Politikk

35 prosent høyere kriminalitet blant mannlige innvandrere i Danmark. Mandag får vi fasiten for Norge.

Tilhørere forlater rettslokalet i København, der leder av gjengen Loyal to Familia, Shuaib Khan, ble dømt for trusler. Foto: Jens Astrup / Scanpix Denmark

Mandag offentliggjør Statistisk sentralbyrå den omstridte rapporten innvandringsminister Sylvi Listhaug har bestilt om sammenhengen mellom kriminalitet og opphavsland.

 • Thomas Spence

Søsterbyrået Danmarks Statistik har i mange år laget en slik statistikk. Nye tall for 2016 bekrefter trenden fra tidligere år:

Kriminaliteten i Danmark er 35 prosent høyere blant mannlige innvandrere, og 145 prosent høyere blant annen generasjon menn etter ikke-vestlige innvandrere, enn i hele den mannlige befolkningen.

I sum viser kriminalitetsbildet at unge, etterkommere (annen generasjons) menn fra ikke-vestlige land er mest kriminelle.

 • Les også: Listhaug bestilte selv rapporten SSB ikke ville lage

Menn fra Libanon øverst på listen

De danske forskerne har også laget en kriminalitetsindeks.

Sjefkonsulent Lisbeth Lavrsen i Danmarks Statistik sier at det overordnede bildet er klart, selv om kriminalitetsindeksen faller for noen grupper når de korrigerer for ulike bakgrunnsvariabler.

– Etterkommerne har høyere indeks enn innvandrere, og personer fra ikke-vestlige land har høyere indeks enn personer fra vestlige land, som ikke kan forklares av forskjeller i alder, sosioøkonomisk status, utdanningsnivå eller familieinntekten, sier Lavresen.

Øverst på kriminalitetsindeksen står menn med opprinnelse i Libanon, mange av dem statsløse palestinere.

– Mannlige etterkommere fra Somalia, Marokko og Syria er andre grupper som har meget høy indeks, nemlig tre ganger så høy som gjennomsnittet for alle menn, heter det.

Mandag presenterer SSB den omstridte innvandringsrapporten statsråd Sylvi Listhaug har bestilt. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Somaliere øverst på voldsindeks

Når byrået splitter opp i ulike typer lovbrudd, er mønsteret for voldsforbrytelser særlig markant: Annen generasjon menn fra Somalia har en indeks på 771, mens for Libanon er tallet 666, korrigert for alder.

Forskerne begrunner nøye hva det vil si at grupper har «meget høy kriminalitetsindeks».

– Ved vurdering av indeksene er det viktig å huske på at det er et relativt mål, som sier noe om befolkningsgruppes kriminalitet i forhold til den samlede befolkning. Indekstallene forteller således ikke noe om nivået på kriminaliteten, kun om den er høyere eller lavere enn forventet i forhold til den gitte alderssammensetning etc.», heter det.

Innvandrere fra USA og Kina minst kriminelle

Lavest indeks har mannlige innvandrere fra USA og Kina. Kriminaliteten splittes i tre kategorier:

 • Straffeloven: Seksual-, volds- og eiendomsforbrytelser som tyveri og hærverk
 • Trafikkloven: Promillekjøring, fartsovertredelser, trafikkulykker
 • Særlover: Særlig brudd på våpenloven

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim sier at det blir «veldig spennende» å se hva SSB-rapporten inneholder, og at alle sider av innvandringen må komme frem.

– Det er stygge tall som kommer fra Danmark, og det er ikke noen hyggelig lesning. Det viser at innvandring har store konsekvenser og ikke er reversibel, sier han.

Frp: Politikken virker inn på antallet voldsofre

– Tror du kriminalitetsbildet i Norge ligner det danske?

– Vi vet fra tidligere rapporter at vi nok har et tilsvarende helhetsbilde. Ingen ønsker mer kriminalitet, og derfor må vi gjøre nødvendige grep for å forhindre det, sier Helgheim, og peker spesielt på høye tall for voldskriminalitet.

– Voldskriminalitet er meget alvorlig. Ofre for voldskriminalitet har det veldig tungt. Her må politikerne se sitt ansvar. Politikken man fører, kan spille direkte inn på hvor mange voldsofre man får, sier Helgheim.

Ap og SV har ikke besvart Aftenpostens henvendelse om kommentar.

Spørsmålet om SSB skal forske på sammenhengen mellom kriminalitet og statsborgerskap eller opprinnelsesland, har vært et betent tema i Norge.

Frp har i flere år etterspurt en norsk versjon av den danske statistikken. Først hadde ikke SSB kapasitet, så beregnet byrået en pris Frp ikke hadde råd til.

Først da innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) for ett år siden bestilte rapporten på vegne av Justisdepartementet, startet SSB arbeidet som offentliggjøres mandag.

Les mer om

 1. Innvandring
 2. Libanon
 3. Statistisk sentralbyrå
 4. Justisdepartementet
 5. Norge
 6. Sylvi Listhaug
 7. Danmark