Politikk

Anundsen avviser at norsk sikkerhetstjeneste står bak

Justisminister Anders Anundsen har lagt frem et forslag som vil gi politiet og PST mer kontroll over mobilnettet.

Justisministeren avviser at de hemmelige basestasjonene Aftenposten har funnet kan være lovlig overvåking fra norske sikkerhetsmyndigheter.

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef
 • Øystein Kløvstad Langberg
  Europa-korrespondent

Justisminister Anders Anundsen (Frp) var i Stortinget mandag ettermiddag for å delta på den årlige julelunsjen.

Han sitter som ansvarlig statsråd for Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Post— og teletilsynet. Alle har fått søkelyset på seg etter Aftenpostens avsløring av mulig mobilovervåking i Oslo.

- Er det nå helt sikkert at dette ikke er lovlig overvåking som er foretatt av norsk etterretning?

— Jeg har ikke oppfattet at det har vært en problemstilling i det hele tatt. Overvåking av norske tjenester har hjemmel i lov. Jeg tror du skal lete lenge i loven etter hjemmel for denne typen virksomhet, sier Anundsen til Aftenposten.

- Uakseptabelt og ulovlig

Mandag

Les også

bekreftet PST

at de nå vil gå inn og etterforske saken, på grunn av mistanke om ulovlig etterretningsvirksomhet fra en fremmed makt.

— Hvis det omfanget som Aftenposten har skissert, stemmer, så er det svært alvorlig og fullstendig uakseptabel ulovlig virksomhet. Derfor er det helt avgjørende og riktig at det nå er satt i gang etterforskning, sier justisministeren.

Han ser frem til å få vite hva PST finner i sine undersøkelser.

— Men det er klart at dette er vanskelig og krevende etterforskning. Jeg håper vi klarer å komme i land. Samtidig er det viktig at vi som samfunn er oppmerksomme på den sårbarheten vi faktisk er en del av, både når det gjelder kommunikasjon på mobiltelefon og på det ordinære nettet, sier justisministeren.

— Både PST og NSM har tidligere advart mot dette. Dette er et grelt eksempel på hva vi kan bli utsatt for.

PST: - Det norske folk kan ikke snakke om hemmeligheter på åpen linje:

Må redegjøre for Stortinget

På spørsmål om Anundsen har tillit til om norske sikkerhetsmyndigheter gjør jobben sin, svarer statsråden at det er altfor tidlig å konkludere.

— Denne typen spørsmål har et tilsynsregime som er mye bredere enn det. Også Post- og teletilsynet spiller en viktig rolle. I tillegg har de som eier hovedobjektene, altså de ordinære basestasjonene, et viktig ansvar for å sikre seg mot misbruk.

Anundsen understreker også at saken kun er i startfasen.

— Vi er veldig, veldig langt unna å komme til bunns i denne saken, sier han.

Mandag ble det klart at opposisjonen på Stortinget i et brev krever at Anundsen kommer og redegjør for det han vet om saken så raskt som mulig.

Saken som rystet Norge: Stortinget og statsministeren overvåkes

Solberg: - Ikke forbausende

Statsminister Erna Solberg, som også var på Stortinget mandag, sier det ikke er forbausende at man bruker ulike former for spionasje.

afp000813987-MayAqq_eP8.jpg

— Det har vært i alle rapportene fra tjenestene at vi må ta forholdsregler, og det har vi også gjort. Vi kan risikere både at noen avlytter og på andre måte forsøker å få ut nasjonale og forretningsmessige hemmeligheter. - Er det ikke sannsynlig at det er snakk om en fremmed makt, når PST nå åpner etterforskning?

— Jeg vil ikke spekulere. Det kan være andre organisasjoner, andre selskaper og andre land som står bak det. Vi får vente på det de finner ut.

- Når PST setter i gang etterforskning, tyder vel det på at basestasjonene ikke er kjent?

— At enkeltbasestasjoner ikke er kjent, men man må ikke være forbauset over at sånne ting skjer. Det er en del av den åpne informasjonen og advarslene som er kommet, at det kan skje spionasje. Derfor tar Regjeringen og andre forholdsregler.

- Hvorfor har ikke norske myndigheter oppdaget dette?

— Det må tjenestene selv svare på.

- Burde de ikke oppdaget det, hvis de finnes?

— Jeg mener at, basert på den informasjonen vi har hatt, er det viktig at vi driver god etterretning for å finne ut hvem som har ansvar og hva som skjer rundt oss.

- Hvilke forventninger har du til denne etterforskningen?

— Det er at de klargjør om det er ulovlige falske basestasjoner og eventuelt omfanget, og at det etterforskes.

- Er det bekymringsfullt at myndighetene ikke har visst om dette?

— Jeg har ikke tenkt å kommentere hva vi vet og ikke vet. Vi har tatt forholdsregler hele tiden, for vi vet at spionasje mot Norge både fra andre land og organisasjoner finnes på veldig mange ulike områder.

Les også

 1. NSM: Sannsynlig at Aftenpostens funn er reelle

 2. PST starter etterforskning - mistenker at fremmede stater står bak spionutstyr

 3. Opposisjonen kaller Anundsen inn på teppet i overvåkningssaken

Les mer om

 1. Mobilspionasje
 2. Politikk