Disse sakene blir det bråk om i Høyre

Oljeboring i nord, pelsdyr og barnetrygd er blant områdene der Høyres programkomité ikke har kommet til enighet. Komiteen tar ikke stilling til det omstridte temaet eggdonasjon.

Torbjørn Røe Isaksen leder Høyres programkomité, som torsdag morgen la frem sine forslag.

Torsdag morgen presenterte Høyre sitt program for perioden 2017–2021. Programmet inneholder syv dissenser, områder der programkomiteens tolv medlemmer ikke har kommet til enighet.

Dermed blir det opp til Høyres landsmøte å avgjøre hva partiet skal mene om følgende saker:

  • Oljeboring i nord

Én av komiteens tolv medlemmer går imot konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Sannsynligheten for at dette blir vedtatt under landsmøtet senere i mars, er liten.

  • Pappapermisjon

Programkomiteen går inn for å videreføre dagens fordeling av permisjonstiden, men én av medlemmene ønsker at permisjonstiden skal kunne fordeles fritt mellom foreldrene.

  • Pelsdyr

Komiteen ønsker å tillate en pelsdyrnæring i Norge basert på strenge dyrevelferdsmessige kriterier. To av tolv er uenige. De ønsker isteden å avvikle pelsdyrnæringen.

  • Barnetrygd

Komiteen foreslår å beholde barnetrygden, men vil vurdere alternative tiltak for å sikre familier med svak økonomi. Halve komiteen er uenig. De ønsker isteden å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier.

Grunnen til at det likevel er flertall for å beholde barnetrygden, er at leder Torbjørn Røe Isaksen har dobbeltstemme.

Ønsker debatt i partiet

I tillegg er det uenighet i programkomiteen på følgende områder:

  • Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll
  • Heroinassistert behandling
  • Flatt jobbskattefradrag for alle i arbeid

– Vi ønsker debatter og å føre noen uenigheter videre til landsmøtet, sa leder Isaksen i Høyres programkomité under presentasjonen i Høyres hus torsdag.

Skole, omsorg, jobb og beredskap viktigst

Isaksen sier programmet har fire hovedsatsinger: Skole, omsorg, jobbskaping, samt forsvar og beredskap.

– Høstens valg kan bli ekstra historisk, sa Isaksen og viste til at et gjenvalg åpner for at Solbergs regjering kan bli den lengstsittende Høyre-regjeringen i etterkrigstiden, sier han.

Fra før er det kjent at Høyre vil ha forsøk med færre fag i videregående. partoet har også gått inn for å kåre det beste av norsk kunst og kultur ved å etablere en såkalt kulturkanon.

Tar ikke stilling til eggdonasjon

I tillegg til de syv sakene som det er uenighet om, kommer bioteknologi til å bli et hett tema på Høyres landsmøte til våren. I sitt forslag til program har komiteen valgt ikke å si noe om det omstridte forslaget om å si ja til eggdonasjon i Norge.

Dermed blir det helt opp til landsmøtet å avgjøre hva Høyre skal mene.

Høyre gikk i sitt forrige partiprogram mot eggdonasjon, etter at et lite flertall sa nei på landsmøtet i 2013.

Nå mobiliserer tilhengerne på nytt. I forrige uke ba Høyre- og Frp-kvinner helseminister Bent Høie (H) om å gå inn for at eggdonasjon skal bli tillatt i Norge.