Dale åpner for å utsette bompengering på Nord-Jæren

Lokalpolitikerne på Jæren kan utsette bompengepakken, men da må alle være enige, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Stavanger-ordføreren sier nei.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (ved enden av bordet) i møte med representanter fra Nord-Jæren om bompengeinnkreving.
  • og NTB

Medlemmene i styringsgruppa for Byvekstavtale Nord-Jæren møtte Dale i Oslo mandag, etter at bilister i regionen har gjort opprør mot bompengepakken som etter planen innføres 1. oktober. Spesielt den nye rushtidsavgiften opprører mange, og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) ønsker å bli kvitt den.

– I Sandnes ønsker vi å stå fast på bymiljøpakken, uten rushtidsavgift. Det er den som er veldig smertefull for barnefamilier som skal levere i barnehager, og lavtlønte, sier Wirak til NTB.

Dale åpner for at innføringen av planen kan utsettes og avtalen forhandles på nytt.

– Om en lokalt velger å utsette innføringen av nye takster til etter reforhandling, vil regjeringen akseptere det, så lenge alle lokale parter er enige om det, sier Dale i en pressemelding.

Han sier regjeringen er åpen for å legge fram en ny og reforhandlet plan for Stortinget. Men da må altså Stavanger og de omkringliggende kommunene Sandnes, Randaberg og Sola, samt fylkesordføreren og Statens vegvesen bli enige.

Planen om bompenger har skapt stort engasjement på Nord-Jæren. Mange aksjonister møtte opp i Stavanger i slutten av forrige måned.

Nullvekstmål

– Det er fullt og helt en lokal beslutning, men de må innfri disse to klare forutsetningene: Balanse mellom inntekter og utgifter og nullvekstmålet, understreker Dale overfor NTB.

Nullvekstmålet innebærer at økt persontrafikk skal skje gjennom kollektivtransport, sykkel og gange, og ikke med bil.

Dale gjør det klart at rushtidsavgift ikke er noe krav fra regjeringens side. Men Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H) sier hun ikke helt kan se hvordan bypakken skal nå nullvekstmålet uten en rushtidsavgift. Hun er uansett ikke innstilt på å utsette innføringen av bypakken.

– Det er tre uker til 1. oktober. Det er for kort tid til å få en reforhandling, sier hun.

– Usosial

Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) mener det er riktig å starte opp etter planen 1. oktober, men viser til at partene allerede er i gang med en reforhandling. Dermed kan det bli en endring i blant annet rushtidsavgiften på sikt. Et spørsmål er om den skal vare et kortere tidsrom enn det som det er lagt opp til i dag.

– Det er en usosial ordning. Det er klart at vi er nødt til å gå inn i og se på om trykket kan bli mindre, sier Tengesdal.

Når en eventuelt reforhandlet bypakke fører til nye bompengesatser, kan hun imidlertid ikke si noe om.

Samferdselsminister Jon Georg Dale møtte mandag representanter fra Nord-Jæren til et møte om bompengeinnkreving. Her hilser han på fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Etter planen fra 1. oktober

Den nyutnevnte samferdselsministeren hadde kalt inn til møtet på kort varsel etter at bilister i regionen har protestert kraftig. Etter planen skal 38 nye bomstasjoner settes i drift fra 1. oktober i år.

Foreløpig legger han til grunn den enighet som alle sto bak i sist møte i styringsgruppa.

– Dersom en lokalt blir enige om en annen løsning som innfrir forutsetningen, vil jeg kunne fremme et nytt forslag for Stortinget basert på en slik enighet. Regjeringen tvinger ingen løsning på Nord-Jæren. Denne saken må de fire kommunene og Rogaland fylkeskommune bli enige om lokalt, sier Dale.