Ny direktør på Stortinget: Hvem vil bli sjef for Norges verste byggeprosjekt?

Stortinget jakter ny direktør. Søknadsfristen er 8. mars. Det jaktes på en person gjerne med erfaring fra offentlig virksomhet og innsikt i forholdet mellom Stortinget og Regjeringen.

Stortingets avgåtte direktør Ida Børresen og stortingspresident, Olemic Thommessen.

Da direktør Ida Børresen trakk seg torsdag, var jakten på ny direktør allerede i gang. Stillingen ble utlyst i januar, fordi hennes åremål går ut i april. Den nye direktøren skal tiltre 1. mai.

Børresen var den første direktøren Stortinget har hatt som ikke kom fra nasjonalforsamlingens egen administrasjon. Hun kom fra stillingen som direktør i Utlendingsdirektoratet og ble ansatt på Stortinget i 2012.

Hun har stått midt oppe i byggeskandalen og fått betydelig kritikk.

Det er ISCO Group som hjelper Stortinget i jakten på ny direktør. Geir Fottland i ISCO er ansvarlig for dette, men hverken han eller andre som jobber med saken i ISCO Group ville fredag kommentere hvordan bråket rundt byggesaken påvirker interessen for stillingen.

Dette er byggeskandalen en ny direktør arver.

Arver en skandale

Det store spørsmålet er hvem det er som vil gå inn og overta ansvaret for et av Norges mest skandaliserte byggeprosjekt. For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Nå kan sluttsummen bli 2,3 milliarder.

Prosjektet består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel. Etter planen skal det være ferdig mot slutten av 2018. Stortingets president Olemic Thommessen ville på en pressekonferanse torsdag ikke garantere at man har sett den endelige prisen for prosjektet.

Stortinget vokser

På Løvebakken er det 169 folkevalgte. Å være direktør for Stortinget betyr å lede en stadig voksende administrasjon. Det er totalt omkring 500 ansatte som jobber i følgende avdelinger: IT-avdelingen, eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen, forvaltningsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen, internasjonal avdeling og konstitusjonell avdeling.

Dette er en prestisjejobb på nivå minst med departementsråder. Vedkommende er nærmeste medarbeider til Stortingets president, som er nummer to etter kongen.

I annonsen heter det:

«Direktøren har en viktig rolle som støtte for landets nasjonalforsamling, med utfordrende og spennende oppgaver i møtet mellom politikk og administrasjon i et mangfoldig og faglig kompetent miljø.»

Jobben gir også adgang til det mektige presidentskapet i Stortinget, fordi direktøren er sekretær for Stortingets presidentskap. Vedkommende bistår ved forberedelse, gjennomføring og oppfølging av Stortingets møter og parlamentariske arbeid for øvrig.

«Det forutsettes forståelse for parlamentarisk arbeid og politiske prosesser. Det kreves høyere utdanning, relevant ledererfaring og svært gode lederegenskaper», heter det i annonsen.

Stillingen har et åremål på seks år, og det kan forlenges. Lønnen følger statens regulativ.