Slik ble grunnen revet vekk under Nasjonal transportplan

I over 20 år har Nasjonal transportplan styrt vei- og jernbanebygging i Norge.

Her i stortingssalen ble det ifølge folkevalgte selv holdt en «hjemme alene-fest» midt i juni. Følgene av festen er at Norge står uten en Nasjonal transportplan (NTP) som et politisk flertall stiller seg bak.

Nå går Nasjonal transportplan en uviss fremtid i møte. Det skyldes ifølge folkevalgte på Stortinget selv en «hjemme alene-fest» de holdt på Løvebakken 14. og 15. juni. Som bar galt av sted.

Mer om festen straks. Først litt bakgrunn:

Les hele saken med abonnement