Faktasjekk: Grande mener Lysbakken tar feil om lønnsforskjeller. Hvem har rett?

ARENDAL (Aftenposten): – Det er feil, kontret Trine Skei Grande da Audun Lysbakken sa at ansatte hos kommersielle velferdsaktører «jevnt over» tjener dårligere enn kommunalt ansatte.

Det ble høy temperatur under partilederdebatten i Arendal mandag da SVs Audun Lysbakken og Venstre-leder Trine Skei Grande diskuterte SVs krav om å forby eierne av private barnehager å ta ut profitt.

Grande mener forslaget diskriminerer kvinnelige gründere, siden det ifølge henne er flest kvinner som eier private firmaer som leverer omsorgstjenester.

– Det har vi ikke kunnskap om, sa Audun Lysbakken.

– Men det vi har kunnskap om, er at ansatte i kommersiell velferd jevnt over tjener dårligere enn i kommunal og ideell, sa Lysbakken.

– Nei, det er feil, repliserte Trine Skei Grande.

Hun viste til en undersøkelse fra Private Barnehagers Landsforbund. Den forteller at de som har pensjonsavtaler med barnehager under PBL, har bedre pensjonsutbetalinger enn de som har avtaler med offentlige barnehager.

Men har Trine Skei Grande rett i at Lysbakken tar feil?

– Tallene gir et godt bilde

Audun Lysbakken refererte i debatten til tall Statistisk sentralbyrå har hentet ut på oppdrag fra Fri Fagbevegelse. Byrået har hentet ut lønnsstatistikk for flere yrker der private firmaer leverer velferdstjenester, og sett spesielt på ansatte hos kommunale, statlige og private aktører samt ideelle organisasjoner.

Tallene, som Aftenposten har fått tilgang til, viser at ansatte hos private aktører i snitt har noe lavere lønn enn de som jobber for kommunale tjenester eller ideelle aktører (se tabell).

Tallene viser blant annet at ansatte i barnehager drevet av private selskaper i snitt tjener noe mindre enn ansatte i kommunale barnehager.

Lønnsforskjellene varierer imidlertid en del mellom yrkesgruppene innad i de ulike sektorene. Selv om ansatte i private hjemmetjenester i snitt tjener dårligere enn ansatte i de kommunale tjenestene, tjener for eksempel sykepleierne i de private selskapene i snitt noe mer enn i de kommunale. Men et gjennomgående trekk for de aller fleste yrkesgruppene i undersøkelsen er at privat ansatte tjener mindre.

Forsker Lars Kirkebøen i SSB sier til Aftenposten at det er all grunn til å tro at tallene gir et godt bilde av de faktiske lønnsinntektene i de ulike gruppene og sektorene.

– Men hvor mye de sier om forskjeller i betaling mellom ulike sektorer, og hvordan de sier noe om forskjeller mellom sektorer, vet vi ikke noe om. Det kan være andre forhold, som forskjeller i arbeidstid, ansiennitet eller utdanning, som gir lønnsforskjellene, sier han.

Snakker om forskjellige ting

Etter det Aftenposten har klart å bringe på det rene, finnes det ikke andre, tilsvarende undersøkelser av lønnsforskjeller mellom privat og offentlig ansatte i disse sektorene.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som organiserer det store flertallet av norske private barnehager, sier de er i ferd med å gjøre en tilsvarende undersøkelse for barnehagesektoren, men denne er ikke klar.

Undersøkelsen Trine Skei Grande viste til, går på forskjell i pensjonsutbetalinger i private og kommunale barnehager. Den er laget av aktuarfirmaet Lillevold & Partners på oppdrag fra PBL, og den viser at med dagens ordninger får de fleste mer utbetalt i pensjon om de jobber i en av organisasjonens medlemsbarnehager enn i en offentlig barnehage.

Ansatte i private barnehager kan godt ha de høyeste pensjonsutbetalingene, selv om de tjener noe mindre enn ansatte i kommunale barnehager. Trine Skei Grande sammenligner epler og pærer når hun på bakgrunn av en pensjonsundersøkelse påstår at Audun Lysbakken tar feil.

Audun Lysbakken snakker om lønn, mens Trine Skei Grande snakker om pensjon. Audun Lysbakken snakker om ansatte hos kommersielle velferdsaktører, altså også ansatte i blant annet barnevernsinstitusjoner, hjemmehjelpstjenester og på asylmottak, mens Trine Skei Grande kun snakker om barnehagesektoren.


Trine Eilertsen mener:

Tallene fra SSB viser at Audun Lysbakken har sine ord i behold når han sier at ansatte hos private velferdsaktører jevnt over tjener dårligere enn ansatte i kommunale tjenester og ideelle organisasjoner i samme sektor.

Men dette er en krevende sammenligning, og tallene viser ikke om det er lønnsnivået som er forskjellig, eller om andre forhold forklarer forskjellene. Lysbakken skaper inntrykk av at sammenhengene er enklere enn de er.

Pensjonsundersøkelsen Trine Skei Grande viser til, indikerer at arbeidsvilkårene i private barnehager kanskje ikke er så mye verre selv om de gjennomsnittlige lønnsutbetalingene er noe lavere i de private barnehagene enn i de kommunale.

Trine Skei Grande tar feil når hun sier at Lysbakken tar feil. Audun Lysbakken har rett.

Les tidligere faktasjekker:


Grande: Sannheten er mer nyansert

– Jeg reagerer på de kategoriske påstandene til Lysbakken og den gjentatte stemplingen av private velferdsaktører. Derfor viste jeg til PBLs undersøkelse som viser at de ansatte har bedre pensjonsordninger, skriver Trine Skei Grande i et e-postsvar til faktasjekken.

– Tallene fra SBB viser, som Aftenposten påpeker, ikke om lønnsforholdene er dårligere eller om andre forhold spiller inn. For Lysbakken er alt privat dårlig og alt offentlig bra, men sannheten er mye mer nyansert, legger hun til.