Sandberg og departementet har to versjoner av når telefon og SIM-kort ble levert til PST

Tidligere statsråd Per Sandberg sier han leverte telefonen fra seg rett etter hjemkomsten fra Iran. Nå sier Statsministerens kontor at SIM-kortet ikke ble levert inn før tre uker senere.

 Siste svar fra statsminister Erna Solberg til Stortinget forteller at Per Sandberg først leverte sim-kortet til PST tre uker etter hjemkomsten fra Iran.

6. august svarte eksstatsråd Per Sandberg at han leverte tjenestetelefonen til PST rett etter hjemkomsten fra Iran. Nå viser det seg at SIM-kortet ikke ble byttet og at Kina og Iran kan ha kontrollert telefonen i tre uker lenger.

Først 24. august ble SIM-kortet byttet og levert Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST har konkludert med at etterretningstjenestene i Kina og Iran sannsynligvis har skaffet seg tilgang til Sandbergs mobilkommunikasjon, som følge av Frp-statsrådens sikkerhetsbrudd.

«Flere misforståelser»

Det er statsminister Erna Solbergs siste svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som kaster nytt lys over saken.

Svaret forteller at Sandberg, i motsetning til hva mange har trodd, ikke leverte både telefon og SIM-kort fra seg til PST.

«Departementet opplyser imidlertid at på grunn av flere misforståelser ble sim-kortet til Sandberg ikke byttet og overlevert PST før fredag 24. august 2018,» skriver Solberg.

Reiser nye spørsmål

Solbergs svar reiser nye, ubesvarte spørsmål.

Aftenposten har ikke fått svar på hvilke misforståelser som har skjedd, eller hva som var årsaken til at sim-kortet ikke ble byttet ut.

Det er heller ikke klart om Sandberg brukt SIM-kortet frem til 24. august.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette utover det som står i svaret til kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver informasjonssjef Martine Røiseland i en e-post.

Men på direkte spørsmål fra Aftenposten på om sim-kortet ble brukt frem til 24. august, svarer departementet at «SIM-kortet stod i telefonen frem til det ble byttet 24. august».

Det er ikke klart hvilken telefon SIM-kortet sto i.

Per Sandberg gikk av som statsråd mandag 13. august.

Dersom SIM-kortet ble benyttet i en annen telefon, kan utenlandsk etterretning ha avlyttet all tale og datatrafikk Per Sandberg har deltatt i i nærmere tre måneder.

Sandberg skrev at han hadde «tatt lærdom»

6. august svarte Sandberg dette om mobilbruk og sikkerhetsrisikoen knyttet til Iran-reisen:

«Det er alltid viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene og gjeldende rutiner. Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg mobiltelefonen og ikke varslet om min reise. Dette har jeg tatt lærdom av og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter.

Etter reisen er mobiltelefonen overlevert til PST. Jeg har fått ny mobiltelefon og nytt simkort, samt gjennomført andre sikkerhetstiltak som å bytte passord.»

Ap: Kan ha påført nasjonen stor skade

Sandberg var offisielt besøk til Iran i 2016 og til Kina i 2017 og 2018. I tilknytning til alle reisene ble statsråden utstyrt med lånetelefon fra departementet. Likevel tok han med seg tjenestetelefonen til Kina i mai 2018, og på den omstridte feriereisen til Iran med kjæresten Bahare Letnes i sommer. Paret kom tilbake til Norge mandag 30. juli.

Det gikk altså nesten en hel måned før han landet, og 18 dager fra han skriftlig skrev at telefon var overlevert PST, til at PST faktisk fikk hånd om sim-kortet hans.

Aftenposten har bedt om intervju og sendt Sandberg spørsmål via SMS:

  • Leverte du telefonen og ikke SIM-kortet til PST?
  • I tilfelle hvorfor – og brukte du SIM-kortet i den nye telefonen?
  • Hvilke misforståelser ligger bak ditt svar til Fylkesnes?

Sandberg har ikke besvart henvendelsen.

Dag Terje Andersen (Ap), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener dette bekrefter at det var åpenbart riktig at Sandberg gikk av som statsråd.

– Og det bekrefter det totale inntrykket av hvor alvorlig dette var, sier Andersen.

– Hvor stor skade har Sandberg påført nasjonen?

– Med utgangspunkt i PST uttalelse kan det være stor skade, svarer han.