Det nye storfylket Viken blir en realitet

KrF kunne veltet det nye storfylket Viken, men har landet på at sammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold til ett gigantfylke med 1,2 millioner innbyggere skal bestå.

KrF-leder Knut Arild Hareide og KrFs stortingsgruppe har landet på at det nye storfylket Viken skal bestå.

Viken ble vedtatt på Stortinget (Høyre, Frp, KrF og Venstre) før sommeren, men opposisjonen ønsket omkamp om sammenslåingen og har fridd til KrF.

KrF vender imidlertid tommelen ned for opposisjonens forslag.

– I respekt for den inngått avtalen mellom de fire partiene synes ikke vi det er riktig å reversere eller gjøre endringer i reformen, sier Torhild Brandsdal, kommunalpolitisk talsperson i KrF.

Les også

Ap tar omkamp for å skrote ny gigantregion. Håper å få KrF med på laget.

KrF, sammen med Venstre, var initiativtager til regionreformen og fikk overtalt Høyre og Frp til å være med. Men selve Viken-konstellasjonen var ikke KrFs primærstandpunkt.

KrFs fylkesledere i Buskerud og Østfold har ønsket å oppheve Viken-vedtaket, men fikk altså ikke gehør i egen stortingsgruppe. KrF-ere i de to fylkene foreslo at Viken ble delt i to: At vestre del av Akershus gikk sammen med Buskerud, mens «Øst-Akershus» gikk sammen med Østfold.

KrFs stortingsgruppe har diskutert om det var mulig å stoppe opprettelsen av Viken-regionen, samtidig som resten av regionreformen ikke ble endret, men landet altså på å la være.

– Reformen er viktig for å få til en bedre distriktspolitikk, sier Brandsdal.

Torhild Brandsdal (KrF)

KrF: Fylkene må tilføres flere oppgaver

– Men det er forutsetning at det overføres tilstrekkelig med oppgaver til de nye fylkene. Vi imøteser ekspertutvalgets innstilling og Stortingets behandling av oppgavefordelingen til våren, sier Brandsdal.

Hun peker på at det har vært et viktig mål med regionreformen å få samsvar mellom fylkesgrenser og statlige regiongrenser.

– Vi synes det er svært uheldig at Regjeringen vil dele NAV i et Østre og Vestre Viken. Dette strider mot intensjonen med regionreformen. Vi ber Regjeringen revurdere dette.

– Et makkverk av en reform

Leder i kommunalkomiteen, Karin Anersen (SV), reagerer sterkt på at KrF står ved tvangssammenslåinger av fylker.

– Det er svært skuffende at KrF vil stille seg bak et makkverk av en reform som er ført i pennen av partier som åpent sier de vil legge fylkesnivået ned og til og med sier at dette er første skritt på den veien.

– At KrF velger å stille seg bak denne tvangen etter høringen i Stortinget, som avslørte at ingen av disse tvangsgiftermålene var lykkelige eller godt begrunnet, viser at KrF sitter i saksen til Høyre og Frp, sier Andersen.

Slik blir regionreformen:

De nye regionene, eller fylkene, skal tre i kraft i 2020. Dagens 19 fylker reduseres til 11, inkludert Oslo. Her er sammenslåingene:

  • Agder: Vest-Agder og Aust-Agder
  • Viken: Buskerud, Akershus og Østfold
  • Skagerak: Telemark og Vestfold
  • Innlandet: Oppland og Hedmark
  • Vestlandet: Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Troms og Finnmark.
  • Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Oslo, Nordland, Møre og Romdal samt Rogaland består som egne fylker.

Les også

Vest Viken? Vestviken? Vestlandet? Restlandet? | Andreas Slettholm