Nyhetsanalyse

Vi kan ikke skylde på forurensning eller klimaendringer for at 2752 arter er truet av utryddelse.

NYHETSANALYSE: Ni av ti arter er truet som en direkte følge av hvordan vi bruker Norge.

Den eldgamle kjempeasken som klamrer seg fast til muren rundt Halsnøy kloster i Hardanger er beviset på treslagets lange røtter i Norges historie. Nå er ask kritisk truet av utryddelse – hovedsakelig på grunn av askeskuddsyken som mennesker fraktet fra Asia til Europa.
  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen
    Journalist

Det viser den nye rødlisten for Norge som Artsdatabanken har laget.

Nye veier, moderne skogbruk, nye bolig- og industriområder og massiv hytteutbygging er de viktigste årsakene.

Les hele saken med abonnement