Nyhetsanalyse: Stortinget ville ikke finne seg i å bli taperen på E18

MDG så ut til å bli den store vinneren i slaget om E18. Så slo Stortinget til. Her er vinnerne og taperne etter fire måneder med politisk kamp om motorveien.

Planen var å bygge en egen vei forbeholdt busser ved siden av ny E18 (blått felt til venstre på grafikken). At veien tas ut av planene, innebærer at det blir trangere om plassen på den nye veien. Men prisen for ny E18 går noe ned, og veien blir enklere å bygge, ikke minst fordi bussveien skulle gå så tett på jernbanen ved Høvik.

Byggingen av ny E18 vest for Oslo kan være i gang allerede ved nyttår. Det er klart etter at Arbeiderpartiet på Stortinget sist onsdag vedtok å støtte utbygging.

Det skjer til tross for at byrådet i Oslo og deler av fylkesrådet i Viken fortsatt er skeptiske til prosjektet, og at partene som i hele vår har forhandlet om ny E18, ikke har klart å bli enige.

Den 18. eller 19. juni kommer Stortinget til å vedta en plan for hvordan E18 skal betales.

Dersom motstanderne av E18 hadde forhindret et flertall eller klart å utsette behandlingen på Stortinget, ville oppsummeringen av vinnere og tapere etter slaget om E18 sett helt annerledes ut.

Men nå ser den slik ut:

Les også

SV og MDG gjør et siste forsøk på å blokkere utbyggingen av E18

Vinnerne:

Stortinget. Rikspolitikere var i ferd med å bli hjelpeløse tilskuere til skjebnen til E18, statens egen vei. MDG, spesielt i Oslo, ville vunnet en stor seier om de hadde klart å utsette eller stanse behandlingen av veien, og deretter la utbyggingen bli en valgkampsak foran stortingsvalget neste år.

Men med støtten fra Aps stortingsgruppe har Stortinget tatt tilbake kontrollen over E18. I dagens storting er det et stort flertall for å bygge veien. Vedtaket er også en seier for regjeringen.

Knut Arild Hareide (KrF). Den nye samferdselsministeren fikk forhandlingene om E18 i gang igjen mellom Oslo, Viken og staten. Han satte også saken på spissen ved å varsle at penger til Fornebubanen ville utebli om det ikke ble noen løsning for E18. Nå innkaller han partene til nye samtaler om Fornebubanen, en uke etter at Stortinget vedtar E18.

Høyre. Partiet har hele tiden kjempet for veien i Akershus, Viken og i Oslo.

Halvard Ingebrigtsen (t.v.) har ledet forhandlingene om E18 for Viken Ap. Han er for veien, men var med på å trekke tilbake lånegarantien for den. Kristoffer Robin Haug (MDG) så lenge ut til å bli en vinner i slaget om E18, ved kompromissløs motstand. Ordfører Lisbeth Hamer Krog (H) i Bærum så lenge ut til bli en taper. Så snudde alt.

Asker og Bærum kommuner. De to kommunene vest for Oslo har kjempet hardt for ny E18. Målet har vært mest mulig vei under bakken for å hindre støyplager og sikre storstilt bolig- og byutvikling på Fornebu, på Høvik, i Sandvika og i Asker, dessuten å sikre bedre trafikkflyt i Bærum. Et minus er likevel at E18 blir trangere enn planlagt.

Statens vegvesen. Veibyråkratene har ledet E18-forhandlingene som ikke har ført frem. Men primæroppdraget har vært å lage en bedre veiløsning for E18 og lokalveiene i Bærum. Det meste av Veivesenets plan beholdes.

Les også

Ap på Stortinget overkjører Oslo og sikrer utbygging

Taperne:

Byrådet i Oslo, MDG og SV. De rødgrønne i Oslo karakteriserer, i likhet med MDG og SV i Viken, prosjektet som gammeldags og miljøfiendtlig. De var nær ved å vinne en stor seier. Nå er de overkjørt, skjønt det er en trøst for dem at de har bidratt til å slanke prosjektet og sikre en kollektivterminal på Lysaker.

«Veien må bygges», sa byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten tidlig i februar. Men etter hvert som ukene gikk, ble det rødgrønne byrådet i Oslo stadig sterkere motstandere av E18-prosjektet.

Oslopakke 3-samarbeidet. Et sammenbrudd i forhandlingene om E18 kan fortsatt gi et sammenbrudd også for samarbeid om og finansiering av Fornebubanen, ny T-banetunnel under Oslo og andre prosjekter i Oslo og Viken. Men om E18 ryddes unna, kan forhandlingene om disse bli enklere.

De har vunnet og tapt:

Viken fylkeskommune. Politikerne i Viken fylke krevde store endringer og kostnadskutt i E18-prosjektet. Det har det rødgrønne flertallet til dels lykkes med. Men det var Aps stortingsgruppe som sørget for gjennomslag. Nå spørs det hva partiets representanter i Viken vil si om fylkets lånegaranti til prosjektet. Det må forhandles videre på rødgrønn side i fylket, og både SV og MDG er fortsatt imot.

Arbeiderpartiet. Byrådet i Oslo, der MDG-byråd Arild Hermstad har ledet forhandlingene om E18, er underveis blitt stadig mer hardnakkede motstandere av veiprosjektet. Men ledelsen i Viken Ap støtter veibygging, og i Aftenposten har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) erklært at «veien må bygges». Nå er E18-prosjektet slanket, noe fylkesrådet og Johansen har ønsket. Ulempen er at partiet utad fremstår som splittet.

Frp. I desember 2018 stanset daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) pengestrømmen til planlegging av E18. Det førte til over ett års forsinkelse av utbyggingen. Da partiet også gikk ut av regjering og signaliserte at de kunne stemme imot Dales bompengeplan for E18, kunne de torpedert prosjektet en gang for alle. Nå kan de fortsatt stemme imot, men på bakrommet feire at veien likevel blir noe av.