Politikk

KrF: Anundsens situasjon er veldig alvorlig

Regjeringens støttepartier vil vurdere tilliten til justisminister Anders Anundsen, men sier at han ikke klarte å styrke posisjonen sin gjennom dagens høring.

 • Gunnar Kagge
  Gunnar Kagge

Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti reagerer på at Anundsen ga inntrykk av å skyve skyld og ansvar over på Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet. Han reagerer også på at Justisministeren ikke fulgte opp for å være sikker på at avtalen med regjeringens støttepartier.

— Min opplevelse er at han ikke styrket sin posisjon etter utspørringen. Jeg opplever at den politikkendringen som var annonsert gjennom å styrke de lengeværende asylbarnas situasjon ikke er gjennomført og det har han erkjent i dag, sier Grøvan til Aftenposten.

Utelukker ikke mistillit

På spørsmål om hvilke konsekvenser det kan få, svarer han:

— Så for vår gruppes del er alle mulige utfall til stede.

- Også mistillit?

— Ja, vi utelukker ikke noe, vi ønsker å bruke tid på vurderingen. Og situasjonen er svært alvorlig.

- Oppfatter du det som et brudd på avtalen dere har med Regjeringen?

— Sett i forhold til samarbeidsavtalen, så er det klart at dette er en viktig side ved den politikken vi ønsker å føre på asylområdet, som her er blitt nedprioritert og som gjør dette ekstra alvorlig. Så det er to synspunkt, det ene er det konstitusjonelle, så er det samarbeidsavtalen som vi må vurdere ut fra vår oppfattelse av den. Og hvordan den er blitt gjennomført.

- Du sa at han gir politiet mye skyld og ansvar, løper han bort fra sitt ansvar?

— Han har jo erkjent at han har ansvaret for det, men samtidig opplever jeg at det han selv har satt i gang av tiltak, alt fra oppfølging og dialogmåter, månedlige rapporter og så videre, den muligheten er ikke tatt i bruk. Det understreker at det ikke er tvil om at statsråden har hovedansvaret her, så må også selvfølgelig ta sin del av ansvaret, men utgangspunktet er statsrådens ansvar og mangelfulle oppfølging .

Se video: Abid Raja: - Her er det mange misforhold

Venstre: Mangler kontroll

Venstres Abid Raja er forbauset over svarene fra leder Kristin O. Kvinge i Politiets utlendingsenhet.

— PU har i dag informert oss om at uansett hvilket signal de hadde fått, ville politikken blitt den samme. Da har man ikke kontroll, sier han, og legger til:

— Det er ikke tillitsvekkende.

- På vei inn til høringen sa du at nå var det bare Anders Anundsen som kunne redde seg selv, klarte han det?

— Vi har fått veldig mange svar fra Anders Anundsen. Vi er nødt til å nøste i det, å konkludere nå ville være uansvarlig.

— Han har sagt at det har vært en klar politikkendring, så har ikke den klare endringen materialisert seg, det må han bære ansvar for. Han har for så vidt ikke beklaget sin egen opptreden eller manglende oppfølging, han har bare vist til politidirektoratets manglende oppfølging.

- Har han brutt samarbeidsavtalen medllom Regjeringen og støttepartiene?

— Det er ikke mulig å konkludere på stående for om avtalen er brutt, det vi også vet er at rundt 60 barn har fått bli på engangsløsningen, som ikke hadde fått bli uten avtalen, og vi har fått på plass en forskriftsendring som gjør at flere får bli.

- Er det også et misforhold mellom det han har sagt i Stortingssalen og det han sier nå?

— Det er det vi skal konkludere på, jeg må be om respekt for det store ansvaret vi har her.

 1. Les også

  Harald Stanghelle: En statsråd på grillen

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Terrorsikring: KrF utelukker ikke mistillit – alle fakta må på bordet.

 2. POLITIKK
  Publisert:

  KrF freder Regjeringen, men kommer med sterk kritikk

 3. NORGE
  Publisert:

  Ni overskrifter fra dagens utspørring i Stortinget

 4. POLITIKK
  Publisert:

  2011: «Jeg frykter for at et nytt korstog blir nødvendig» I dag: Ny justisminister

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Opposisjonen: Mistillit rykker nærmere

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Regjeringen varsler storsatsing på terrorsikring