Innovasjon Norge-saken: Næringsministeren og styrelederen ble informert om vraking før valgkomiteen var ferdig

Valgkomiteen ga den avgåtte styrelederen i Innovasjon Norge beskjed om at han ikke fikk fortsette før den nye styrekabalen var klar.

Per Otto Dyp har vært styreleder i Innovasjon Norge siden 2014. Tidligere var han konsernsjef i Siemens Norge. Her fotografert under NHOs årskonferanse for noen år siden.

– Jeg vil presisere at valgkomiteen etter henvendelse fra Per Otto Dyb, for et par uker siden har informert ham om at valgkomiteen på bakgrunn av de oppgaver som ligger foran selskapet og den totale kompetanse og sammensetning av styret, vil innstille på en ny styreleder, skriver leder av valgkomiteen i Innovasjon Norge, Ingelise Arntsen, til DN.

Aftenposten skrev mandag at styreleder Per Otto Dyb trekker seg med umiddelbar virkning etter at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen blandet seg inn i styrets arbeid.

Styret skulle etter planen hatt styremøte torsdag forrige uke der Anita Krohn Traaseths fremtid som administrerende direktør i Innovasjon Norge var eneste tema. Men Næringsdepartementet ba styret om å utsette saken til ny styreleder var på plass.

Bakgrunnen for striden er Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traasets stilling.

Isaksen: Styrelederen er blitt meddelt

«Det som er nytt, er at valgkomiteen i selskapet for om lag to uker siden meddelte styreleder at han ikke ville bli innstilt til gjenvalg,» skrev Isaksen i en e-post til Aftenposten.

«Det er departementets syn at ansettelsesforhold til daglig leder bør håndteres av den styrelederen som skal samarbeide med daglig leder i neste periode, og ikke av den som vil gå av om kort tid,» skrev næringsministeren videre.

Arntsen sa til E24 tirsdag at «valgkomiteen er i arbeid og ikke har konkludert» på innstilling til nytt styre. Men onsdag presiserer hun altså at Dyb etter å ha tatt kontakt med komiteen fikk beskjed om at han ikke var innstilt til å fortsette som leder.

«Per Otto Dyb har overfor valgkomiteen gitt uttrykk for at han er fullt ut innforstått med og respekterer dette,» skriver Arntsen til DN.

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere overfor DN eller E24. Hun vil ikke svare på om komiteen har endret innstilling til styreleder etter å ha vært i dialog med Næringsdepartementet.

Sterk misnøye med toppsjefen i Innovasjon Norge- næringsministeren grep inn og hindret styrebehandling av saken