Partitoppene koblet inn for å løse striden om eggdonasjon

Helsepolitikere på Stortinget advarer mot å utsette endringer i Bioteknologiloven for å tekkes KrF.

Spørsmålene om bioteknologi er svært krevende for partilederne på borgerlig side. Regjeringens forslag kan bli lagt frem så sent at de ikke blir behandlet før etter valget. Arkivfoto.

Spørsmålene om hvor grensene skal gå for bruk av bioteknologi er så krevende at partilederne på borgerlig side nå er koblet inn.

Etter det Aftenposten kjenner til, var denne betente saken tema på et toppmøte med KrF-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) tidligere i januar.

Flertall for liberalisering – men kan legges på is likevel

En evaluering av bioteknologiloven med vurdering av spørsmål som ja eller nei til eggdonasjon og assistert befruktning for single er varslet fra helseminister Bent Høie (H) i løpet av våren.

Spørsmålet nå er om de fire partiene skal forsøke å forhandle seg frem til enighet før meldingen legges frem.

Det er flertall på Stortinget for liberalisering av bioteknologiloven på flere områder, blant annet ja til eggdonasjon.

Men hensynet til KrF og ønsket om å holde den borgerlige blokken samlet kan føre til at disse forslagene likevel blir lagt på is.

Vurderer fire ulike løsninger

Etter det Aftenposten kjenner til, har partitoppene vurdert fire ulike måter for hvordan den kinkige saken kan løses på:

  • 1. De fire partiene forhandler seg frem til en løsning og legger frem en stortingsmelding som alle fire i hovedtrekk stiller seg bak. KrF vil i så fall kreve at kontroversielle forslag som ja til eggdonasjon droppes.
  • 2. Regjeringspartiene Høyre og Frp forhandler seg frem til en melding som legges frem for Stortinget.
  • 3. Høyre og Frp legger frem en stortingsmelding, men det tas ut dissens i spørsmål de to partiene ikke er enige om, som ja eller nei til eggdonasjon.
  • 4. Regjeringen legger frem en stortingsmelding som beskriver ulike dilemmaer men uten å trekke noen konklusjoner.
Leder i helsekomiteen på Stortinget Kari K. Kjos (Frp).

Frp: Bør avgjøres på Stortinget, ikke på bakrommet

Leder i helsekomiteen på Stortinget Kari K. Kjos (Frp) er tilhenger av den siste løsningen der saken sendes til Stortinget uten at forhandlingene i praksis er avgjort på bakrommet i forkant.

– Jeg mener stortingsflertallet bør avgjøre på de vanskelige områdene som blant annet eggdonasjon og assistert befruktning for single, sier Kjos.

Hun advarer mot å utsette saken bare fordi den er krevende for samarbeidsklimaet på borgerlig side.

– De rødgrønne skulle jo legge frem endringer i bioteknologiloven, men ingenting skjedde på grunn av Senterpartiets motstand. Hvis KrF og Høyre stopper dette nå, kommer vi aldri videre, sier Kjos.

Hun minner om at bioteknologiloven trådte i kraft for 13 år siden og ikke har vært revidert siden det, til tross for en rivende utvikling av forskning og behandlingsmetoder.

Venstre: Trist om KrF får låse døren og kaste nøkkelen

Også Venstres Ketil Kjenseth er oppgitt over mangelen på fremdrift.

– Jeg synes mulighetene for norske pasienter og innbyggere er så store at det er trist om KrF får låse døren og kaste nøkkelen for behandling i Norge, sier han.

Venstres medlem av helsekomiteen mener dagens lovverk fører til at pasienter tvinges til utlandet og overlates til andre lands helsevesen, der de må betale dyr behandling av egen lomme.

– Norsk helsevesen blir hengende veldig etter, mener Venstre-representanten.

KrF: – En helt grunnleggende sak for oss

KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad sier spørsmålet om ja eller nei til eggdonasjon og andre spørsmål knyttet til bioteknologiloven er helt grunnleggende for KrF.

Hun legger vekt på at debatten om bioteknologi ikke bare må dreie seg om hva som er teknologisk mulig, men også hva som er etisk forsvarlig.

– Høyre har vært sentrale for oss fordi de har forstått våre synspunkter. Det blir viktig for oss å se om de fortsatt forstår våre vurderinger, sier Bollestad.

Kan bli skjøvet til neste stortingsperiode

Helseminister Bent Høie (H) fastholder at det skal komme en stortingsmelding om bioteknologi «i løpet av våren», men vil ikke si noe om når.

Om Stortinget skal rekke å behandle saken før valget, må saken legges frem senest rundt midten av april.

Kommer meldingen etter dette, blir det ikke politisk behandling før i neste stortingsperiode.

I så fall kan spørsmålene om bioteknologi bli hete temaer i høstens valgkamp.

Uavklart hvor Høyre lander

Helseministeren er i en vanskelig posisjon, fordi det er helt uavklart hvor hans eget parti lander i spørsmålet om eggdonasjon.

En splittet programkomité valgte å ta ut punktet om at Høyre er mot eggdonasjon fra utkastet til partiprogram uten å erstatte det med noen ny formulering.

Tilhengerne av eggdonasjon mobiliserer nå for å få partiet til å si ja på landsmøtet i mars.