Nyhetsanalyse

Hareide kaster alle kortene i transportplanen opp i luften. Her er syv vedtatte sannheter om vei og jernbane som kan bli skrotet.

NYHETSANALYSE: Alle må tenke nytt om veier og jernbane. Det som gjaldt for bare kort tid siden, gjelder ikke lenger.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) byr på en helt ny retorikk rundt utbygging av veier og jernbane i Norge. Det skyldes at det blir lite penger igjen til andre prosjekter når noen få store, med enorme kostnadssprekker, skal bringes i mål.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det finnes en rekke etablerte sannheter fra politikere og fagfolk om hva samfunnet trenger. Også om veier og jernbane. En rekke sannheter er etablert om hvordan:

 • Du og jeg skal kunne pendle til jobben.
 • Næringslivet skal få varene sine frem på en effektiv måte.
 • Færre skal dø i trafikken.

Men nå skrotes flere av disse.

Ikke fordi innholdet i sannhetene som er etablert har vært feil. Men fordi samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har oppdaget at han ikke har penger til å omsette alle ambisjonene som er resultatet av disse, i lovede veier og jernbanestrekninger.

Ikke engang med en Nasjonal transportplan (NTP) til 1000 milliarder kroner.

Derfor har han kastet nesten alle kortene i transportplanen opp i luften. Og varslet at det er usikkert hvor mange av dem Norge har råd til å lande.

Her er noen av overbevisninger som er på vei ut. Og noen nye som er på gang.

1. Veien din er trygg om den er med i NTP

Vei- og jernbaneprosjekter har vært så godt som trygge hvis Stortinget har gitt sin velsignelse og prosjektet er med i Nasjonal transportplan (NTP).

Det har vært en etablert sannhet lenge.

Nå er de på vei til å bli utrygge.

Bare prosjektene som ligger først i køen, som er endelig vedtatt eller under bygging, er ordentlig sikre. Mange andre skal trimmes for kanskje å komme gjennom et nåløye som bare blir trangere.

Beboere på Manglerud protesterer mot at planene for ny E6 Oslo Øst henger i en tynn tråd.

2. Kun lange strekk med stor kapasitet duger

Gjennom ti år har vi fått høre at det ikke er noen vits i å bruke store penger på travle jernbanestrekninger. Med mindre de får to, moderne spor.

Det forstår alle som kjører på veier med møteplasser for motgående trafikk.

Like feil har det vært å bygge ut vei stykkevis og delt. Det kom Stortinget frem til etter i mange år å ha prioritert prosjekter som skulle «fjerne flaskehalser». Man oppdaget at disse egentlig bare flyttet på seg.

Nå snakker Hareide igjen om å «fjerne flaskehalser». Og om hvor overraskende stor effekten kan bli med flere møteplasser for tog for eksempel i retning Lillehammer.

Stortinget har stått helhjertet bak fergefri E39 mellom Stavanger og Trondheim. Nå snakkes det om hva man kan få til med punktvise og rimeligere løsninger.

3. Å satse på en–to veier til Vestlandet var nok

Å bruke pengene på to av de fire-fem hovedveiene mellom øst og vest ville være lurest. Det mente regjeringen for ikke så lenge siden. Opplysningsrådet for Veitrafikken ville satse alt på én strekning.

Lenge fastholdt regjeringen at det skulle satses på to hovedveier. Spesielt E134 over Haukeli. Flere hevdet at denne veien med fire felt ville gjøre susen.

Men noen firefelts kommer ikke med det første. Pengene mellom øst og vest fordeles nå som før, mellom fire–fem strekninger. Nylig åpnet en ny strekning på E16 over Filefjell. E16 tar lengst tid å kjøre, men er utvilsomt den mest vintersikre.

Mandag 21. september fortalte Knut Arild Hareide journalister hvorfor det er nødvendig å tenke helt nytt om Nasjonal transportplan.

4. Bare jernbanen kan takle pendlermengdene

Sannheten om at jernbanen må bli ryggraden i jobbpendling til byene på Østlandet er grundig etablert. Bare den kan få arbeidsmarkeder og boligregioner til å smelte sammen på fornuftig vis, har politikere og transportselskapene gjentatt.

Ambisjonen har vært fire tog i timen mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad og Tønsberg. Og halvtimesavganger til Lillehammer, Halden og Porsgrunn/Skien.

Nå har Hareide adoptert signaler fra Bane Nor og Jernbanedirektoratet om å tenke annerledes. Som at man kan få til mye med små grep, og kanskje samme antall avganger.

Sjefen for Sintef, Alexandra Bech Gjørv, går lenger. Hun fronter en ekspertrapport fra 2019 Hareide bruker når han legger om NTP. Gjørv lurer på hvorfor det skal bygges ny jernbane til Lillehammer. Om ikke mange år antar hun at fossilfrie busser kan overta.

Høsten 2018 åpnet det nye dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn på Vestfoldbanen. Det kuttet reisetiden mellom de to byene med over 20 minutter. Strekningen kan bli stående som et symbol på drømmen om et moderne, fullendt Intercity.

5. Et helt Intercity for 130 milliarder

Også den etablerte sannheten om at Norge kunne få et helt Intercity for 130 milliarder kroner fikk leve lenge. Stortingspolitikere gjorde jernbanens estimater til sine egne.

Nå føler de samme politikerne seg lurt av Bane Nor. Samferdselsdepartementet har bedt Dovre Group se på hva som gikk galt. I en fersk rapport beskriver de hvordan Bane Nor bommet med 28 milliarder bare på Råde-Sarpsborg, en strekning på ca. to mil.

Viktigst var feilvurderinger av:

 • Grunnforhold: 12,4 milliarder.
 • Pris for å bygge jernbane i byene: 5,5 milliarder.
 • Pris for å håndtere masser fra utbygging: 3,6 milliarder.
 • Pris for å kjøpe eiendom: 2,7 milliarder.
Nye Ski stasjon er en del av Follobaneprosjektet. Den store kostnadssprekken for Follobanen er med på å sette en rekke andre prosjekter i fare.

6. Halvparten av gods på vei må over på bane

På Stortinget har viljen vært stor til å sende minst halvparten av alt gods på vei over til jernbanen. Men lite har skjedd. Dessuten viser rapporter at bil og tog i liten grad konkurrerer om de samme varene.

Gjørvs ekspertrapport foreslår å droppe hele ambisjonen. Fordi også tungbilene skal bli fossilfrie.

Ambisjonen om å flytte på gods står ved lag. Men fremstår ikke veldig sterk. Oslos store og aldrende godsterminal, på Alnabru, skal kun forbedres skritt for skritt.

Og etter flere års diskusjon er det fortsatt usikkert hva det blir til med terminalene i Bergen og Trondheim.

7. Å bygge jernbane samtidig med motorvei er genialt

I 2014 og 2015 åpnet ny firefelts E6 og ny jernbane langs Mjøsa. Neste par ut er ny E16/Ringeriksbanen og ny E16/dobbeltsporet jernbane Voss-Bergen.

Ringeriksbanen er stadig under planlegging. Oppstartsdato er i det blå. Det samme er tilfellet på Vestlandet. Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier nå at jernbanens behov for nokså rett trasé kan gi svært dyr utbygging både for vei og bane.

Heller ikke Hareide vil love rask utbygging.

En del av hans nye retorikk er at det å gjenåpne en utbedret, rassikret og vedlikeholdt vei bør få samme status som å åpne en ny.

Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. Samferdsel
 3. Veiutbygging
 4. Jernbane