Nå gir Ap mer til eldreomsorg enn Frp

I opposisjon vil Arbeiderpartiet gi kommunene mulighet til å bruke mer på eldre enn regjeringspartiet Frp kan tilby.

Helga Pedersen forklarer at Ap sier nei til skattelettelser og derfor har mer å gi til kommunene.

Arbeiderpartiet legger i sitt alternative kommuneopplegg opp til en kraftig påplussing til norske kommuner.

– Det er lokalvalg snart, er det ikke det, bemerker lederen av Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF). Han kan foreløpig ikke si noe om hvor mye KrF har til kommunene.

Ap foretar to grep:

  • Partiet setter av 2,6 milliarder kroner mer til kommunene neste år enn det Høyre/ Frp-regjeringen har foreslått.
  • I tillegg vil partiet unngå at sviktende skatteinngang i år fører til at mange vil ende opp i minus. Derfor plusser Ap også på ca. 2,6 milliarder kroner på inneværende års budsjett.
    — Det er en ganske unison tilbakemelding fra kommunene vi snakker med, at det vil være krevende å få til reelle forbedringer i skole, helse og eldreomsorg med de kuttene som ligger der i dag, sier Ap-nestleder Helga Pedersen til Aftenposten og sikter til sviktende skatteinntekter.

Sier nei til skattelettelser

- Hvorfor vil Ap gi kommunene mer nå enn dere selv gjorde i regjering?

— Jeg vil heller si at vi viderefører en satsing fra Stoltenberg-regjeringen. I løpet av årene vi satt i regjering fikk kommunene en vekst på 70 milliarder kroner, sier Pedersen, som forklarer at Ap finner inndekning til påplussingene ved å si nei til mange av sittende regjerings forslag til skattelettelser i 2015.

— Vi mener det er en veldig mye mer fremtidsrettet å satse på og videreutvikle velferd.

- Betyr det at Ap legger opp til å reversere alle skattekuttene Solberg-regjeringen gjennomførte i år og foreslår for 2015?

— Det skal vi komme tilbake til når vi legger frem hele Aps alternative budsjett, og når stortingsgruppen har behandlet dette. Men vi har gått til valg på å videreføre skattenivået fra 2013, sier hun.

Glede hos tidligere samarbeidspartner

I Sp ble det sagt at tidligere kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) kjempet mot Ap for å få opp rammene til kommunene da Ap og Sp regjerte sammen.

Fornøyd senterpartileder Liv Signe Navarsete.

— Jeg er glad for at Ap prioriterer kommunene. Vi hadde tunge kamper for å få på plass rammene, sier hun og legger til at Sp absolutt vil være med på en økning.Da statsbudsjettet ble lagt frem 8. oktober, antok Regjeringen at kommunene ville kunne tape ca. 2,1 milliarder kroner fordi skatteinngangen er blitt lavere enn beregnet.

Nye og oppdaterte tall fra KS tyder på at kommunene kan tape ytterligere 0,5 milliarder i skatt i år. Endelig fasit foreligger ikke ennå.

Arbeiderpartiet legger nå altså opp til at hele dette tapet skal kompenseres i den såkalte nysalderingen av 2014-budsjettet, som gjøres i november.

— Vi vil ikke ha noen generell handlingsregel om at svikt i kommunenes skatteinngang skal kompenseres. Men storsamfunnet, Stortinget og ikke minst Regjeringen selv har veldig mange forventninger til alt kommunene skal løse når det gjelder flere lærere, styrket kvalitet i eldreomsorgen og så videre, påpeker Ap-nestlederen.

LES OGSÅ:

Les også

KrF frykter tillitskrise hvis de blåblå ikke leverer på eldreomsorg

Overbyr Frp

For neste år legger Solberg-regjeringen opp til å øke kommunenes frie inntekter med 4,4 milliarder kroner, noe som innebærer en realvekst på 1,4 prosent. Dette er lavere enn veksten Stoltenberg-regjeringen la opp til i sitt avskjedsbudsjett i fjor (+1,7 prosent).

Ap anslår at ca. 2,2 av de 2,6 milliardene er frie midler til kommunene. Frie inntekter er penger kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn at de må tilby tjenester som er innenfor gjeldende lover og regler.

Aps alternative budsjett ser ut til å innebære at de legger seg på en høyere prosentvis økning i kommunenes frie inntekter nå enn da de selv satt i regjeringsposisjon.

Og det innebærer altså at Ap neste år vil kunne skryte av at partiet bevilger mer til eldreomsorg i kommunen enn det Frp gjør i regjering.

Ikke med i forhandlingene

Forhandlingene på Stortinget om Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2015 begynner i starten av november.

Det er KrF og Venstre som skal forhandle med regjeringspartiene Høyre og Frp. Ap legger frem et alternativt statsbudsjett, men har ikke mulighet til å påvirke innholdet i budsjettavtalen som det er ventet at Regjeringen vil inngå med sentrum.