Listhaug møtes med mistillit etter å ha tatt ordet «unnskyld» 17 ganger i sin munn

Ap, SV og MDG mener unnskyldningene sitter så langt inne at de støtter Rødts forslag om mistillit.

– Det er viktig for meg å si unnskyld i dette spørsmålet, sa Sylvi Listhaug. Tilsammen 17 ganger sa justisministeren «unnskyld».

Gang på gang måtte hun opp på talerstolen, og gang på gang måtte hun unnskylde.

Men tilhørerne slet i starten med å forstå hva justisminister Sylvi Listhaug egentlig ba om unnskyldning for. Derfor endte dagen med at både Ap og SV sier de vil støtte mistillitsforslaget til Rødt. Sp er i tenkeboksen.

Det samme er KrF, men mye tyder på at Knut Arild Hareide og co. vil redde Listhaug, som torsdag brukte ord som unnskylde, unnskyldning, unnskyld 17 ganger i tilsammen ni besøk på talerstolen.

Det startet allerede i det første innlegget hun holdt; hovedinnlegget, fortsatte i fem replikker og sluttet i ytterligere tre korte innlegg.

1. gang

Sylvi Listhaug: «Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken».

Slik lød den første unnskyldningen. Da hadde hun uttalt at det aldri hadde vært i hennes tanker at innlegget hennes om at Ap var mer opptatt av rettssikkerheten til terrorister enn rikes sikkerhet, kunne kobles til «den grusomme massakren som var på Utøya».

Hun bedyret også at det ikke var hennes hensikt å såre noen.

Ap -lederen fulgte opp med å spørre Listhaug om hun står ved innholdet i det innlegget hun la ut på Facebook, om hun mente at Ap er mer opptatt av rettssikkerheten til terrorister enn av sikkerheten for nasjonen Norge?

2. gang

Sylvi Listhaug: « ... jeg (la) aldri til grunn noen holdninger som skulle tilsi at dette innlegget skulle tolkes på en sånn måte, men jeg ser i ettertid at det har det blitt. Og det sier jeg unnskyld for. «

Etter denne unnskyldningen presiserte Støre spørsmålet sitt og la til et spørsmål om Listhaug mente at flertallet som går inn for å kunne frata statsborgerskap med en rask domstolsbehandling, er mer opptatt av terroristenes rettssikkerhet enn rikets sikkerhet.

Politikere i opposisjonspartiene slet i starten med å oppfatte hva justisminister Sylvi Listhaug ba om unnskyldning for.

3. og 4. gang

Sylvi Listhaug: «Jeg mener vi må ha en politisk debatt også om vanskelige spørsmål. Jeg mener at det er viktig for meg å si unnskyld i dette spørsmålet fordi jeg ikke så at dette kunne bli koblet opp mot det som skjedde 22. juli, og at dette da bidro til å såre folk.»

«Det var virkelig, virkelig ikke min intensjon. Derfor er det viktig for meg, som jeg har sagt nå flere ganger, å unnskylde. Det gjør jeg ...»

Sps Wilfred Nordlund fulgte opp med å spørre om Listhaug forstår at hun gikk for langt og om hun aksepterer at et stort flertall i salen mener en justisminister ikke kan komme med slike uttalelser i sosiale medier.

5., 6. og 7. gang

Sylvi Listhaug: «Jeg mener at jeg har gitt en uforbeholden unnskyldning. Jeg er lei meg for å ha såret dem som opplever dette vanskelig, og jeg er opptatt av at disse unnskyldningene blir tatt imot av Stortinget.

«Jeg vet sånn sett ikke hva mer jeg kan gjøre. Jeg har sagt unnskyld..»

Fortsatt syntes Audun Lysbakken det var uklart hva Listhaug ba om unnskyldning for, helt konkret ba han henne svare på om hun ba om «unnskyldning for at hun postet den aktuelle posten på Facebook forrige fredag».

– Jeg har sagt unnskyld, sa Listhaug fra talerstolen på Stortinget.

8. gang

Sylvi Listhaug: «Jeg har sagt at jeg synes det er synd at det er blitt oppfattet slik der ute. At debatten har tatt denne vendingen, var ikke noe jeg ønsket.»

«Derfor har jeg bedt om unnskyldning for at jeg la ut det innlegget.»

KrFs parlamentariske leder Knut Arild Hareide gikk også konkret til verks og spurte om hun ga en unnskyldning uten forbehold som både gjaldt det at hun har såret noen og for innholdet i innlegget hun la ut på Facebook.

9. gang

Sylvi Listhaug: «Jeg oppfatter at jeg har sagt ja til begge deler(...) og jeg har gitt en uforbeholden unnskyldning på de punktene som jeg opplever at representanten Hareide etterspør.

Mens debatten pågikk inne i salen, gikk Aps parlamentariske leder Jonas Gahr Støre ut i Vandrehallen og ga intervjuer til pressen. Der aktualiserte både han og SV-lederen sannsynligheten for at de kunne komme til å støtte mistillitsforslaget Rød hadde fremmet mot Listhaug. Det ble snappet opp av Listhaug som på ny gikk opp på talerstolen og holdt et lite innlegg.

10., 11. og 12. gang

Mens debatten pågikk i salen, begynte Aps parlamentariske leder Jonas Gahr Støre og SVs leder Audun Lysbakken å sannsynliggjøre at de vil kunne stemme for mistillit mot Frp-statsråden.

Sylvi Listhaug: «Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut dette innlegget (...)»

«Jeg vil unnskylde kommunikasjonen i denne saken, fordi den har såret personer som har opplevd den grusomme terroren 22. juli ...»

Flere uttrykte etter dette at de satte pris på unnskyldningene, men Gahr Støre ville vite om Frp og Listhaug nå tok avstand fra påstanden om at Ap var mer opptatt av rettssikkerheten til terrorister enn til rikets sikkerhet.

13., 14. og 15. gang

Sylvi Listhaug: Først vil jeg si at jeg er glad for at unnskyldningen er akseptert (...). Det er selvfølgelig sånn at Arbeiderpartiet ikke truer nasjonens sikkerhet. (...)»

«Derfor: I den uforbeholdne unnskyldningen ligger det selvfølgelig også en unnskyldning for innholdet.

– Den sjette dagen begynner det å nærme seg, sa Støre og antydet at hun nå var i nærheten av å unnskylde det konkrete innholdet. Men enda en gang spurte han hun ville beklaget teksten, og om hun ser at hun bidrar til å nøre opp under holdninger «der ute som vi bør stå sammen om å bekjempe».

16. og 17. gang

Sylvi Listhaug: «Jeg mener at jeg flere ganger nå har gitt en uforbeholden unnskyldning. Det handler også om teksten. Og jeg vil selvfølgelig ikke nøre opp under holdninger som det som er beskrevet her.»

«Derfor vil jeg si unnskyld hvis det er tilfellet – og det er det. Så jeg vil være varsom med å legge ut sånne typer utspill på min Facebook-side fremover, selvfølgelig, og vil bidra til en ryddig debatt.»