Hun er en av Lysbakkens utrydningstruede

Yvonne Wold er den eneste som taler SVs sak i kommunestyret der hun bor. Audun Lysbakken har 160 av samme utrydningstruede art: Lokalpolitikere som alene representerer SV. I 160 rådhus er SV allerede utryddet.

SV-leder Audun Lysbakken har bare Yvonne Wold i kommunestyret i Rauma. Tilstanden er like sårbar i ytterligere 159 kommuner.
  • Solveig Ruud

For første gang har SV samlet sine folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner til konferanse. Det skjer i Oslo denne helgen. Men det er glissent i møtesalen.

Ved forrige kommunevalg fikk SV kun 362 kommunestyrerepresentanter i hele landet – og bare noen av dem er på konferansen. Til sammenligning har Ap 3378.

— Den jobben dere gjør, er ufattelig viktig, sier SV-leder Audun Lysbakken til forsamlingen.

Hensikten med konferansen er å motivere SVs folkevalgte til å stå på videre og å gjøre en innsats også ved neste korsvei: kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

— Valget er en enormt viktig etappe for fremtiden til partiet, sier SV-lederen rettet mot salen. Der sitter det mange som har en svært vanskelig jobb.

Alene om jobben

— Jeg har sittet alene i kommunestyret i tre år, sier Yvonne Wold fra Rauma i Møre og Romsdal. Hun er usikker på om hun tar én periode til.

— Jeg tekker på knappene, sier hun.

Hun innrømmer at det er utfordrende å være den eneste som representerer SV i kommunestyret.

— Det er klart det er tungt, spesielt i miljøsaker der jeg som SV-er er veldig alene, fordi både Arbeiderpartiet og høyresiden har en politikk som er veldig ulik vår, sier hun.

Samtidig føler hun at hun begynner å få nettverk og innflytelse, og at det er viktig å kjempe mot det hun karakteriserer som høyresidens privatisering og angrep på velferdsstaten.

— Det føles dermed som viktigere enn noen gang å kjempe for SVs saker. Da er det også vanskelig å gi seg, sier hun.

Mobilisere

Etter rekordvalget for SV i 2003 har det gått jevnt nedover med partiet ved hvert eneste valg. I kommunestyretvalget i 2011 gikk det svært dårlig.

  • SV klarte ikke å stille med liste i 153 av landets kommuner. Med andre ord var det da umulig å stemme SV i kommunevalget i disse kommunene.
  • SV endte opp med ikke å få valgt inn noen i enda flere kommuner: 190.
  • SV ble kun representert med én eneste representant i 160 av kommunene.

Lokalpolitikere på "rødliste"

SV vil gjøre neste års kommunevalg til et lokalt miljøvalg. Alle SVs lokale politikere skal finne sin grønne sak som de skal kjempe for i egen kommune.

Lederen av partiets miljøpolitiske utvalg, Sunniva Holmås Eidsvoll, fortalte deltagerne på SV-konferansen om hvordan summen av små og store inngrep og utslipp lokalt truer miljøet nasjonalt og globalt.

— Det er summen som er trusselen, sa hun og brukte en truet norsk villreinstamme som eksempel.

— Dere må redde naturen der dere bor.

Men mange av de SV-erne som nå høsten skal finne sin grønne kampsak, er utrydningstruede selv.

- Ja, det kan du si, innrømmer Lysbakken, som imidlertid har svar på hvordan SVs valglister ikke skal ende opp som andre former for "rødlister" – lister som vanligvis inneholder arter som står i fare for å bli utryddet i norsk fauna.

Les også:

Les også

Så mange stemmer skilte SV fra sperregrensen i forrige stortingsvalg

Må få nok lister

— Første steg er å sørge for nok lister ved valget. Det har vært en utfordring siden 2011, sier han og viser til at antall SV-ere som da ble sittende alene, økte. Han forteller at det nå pågår en omfattende innsats overfor alle de kommunene der SV enten bare har én eller ingen i kommunestyret.

Selv er han, helse stortingsgruppen og alle sentralt ansatte i gang med en landsomfattende turne for å inspirere og hjelpe SV-ere lokalt til å mobilisere nok folk til å kunne stille med liste.

— Jeg er optimistisk. Det å sørge for at SV-sympatisører har en liste å stemme på er en viktig del av det å snu trenden for partiet, sier Lysbakken, som mener partiet er bedre forberedt foran kommende lokalvalg enn partiet var i 2011, da partiet satt i regjering.

— Da var partiet slitent. Vi drev en uinspirert valgkamp, sier han.