gjorde tidligere, sier leder for PU i Råde, Rolf Hegli til VG.

Han sier det som er blitt droppet, er et grundigere intervju om grunnlaget for å søke asyl, noe Politiets utlendingsenhet gjorde uavhengig av selve asylintervjuet som Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører på et senere tidspunkt.

— Vi er blitt enige med UDI om noen maler for hva vi tar, som er det som trengs for å sikre et minimum av sikkerhet og identifisering. Det betyr personalia, familieforbindelser, fingeravtrykk og foto, sier Hegli.

Dette er forholdene asylsøkerne lever under den første tiden i Norge:

Les også

Bli med inn på asylmottaket i Råde

Forstår bekymringen

Han har forståelse for at PST er bekymret.

— Vi er også bekymret for den generelle situasjonen, det er ikke en idealsituasjon. Men rutinene blir stadig bedre, og vi håper å kunne spisse oss og gå litt lenger inn i bakgrunnen, sier han.

Til nå er det kommet nesten 28.000 asylsøkere til Norge. Nesten to tredeler av disse har kommet i høst. 70-80 prosent er menn. Den største gruppen er i 20- og 30-årene.

Vet du hvor mange asylsøkere som egentlig kommer til Norge om dagen? Se denne saken:

 1. Les også

  Ny ukesrekord for asylsøkere til Norge

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  De fleste som kom over Storskog får ikke bli i Norge

 2. VERDEN

  De kom til Europa som turister. Så dro de til Norge og søkte asyl.

 3. NORGE

  35 utlendinger søkte om asyl i april

 4. NORGE

  14.000 asylsøkere er forsvunnet på fem år. Politiet anslår at bare 300 fortsatt er i Norge.

 5. NORGE

  5445 asylsøkere fikk avslag i fjor. På samme tid forsvant 5482 fra mottak

 6. NORGE

  Rundt halvparten av asylsøkerne kan bli returnert