Keshvari om kostnadssprekken på Stortinget: – Vi er nødt til å gå noen runder

Det kan på nytt spøke for stortingspresident Olemic Thommessen (H) etter enda større kostnadssprekk i byggeskandalen på Stortinget.

Mazyar Keshvari (Frp)

I sommer serverte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité flengende kritikk av stortingspresident Olemic Thommessen (H) for kostnadssprekken i Stortingets mye omtalte byggeprosjekt.

Sp og SV ville gi ham sparken. Han ble likevel sittende.

Nå kan det bli en ny runde i komiteen, som siden det påfølgende stortingsvalget har fått nye medlemmer.

Mazyar Keshvari representerer Frp i komiteen, og åpner for at det kan bli ny høring om saken.

– Vi er nødt til å gå noen runder for å se hva som nå er avdekket. Forrige Kontroll- og konstitusjonskomité gjorde et grundig arbeid. Nå ser man at tallene er enda verre og at sprekken er enda større. Da er det helt naturlig at man ser på om det er sider ved dette det er verdt å ta tak i.

– Man må også se på ansvarsforholdet til presidentskapet

Stortingsdirektøren går av. Stopper ansvaret hos henne?

– Det må man også se på. Det er klart at stortingsdirektøren har et ansvar, men det er ikke så enkelt at det er hennes ansvar alene. Disse beslutningene har hun ikke tatt alene. Man må også se på ansvarsforholdet til presidentskapet og til de som har inngått kontraktene, sier Keshvari.

– Har ditt inntrykk av presidentskapets behandling av byggeprosjektet endret seg siden i sommer?

– Nei, det var svært alvorlig også den gang. Denne typen saker er med på å undergrave tilliten til demokratiet og til Stortinget. Når den lovgivende og bevilgende myndighet ikke klarer å ha kontroll med sin pengebruk, er det virkelig ikke tillitvekkende, sier Keshvari.

Stortingets president Olemic Thommessen (H) gjorde det klart på torsdagens pressekonferanse at han ikke kunne ta ansvar for informasjon han ikke hadde fått. Han mente også at presidentskapet hadde fulgt byggesaken tett siden Stortinget behandlet den i vår og avviste å trekke seg.

– Jeg har presidentskapets tillit, sa han flere ganger.

– Dette er svært alvorlig

De gjentatte budsjettoverskridelsene vitner om sviktende kontroll med ombyggingen av Stortinget, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Dette er svært alvorlig. Denne sviktende kontrollen må ta slutt, sier Støre til NTB.

Støre maner til full skjerping i fortsettelsen:

– Nå er det avgjørende at prosjektet fullføres med forsvarlig styring og kontroll. Det må trekkes grundige lærdommer fra denne prosessen før det igangsettes nye byggeprosjekter knyttet til Stortinget, sier han.

Han har ingen innvendinger til at Stortingsdirektør Ida Børresen stiller sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet allerede har godtatt. Børresen slutter uten etterlønn.

– Vi tar til etterretning stortingsdirektørens beslutning om å stille sin stilling til disposisjon, lyder Støres kommentar.

Sp: Må behandles

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, mener Stortingspresidenten sitter med et betydelig ansvar for kostnadsoverskridelsene.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

– Vi har tidligere tatt opp presidentens stilling, men den er nok først og fremst avhengig av regjeringspartiene og KrF, sier Arnstad til Aftenposten.

Arnstad ønsker nå at Stortinget skal behandle saken igjen.

– Jeg mener Stortinget må få en sak. Enten i finanskomiteen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen. Uten at jeg tror det vil ha noe å si for selve prosjektet. Kostnadsoverskridelsene er allerede gjennomført, sier Arnstad.

– Svært alvorlig

– Dersom det kommer nye overskridelser nå som vi akkurat har godkjent budsjettet, er det svært alvorlig, sa SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski til DN tidligere på dagen.

SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener stortingspresident Olemic Thommessen (H) på nytt må redegjøre for Stortinget om utviklingen i byggeprosjektet, som blant annet omfatter rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder, og nå ligger det an til enda en justering, skrev Dagens Næringsliv tirsdag.

Da opererte avisen med et anslag på 2 milliarder kroner, men nå kan det altså se ut til at sluttsummen blir enda større.

Mazyar Keshvari (Frp)