Omstridt utbygging av Snorre-feltet kommer ikke på Stortingets bord

Oljegiganten Equinor slipper en omfattende offentlig debatt om Snorreutbyggingen i Stortinget. Alle utbygginger over 20 milliarder skal de folkevalgte behandle. Snorre vil koste 19,3 milliarder.

I desember levert operatøren Equinor plan for utbygging og drift, fra venstre Ola Teigen, Ordfører i Florø kommune, Terje Søviknes, Olje- og energiminister, konserndirektør Margareth Øvrum og direktør for driftsstøtte Philippe F. Mathieu begge fra Statoil, nå Equinor.
  • Alf Ole Ask

Da daværende Statoil, nå Equinor, leverte plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion i desember ble prisen satt til 19,3 milliarder kroner. Det skjedde kort tid etter at beløpsgrensen for å slippe behandling i Stortinget ble satt til 20 milliarder kroner.

Dermed krøp denne utbyggingen under grensen for behandling i Stortinget.

– Dette er en investering i 25 nye år med petroleumsproduksjon på Snorre, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han mottok PUD. Han roste selskapene bak utbyggingen for at de hadde fått ned kostnadene.

SVs Lars Haltbrekken sitter i miljø og energikomiteen på Stortinget og reagerer på at Olje- og energidepartementet ikke har tenkt å la Stortinget behandle denne saken.

Smetter akkurat under

– I konsekvensutredningen var investeringene satt til 22 milliarder, men de endelige tallene ble 19,3 i PUD. Vi vet at utbygginger på norsk sokkel ofte blir dyrere enn planlagt, sier Haltbrekken til Aftenposten.

Olje- og energiminister Terje Søviknes avviser dette og skriver i en e-post til Aftenposten:

– Stortinget har vedtatt en grense på 20 milliarder. 19,3 er mindre enn 20. Vi ser heller ikke andre forhold som tilsier at prosjektet ikke faller inn under den fullmakten Stortinget har gitt Olje- og energidepartementet til å godkjenne utbygginger.

Snorre A plattformen.
Olje- og energiminister Terje Søviknes.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som skal behandles i Stortinget senere denne måneden, har SV fremmet et forslag om at utbyggingen skal behandles i Stortinget. Regjeringen har i budsjettet foreslått å gi tillatelse til at Petoro kan bruke 6 milliarder kroner på Snorre utbyggingen. Petoro forvalter statens direkte eierandeler i oljevirksomheten (SDØE). SV går i mot dette også, men det forslaget får trolig flertall.

Søviknes skriver videre at Olje- og energidepartementet ikke vil godkjenne Snorre Expansion før Stortinget har sagt ja til investeringene.

Lars Haltbrekken, SV.

En klimabombe?

Det er ikke bare beløpsgrensen som avgjør om en feltutbygging på norsk sokkel skal behandles i Stortinget. Det kan også gjøres dersom det er andre samfunnsmessige hensyns om tilsier det. Denne muligheten for å behandle prosjekt under beløpsgrensen er knapt brukt noen gang. Haltbrekken mener at det i denne saken er grunn til å gjøre det.

– I konsekvensutredningen for Snorre Expansion, kommer det frem at det årlige utslippet uten elektrifisering fra land vil være på om lag 360.000 tonn CO₂ hvert år, frem til 2030. Equinor legger ikke opp til å elektrifisere feltet med kraft fra land. Men feltet er en god kandidat for kraft fra land og en slik løsning vil spare store CO₂-utslipp, viser Haltbrekken til.

Hindrer Stortinget

Stortinget har i tidligere saker grepet inn og pålagt selskapene å hente strøm fra land i stedet for å svi av gass ute på feltet for å produsere strøm. På den måten reduseres utslippene.

– Det er en ny klimabombe som olje- og energiminister Terje Søviknes har tenkt å tillate utbygget uten debatt. Det er uakseptabelt, sier Haltbrekken.

Elektrifisering fra land avviser statsråden og skriver:

– Kraftløsning på Snorre blir ikke endret som følge av dette økte utvinningsprosjektet.

Søviknes skriver i en e-post til Aftenposten at CO₂-utslipp fra Snorre er underlagt kvoteplikt i det europeiske kvotesystemet for klimagasser og det betales i tillegg en høy CO₂-avgift.