90 prosent av maten København kommune kjøper inn er økologisk. I Oslo er andelen bare 2,5 prosent.

En storsatsing på økologisk mat var et av løftene fra det rødgrønne byrådet. Nå innrømmer MDG at de ikke tror målet blir nådd før kommunevalget.

90 prosent av all mat København kommune kjøper, er økologisk. Oslo har fått opp andelen til bare 2,5 prosent, tross de offensive målene som ble satt da Ap, SV og MDG laget sin byrådserklæring på Østmarkseteren høsten 2015.

Det rødgrønne byrådet gikk svært høyt på banen: Innkjøpsandelen av økologisk mat i kommunens virksomheter skulle økes til hele 50 prosent.

Dette står svart på hvitt i byrådserklæringen Ap, SV og MDG ble enige om i oktober 2015. Tre år senere – ett år før alle løftene skal være innfridd – viser tall Aftenposten har fått fra Oslo kommune, at:

  • I 2016 var innkjøpsandelen økologisk mat i Oslo kommune på 2,1 prosent.
  • I 2018 har denne andelen økt til 2,5 prosent.

Økningen har altså vært på skarve 0,4 prosentpoeng – milevidt fra det som opprinnelig ble lovet.

En ny såkalt samkjøpsavtale for frukt og grønt trådte i kraft i Oslo kommune fra 1. september 2018.

Byrådsavdelingen: – Markedet er ikke stort nok

Byrådsavdelingen for finans, som har ansvar for gjennomføringen, innrømmer selv at de ikke kommer til å nå målet innen fristen. I en e-post Aftenposten har fått tilsendt, heter det: «Markedet for økologiske varer er ikke stort nok for å nå byrådserklæringens mål om 50 prosent».

Johansen: – Har gjort en for dårlig jobb

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er ikke tilfreds med innsatsen.

– Jeg synes vi har gjort en for dårlig jobb med å øke andelen økologisk mat i de delene vi har kontroll på. Det har vi rett og slett ikke hatt nok fokus på, sier han til Aftenposten.

Johansen trekker frem dette løftet som et av få punkter fra den politiske plattformen der han mener byrådet kunne gjort mer, og viser til modellen fra København. Der satte kommunen for rundt ti år siden et mål om 90 prosent økologisk mat i kommunens institusjoner innen 2015, hadde så godt som nådd dette målet allerede da de rødgrønne partiene skrev under sine politiske plattform.

– Byrådsavdelingen skriver at markedet ikke er stort nok, men litt av poenget var vel å skape det markedet?

– Ja, som vi har gjort andre steder, som med innovative anbud i byggebransjen. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for totalt 26 milliarder kroner i året, og det vi nå gjør med å stille krav til fossilfrie byggeplasser, kunne vi også gjort med det økologiske landbruket, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han understreker at det likevel er stor forskjell på kommunens markedsmakt i disse to bransjene, fordi kommunen er en relativt mindre innkjøper av mat sammenlignet med bygg og anlegg.

Oslo kommune har nylig inngått nye samkjøpsavtaler som gjelder fra høsten/vinteren 2018/2019. Johansen peker på at resultatet av disse avtalene blir avgjørende for hvor mye byrådet får økt andelen økologiske produkter i løpet av perioden.

Byrådsavdelingen mener det kan være mulig å nå målet om en økoandel på 50 prosent innen enkelte varegrupper.

MDG: – Misfornøyd med at vi ikke er kommet lenger

Miljøpartiet De Grønne (MDG) kjempet for å få punktet med 50 prosent økologisk mat inn i byrådserklæringen.

– Jeg er misfornøyd med at vi ikke er kommet lenger. Vi har ett år igjen av perioden, men jeg tror vel ikke vi når målet vi har satt oss, sier gruppeleder for Oslo MDG Harald Nissen.

Harald Nissen, gruppeleder for MDG i Oslo.

Han mener likevel det var viktig å få punktet inn i byrådserklæringen, fordi det har satt økologisk mat på dagsordenen.

Nissen begynte å jobbe med forslag om kjøttfri dag og mer innkjøp av økologisk mat allerede da han ble valgt inn i bystyret i 2011.

Den gangen opplevde han å bli latterliggjort og sett på som en snåling.

– Nå er det en helt annen legitimitet for å være vegetarianer, veganer eller opptatt av økologisk mat. Vi får ikke til dette fort nok, men det kommer – og da er det «no return», sier Nissen.

Oslo-byrådet kom også med et løfte om «kjøttfri dag» i kommunens kantiner. Dette løftet får fargekode grå – uavklart – i Aftenpostens gjennomgang fordi det ikke er innfridd, ennå men kan nås i løpet av perioden:

Økologisk Norge: – Markedet er stort nok

Daglig leder for Økologisk Norge, Børre Solberg, synes det er bra at Oslo-byrådet har satt seg en målsetningen om 50 prosent økologiske innkjøp, selv om løftet er langt fra innfridd.

– Det er flott at de er så ambisiøse, men byrådet har nok vært litt for optimistiske til hva de kan oppnå på så kort tid, sier Solberg.

Han viser til at det er mye som må på plass når det gjelder innkjøpsavtaler, rutiner, menyplanlegging og opplæring.

– Byrådsavdelingen legger skylden på at det ikke er et stort nok marked til å nå målet om 50 prosent økologiske innkjøp. Er dette en god unnskyldning for at økningen har vært så liten?

– Buskerud fylkeskommune har også satt seg mål om 50 prosent økologisk mat innen 2019. De er på god vei til å nå sitt oppsatte mål. Markedet er stort nok, men norske økoprodusenter må ha forutsigbare leveringsavtaler for å tørre å satse. Der er det offentlige en viktig aktør og kan bidra til et mer stabilt marked, sier han.