Fremskrittspartiet vil ha danske gettotiltak i Oslo

Frp vil stoppe bosetting av flyktninger i «utsatte områder» og kutte NAV-ytelser til innvandrere som ikke har lært seg norsk på fem år.

Frp-landsmøtet til helgen skal behandle en resolusjon fra Oslo Frp som ønsker at partiet og Regjeringen skal kopiere deler av dansk innvandringspolitikk.

Frp er inspirert av danskenes strenge innvandringstiltak for å bekjempe gettodannelser, slik Aftenposten omtalte nylig. Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim sier Frp vurderer å gjennomføre flere av dem.

– Vi kommer til å gå nøye inn på de danske tiltakene og kommer helt sikkert til å foreslå noen av dem gjennomført, sier Jon Helgheim.

Oslo Frp sendte onsdag inn en resolusjon til Frps landsmøte, som avvikles på Gardermoen i helgen, der de ber om at landsmøtet pålegger Frps stortingsgruppe identifisere hvilke danske tiltak som bør gjennomføres i Norge. Og dernest få Regjeringen til å følge opp.

– Vi står i fare for å få de samme problemene i Oslo som vi ser i Danmark, sier Carl I. Hagen, gruppeleder for Frp i Oslo.

– Vi ser allerede tendenser i enkelte bydeler i Oslo som Holmlia, Søndre Nordstrand og Alna, sier Hagen.

Aftenpostens reportasje fra Danmark viste store sosiale problemer og dårlig integrering i 22 store boligområder med betydelig innvandrerbefolkning som danskene har definert som gettoer.

– Men har vi gettoer i Oslo, da, Jon Helgheim?

– Jeg er opptatt av at vi ikke skal få det, sier han og legger til:

– Danskene har større problemer enn oss. Noe er likt og noe er ulikt. For eksempel er det uaktuelt for oss å gå så drastisk til verks om som å rive bydeler og å iverksette dobbeltstraff for forbrytelser begått i, eller i nærheten av, gettoene, sier han.

– Vi er ikke der ennå. Men det er kun snakk om tid før vi er der. Vi ser allerede tendenser i bydeler som Holmlia og Søndre Nordstrand, sier Kari Kjønnaas Kjos i Frp.

Her er listen over danske tiltak som Frp vil vurdere å gjennomføre i Norge, konkret i Oslo:

  • Adgang til å flytte leietagere og gjengangere som bryter loven.
  • Sørge for å spre kommunale leiligheter med utsatte brukere.
  • Aktivitetsplikt for dem som mottar ytelser i utsatte områder.
  • Stoppe bosetting av nye flyktninger i utsatte områder. Motvirke at veldig mange flytter til Oslo-området.
  • Innvandrere som integrerer seg raskere skal få bonusordninger.
  • Strengere straffer for gjengangere, alvorlige forbrytelser og alvorlig sosial kontroll.
  • Økt politiinnsats i utsatte områder og nulltoleranse for kriminalitet og respektløs holdning overfor politiet.
  • Obligatorisk språktest for 4-åringer og aktivitetsplikt for dem som ikke har lært norsk innen fem år.
  • Kutte NAV-ytelser for personer som ikke har lært norsk innen fem år.
  • Strengere sanksjoner for foreldre som sender barna på eksempelvis koranskoler.

Hagen noe betenkt

Carl I. Hagen har betenkeligheter med noen av danske forslagene.

Carl I. Hagen

– Jeg har betenkeligheter mot noen av forslagene, for eksempel det at hele familien skal kunne kastes ut hvis ett familiemedlem begår en kriminell behandling. Den liker jeg ikke, sier Hagen.