Politikk

«Murmansk»: Undersøkelser starter søndag

Myndighetene har dårlig tid. De umiddelbare undersøkelsene av «Murmansk»-vraket starter søndag. Befolkningen får ikke svar før i september.

  • Lars Nehru Sand

«Teknikere fra Havforskningsinstituttet starter prøvetakingen allerede søndag. Vi planlegger å ta prøver på ti stasjoner, tre nær vraket, tre om lag 250 meter fra og to i et referanseområde. Det skal tas bunnprøver med grabb i tillegg til prøver av blåskjell og fisk.»

Det skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Det skal ikke tas vannprøver i denne omgang. Grunnen er at de stoffene som skal analyseres, er svært lite løselige i vann, og at det derfor trengs svært store vannmengder for å kunne spore stoffene.

Instituttet regner med å ha de fleste resultatene fra undersøkelsen klar rundt 1. september, mens noen av PCB-analysene kan bli ferdig tidligere.

Det er Kystverket som har bedt Havforskningsinstituttet foreta undersøkelser. Også Statens Forurensningstilsyn og Statens Strålevern vil undersøke vraket og området rundt.

Når resultatene av samtlige prøver foreligger, vil Kystverket gi sine anbefalinger til Fiskeri— og kystminister Helga Pedersen om hva myndighetene bør foreta seg.

Enn så lenge må Sørvær-befolkningen bare vente. Slik de har gjort i 14 år.

Temaside: Mer om Murmansk-saken

Les mer om

  1. Politikk