Politikk

Fremskrittspartiet vil ha danske gettotiltak i Oslo

Frp-landsmøtet til helgen skal behandle en resolusjon fra Oslo Frp som ønsker at partiet og Regjeringen skal kopiere deler av dansk innvandringspolitikk.

Frp vil stoppe bosetting av flyktninger i «utsatte områder» og kutte NAV-ytelser til innvandrere som ikke har lært seg norsk på fem år.

 • Robert Gjerde
  Journalist

Frp er inspirert av danskenes strenge innvandringstiltak for å bekjempe gettodannelser, slik Aftenposten omtalte nylig. Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim sier Frp vurderer å gjennomføre flere av dem.

– Vi kommer til å gå nøye inn på de danske tiltakene og kommer helt sikkert til å foreslå noen av dem gjennomført, sier Jon Helgheim.

Oslo Frp sendte onsdag inn en resolusjon til Frps landsmøte, som avvikles på Gardermoen i helgen, der de ber om at landsmøtet pålegger Frps stortingsgruppe identifisere hvilke danske tiltak som bør gjennomføres i Norge. Og dernest få Regjeringen til å følge opp.

– Vi står i fare for å få de samme problemene i Oslo som vi ser i Danmark, sier Carl I. Hagen, gruppeleder for Frp i Oslo.

– Vi ser allerede tendenser i enkelte bydeler i Oslo som Holmlia, Søndre Nordstrand og Alna, sier Hagen.

 • Les også: Carl I. Hagen trekker seg fra politikken for godt

Aftenpostens reportasje fra Danmark viste store sosiale problemer og dårlig integrering i 22 store boligområder med betydelig innvandrerbefolkning som danskene har definert som gettoer.

– Men har vi gettoer i Oslo, da, Jon Helgheim?

– Jeg er opptatt av at vi ikke skal få det, sier han og legger til:

– Danskene har større problemer enn oss. Noe er likt og noe er ulikt. For eksempel er det uaktuelt for oss å gå så drastisk til verks om som å rive bydeler og å iverksette dobbeltstraff for forbrytelser begått i, eller i nærheten av, gettoene, sier han.

– Vi er ikke der ennå. Men det er kun snakk om tid før vi er der. Vi ser allerede tendenser i bydeler som Holmlia og Søndre Nordstrand, sier Kari Kjønnaas Kjos i Frp.

Her er listen over danske tiltak som Frp vil vurdere å gjennomføre i Norge, konkret i Oslo:

 • Adgang til å flytte leietagere og gjengangere som bryter loven.
 • Sørge for å spre kommunale leiligheter med utsatte brukere.
 • Aktivitetsplikt for dem som mottar ytelser i utsatte områder.
 • Stoppe bosetting av nye flyktninger i utsatte områder. Motvirke at veldig mange flytter til Oslo-området.
 • Innvandrere som integrerer seg raskere skal få bonusordninger.
 • Strengere straffer for gjengangere, alvorlige forbrytelser og alvorlig sosial kontroll.
 • Økt politiinnsats i utsatte områder og nulltoleranse for kriminalitet og respektløs holdning overfor politiet.
 • Obligatorisk språktest for 4-åringer og aktivitetsplikt for dem som ikke har lært norsk innen fem år.
 • Kutte NAV-ytelser for personer som ikke har lært norsk innen fem år.
 • Strengere sanksjoner for foreldre som sender barna på eksempelvis koranskoler.

Hagen noe betenkt

Carl I. Hagen har betenkeligheter med noen av danske forslagene.

Carl I. Hagen

– Jeg har betenkeligheter mot noen av forslagene, for eksempel det at hele familien skal kunne kastes ut hvis ett familiemedlem begår en kriminell behandling. Den liker jeg ikke, sier Hagen.

Les mer om

 1. Fremskrittspartiet (Frp)
 2. Innvandring
 3. Carl I. Hagen