Politikk

KrF-Bollestad sier det var hun og Ropstad som tok opp abortsaken med Solberg

Det var KrFs nestledere – ikke Høyre – som først tok opp abortloven på det omstridte møtet om regjeringsmakten på Statsministeren kontor. Det sier nestleder Olaug Bollestad til Aftenposten.

Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad møtte Erna Solberg og Bent Høie og fortalte om hvor viktig det var for KrF å få endret deler av abortloven. Foto: Jan T. Espedal

 • Solveig Ruud
  Journalist

– Det var ikke Høyre som brakte det på banen, det var det vi som gjorde, sier KrF nestleder Olaug Bollestad.

Hun sikter til forslaget om å endre abortlovens såkalte «downs-paragraf» og et inntil nå ukjent møte på Statsministerens kontor 11. oktober i år.

 • Flere fylkesledere i KrF krever nå at landsstyret samles etter VGs avsløring av et møte mellom KrFs nestledere og Høyres ledelse.

Ukjent toppmøte på Solbergs kontor

Som VG fortalte i mandag, møtte KrFs to nestledere, Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, hele Høyre-ledelsen hos Erna Solberg midt i KrFs vanskelige og viktige debatt om sidevalg.

Det som ble sagt på dette møtet, kan ha fått avgjørende betydning for utfallet av KrFs viktige og vanskelige veivalg, og bidratt til at KrF nå har startet regjeringssonderinger med Høyre, Frp og Venstre.

Møte ble avholdt nøyaktig én uke før statsministeren overraskende kom KrF i møte om abortloven.

Bollestad: Vi tok opp saken

Etter ulike medieoppslag om kontakt mellom Ropstad-fløyen og Høyre om abortsaken har det oppstått en debatt om det var avtalt spill. Uansett bedyrer Bollestad at det var hun og Ropstad som løftet frem saken først. Og det skjedde på møtet med bl.a. statsministeren og helseministeren 11. oktober.

På det tidspunktet hadde «rød» side i KrF vind i seilene.

Erna Solberg risikerte å måtte overgi regjeringsmakten til Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Knut Arild Hareide. Det var bakteppet da hun invitert de to nestlederne til kveldsmøte på eget kontor.

– Da vi satt der og diskuterte, ble det spørsmål om hvilke saker som var viktige for KrF, hvordan vi så på det. Og da fortalte vi om likeverdsreformen som vi hadde jobbet med, og at det i den ligger en grunnpilar som er viktig for oss, paragraf 2 C i abortloven, sier Bollestad.

Innspill fra utvalg som Bollestad ledet

Den såkalte likeverdsreformen var delvis innbakt i uttalelsen «Sammen for et varmere samfunn» fra KrFs landsstyre. Her sies det at «KrF slår ring om menneskeverdet ... » noe som bl.a. «betyr at mennesker ikke sorteres bort før de blir født eller stemples ut når de blir gamle.»

Hverken abortlovens paragraf 2C eller kampen mot tvillingabort er konkret nevnt i uttalelsen. Men Bollestad ledet et utvalg som la grunnlag for uttalelsen.

I et notat som utgjorde forarbeidet – og som Aftenposten har fått tilgang til – er det bred omtale av paragrafen og hvordan KrF mener den «gir selvstendig grunn for å avslutte svangerskap dersom fosteret har downs syndrom, ryggmargsbrokk eller leppe/gane-spalte.»

Ifølge Bollestad trakk hun og Ropstad derfor frem både abortparagrafen og kampen mot tvillingabort som utrolig viktige KrF-saker i møtet med Høyre-toppene.

Fikk ikke «automatisk» positiv respons

– Og så fikk dere positiv feedback fra Høyre?

– Nei, ikke sånn automatisk. Vi svarte på hva som var vårt utgangspunkt. Og så vet jeg at det har vært en sak som både Solberg og Høie har vært opptatt av. Det vet jeg, sa hun.

– Ble det der lagt noen plan om hva det var lurt at dere gikk ut med og som Høyre kunne turnere videre?

– Nei, det gjordet det ikke. Det ble ikke lagt noen konkrete planer der.

– Men ble det blinket ut noen områder der dere kunne få positiv feedback?

– Nei, men vi sa det var en av mange saker som var viktige for KrF, sier hun.

Hareide informert

Etter møtet og Erna Solbergs uttalelser la Ropstad om strategien og understreket at KrF hadde « en historisk mulighet» til å få endret abortloven. Mange mener dette bidro sterkt til at «blå» side vant.

Flere på «rød» siden har gitt tydelig uttrykk for misnøye med denne typer møter, siden det forelå en enighet om at KrF skulle ta debatten internt uten å blande inn og utfordre andre partier på enkeltsaker.

Hareide selv gir tydelig uttrykk for at han mislikte «at det ble startet regjeringsforhandlinger» mellom KrF og Høyre, men opplyser at han var informert om at de to nestlederne skulle møte Høyre-toppene.

Les mer om

 1. Erna Solberg
 2. Olaug Bollestad
 3. Kjell Ingolf Ropstad
 4. Downs syndrom
 5. Svangerskap
 6. Kristelig Folkeparti (KrF)
 7. KrFs skjebnevalg

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Knallhardt oppgjør med Ropstad og Bollestad

 2. POLITIKK

  Bollestad håper på Solberg i abortspørsmålet: – Ni av ti barn med Downs syndrom får ikke leve

 3. POLITIKK

  Krever ekstraordinært landsstyremøte i KrF etter VG-oppslag om hemmelig møte

 4. POLITIKK

  Hareide: Jeg har fortsatt full tillit til Ropstad

 5. POLITIKK

  Knuser KrFs håp om endringer i abortloven

 6. POLITIKK

  Tidligere Hareide-rådgiver i ny bok: Hareides lederstil nærmet seg Harald Eia-karikatur