Politikk

3000 færre kontantstøttemottagere. Men på Stovner får halvparten av barna kontantstøtte

Kontantstøtten øke i fjor, og noen innvandrerbarn mistet støtte. Endringene bidro alt i alt til at færre mottar støtte enn i 2016, siste år med statistikk.

Nav publisert ingen kontantstøttetall i fjor.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Snaut 16700 barn mottok kontantstøtte første kvartal i år. Det er en reduksjon på 16 prosent sammenlignet med mars 2016.

– En av årsakene til nedgangen er at det er født færre barn de siste årene, men innstramningene i regelverket som trådte i kraft i fjor sommer har trolig hatt større effekt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Drøyt ett av to barn i Stovner bydel mottar støtte

Andelen mottagere var størst i fylker som Vest-Agder (42,6), Østfold og Rogaland og lavest i Troms (20,1) og de andre fylkene i Nord-Norge.

Rundt 30 prosent av barn i kontantstøttealder i Oslo mottar kontantstøtte, men det er svært store forskjeller mellom bydelene. Nordre Aker ligger lavest med 16,3, og disse ligger høyest:

 • Stovner: 51,2 prosent
 • Alna: 46,2 prosent
 • Søndre Nordstrand: 43,5 prosent
 • Grorud: 41,9
 • Bjerke: 41,2

Noen mistet støtte, andre fikk mer i fjor

Det har vært knyttet stor spenning til disse tallene, siden det ikke er offentliggjort noen statistikk på området etter to viktige endringer i fjor.

 • Fra juli 2017 mistet foreldre fra land utenfor EØS rett til kontantstøtte dersom de hadde bodd i landet i kortere tid enn fem år.
 • Fra august samme år ble kontantstøttesatsen hevet fra 6000 kroner i måneden til 7500 kroner.

Nesten alle barna mottar nå full sats. Det er altså svært få som har noen timer i barnehage og halv støtte.

Lengre saksbehandlingstid

Årsaken til at det gikk lang tid før Nav offentliggjorde statistikk, skyldes interne forhold som medførte lengre saksbehandlingstid. Siden kontantstøttetallene er spesielle ved at så å si alle mottagere byttes ut i løpet av en tolv måneders periode, blir statistikken sårbart for endringer i saksbehandlingstid. Nav har selv opplyst at tallene ville kunne blitt misvisende om de hadde gått ut med tall.

Mest eksport til Polen

Også antall mottagere i EØS-området har sunket. Eksporten falt fra 1234 mottagere i 2016 til 912 første kvartal i år. Nedgangen i eksport av kontantstøtte er på 26 prosent fra første kvartal i 2016 til samme tidspunkt i år.

Pr. mars i år var det flest mottagere fra Polen (60,9 prosent). Andelen er redusert med nesten 10 prosentpoeng fra mars 2016. Nest flest mottagere er fra Litauen (17,1 prosent). Her har andelen økt med nesten 8 prosentpoeng.

Les mer om

 1. Nav
 2. Kontantstøtte