Nyhetsanalyse

Bane Nor er fornøyd med arbeidet som er gjort i sommer. Spørsmålet er om passasjerene er enig.

Potensielt 60 prosent færre forsinkelser Asker – Drammen. Det er bare én av gevinstene etter sommerens arbeid, sier Bane Nor.

Bane Nor har arbeidet på linjene ved Drammen i sommer.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det skulle bare mangle at Bane Nor ikke slapp til med litt selvskryt om arbeidet som er gjort i sommer.

Selskapet har tydelig signalisert at de har jobbet mer strukturert etter at det i 2019 ble startet en debatt om hvor mye arbeid som faktisk ble gjort mens passasjerene satt på buss for tog. Bare på Follobanen har i år 1000 arbeidere og nesten 70 entreprenører gjort forarbeider til åpningen i desember neste år.

Derfor er det et paradoks at jernbanen rundt Oslo fortsatt hjemsøkes av gamle spøkelser.

I oktober 2007, to år før ordningen med buss for tog om sommeren var en realitet, var Aftenposten på nattebesøk i Oslotunnelen.

Vi skrev at:

«Aldri har flere nordmenn kjørt tog. Men det er i tunnelen under Oslo S det avgjøres om det blir nye rekorder, eller om norsk jernbane spiller fallitt.»

Oktober 2007. Et lag fra daværende Jernbaneverket jobber om natten for å stanse feil som stadig oppstår i Oslotunnelen. De legger ny jordingskabel i ett av tunnelløpene.

Og videre:

«Jernbaneverkets lumske fiende heter strøm på avveie. Ujevnheter i spenningen slår ut signalanlegget. Det kan lure toglederen til å tro at et tog er i trøbbel, et sted på strekningen. Da må all trafikk stanses.»

15 år senere, tirsdag 24. august 2021, stanset all trafikk rundt Oslo for n’te gang siden 2007.

Forklaringen? Strøm på avveie.

I 2015 besøkte Aftenposten Bane Nors «tekniske hus». Rammes jernbanen av strøm på avveie i området rundt Oslo er det her man leter den opp. Fra v. Olav Pettersen, leder for Teknisk operativ støtte, og statssekretær, da som nå, John-Ragnar Aarset (H).

Sommeren 2021 – gevinstene

At de samme problemene går igjen, gir grunn til å spørre om Bane Nor har tatt de rette grepene i løpet av 13 strake år med sommerstans. Og om hva de vil prioritere i årene som kommer. De har varslet et behov for ytterligere ti år til, minst.

Selv trekker Bane Nor frem at de i år har gitt «verstingen» Skøyen stasjon ekstra forpleining. Her har det påfallende ofte gått galt.

I sommer er det tekniske anlegget oppgradert. En ny type jordfeilmelder er montert, nettopp utstyr som skal hindre strøm på avveie. Det er lagt 3 kilometer med nye skinner. Det har ifølge Bane Nor redusert støyen så mye at naboer har ringt inn og gratulert.

Når signalene blir innvendige

Et nytt signalsystem som er på vei inn på norske linjer. Dette skal også hindre strøm på avveie. Det såkalte ERTMS flytter enkelt sagt styringen av togtrafikken fra trafikklys og installasjoner utenfor togene til displayet inne hos lokførerne.

I år er det gjort forarbeider mellom Drammen og Askerbanen. Med systemet på plass skal det bli lettere å flytte på tog som ikke selv er rammet av feil. Alle trenger ikke å stå stille samtidig.

Fem års tunnelarbeid over

I fem år, fra og med 2017, er det jobbet i Lieråstunnelen mellom Asker og Drammen. Nå er arbeidet i mål.

Mellom Asker og Drammen er man også ferdig med det som kalles et akseltellersystem. Det gir bedre kontroll på hvor togene befinner seg. Og, sier Bane Nor, det vil bidra til 60 prosent færre forsinkelser på strekningen.

I tillegg har togene fått nye ledninger å hente strøm fra.

Drammen sist igjen, men nå skjer det

Den siste strekningen som ble endret fra to til firefelts vei mellom Oslo og Larvik, var strekningen gjennom Kobbervikdalen, vest for Drammen. Det samme vil være tilfelle for dobbeltspor mellom Oslo og Drammen.

I sommer er det gjort forarbeider her.

Holder fast ved åpning av Follobanen

På Follobanen er det jobbet på Ski stasjon og ikke minst nær Oslo S med åpning av ny tunnel for togene fra Østfoldbanen.

Det er også kommet nye sviller og skinner på deler av dagens spor, som gir økt komfort og mindre støy. Langs E18 Mosseveien er berg og støttemur langs sporet sikret. Det reduserer risikoen for at stein faller ned på veien.

Nye grunnundersøkelser i Moss

I februar skrev Aftenposten om sjokkfunn av kvikkleire som truer fremdriften på Østfoldbanen her.

I sommer er det gjort flere grunnundersøkelser. Det er også jobbet med bygninger og jernbaneinstallasjoner i Moss.

Også Østfoldbanens østre linje, den som går til Mysen og Rakkestad, har flere steder fått nye skinner.

Konfrontert med at det stadig dukker opp feil, minner Bane Nor om at 90 prosent det norske jernbanenettet ble bygget for mer enn 60 år siden.

Men dette gjelder ikke lenger rundt Oslo. Det er grunn til å spørre om hvorfor man ikke har fått mer ut av nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika, moderne spor Oslo – Lillestrøm, oppgradert dobbeltspor Sandvika – Høvik – Lysaker og mange år med mye utskifting av utstyr i Oslotunnelen og på Oslo S.

Dette med tanke på forsinkelser, innstillinger og strøm på avveie. Punktligheten i lokaltrafikken etter sommeren har ikke vært spesielt god.

Mange har varslet endrede reisemønstre etter koronapandemien. Reiseselskapene selv tar det ikke for gitt at folk vil strømme tilbake til rushtrafikken. Og om flyten i trafikken fortsatt uteblir, vet de at det kan sitte ekstra langt inne.

Byggearbeider i Drammen sommeren 2021. Dette er 13. sommer på rad med buss for tog rundt Oslo. Det ligger ifølge Bane Nor an til ti til, minst.

Les også

  1. Hareide åpner for nattog til København

  2. Finner ikke årsaken til branner på jernbanen

Les mer om

  1. Jernbane
  2. Tog
  3. Oslotunnelen