Klimapolitikken blir Oslo-oppgjør: Høyre setter inn Astrup mot klimaminister Eide

Nikolai Astrup blir Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson. – Så langt har vi ikke sett spor av en klimapolitikk der det er sammenheng mellom mål og virkemidler, sier den tidligere statsråden.

Nikolai Astrup (H) er klar som Høyres energipolitiske talsperson.

Det ble vedtatt på et møte i Høyres stortingsgruppe mandag. Den tidligere statsråden blir dermed klimaminister Espen Barth Eides (Ap) motpol på Stortinget.

Astrup hadde flere statsrådsposter i Solberg-regjeringen. Til sist var han kommunal- og moderniseringsminister med ansvar for FNs mål for bærekraftig utvikling. Han er, som Espen Barth Eide, bosatt i Oslo. Astrup har tidligere også vært leder for Oslo Høyre.

Nå blir han Høyres fraksjonsleder i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Det er en komité jeg kjenner godt. Jeg har sittet der fra 2009 til 2015. Det er en utrolig viktig og spennende komité i den tiden vi går inn i nå, sier Astrup til Aftenposten.

– Hva slags forhold har du til Espen Barth Eide?

– Jeg har respekt for Eide og har en god tone med ham. Olje- og energiministeren er også helt sentral for denne komiteen, og det blir et nytt bekjentskap. Men samtidig spenner komiteens arbeid bredere enn disse to. Det grønne skiftet handler om en fundamental endring av samfunnet og berører de aller fleste departementene, sier Astrup.

Etterlyser virkemidler

Støre-regjeringen har lagt frem et nytt klimamål for Norge. Innen 2030 skal 55 prosent av de norske klimagassutslippene kuttes, målt mot 1990. Målet gjelder hele økonomien og skal tas i Norge.

Samtidig vil regjeringen kutte i avgifter som rammer folk flest. Drivstoffavgifter er nevnt som eksempel. Den ferske regjeringen vil likevel beholde Solberg-regjeringens hovedgrep i klimapolitikken, å øke CO2-avgiften til 2000 kroner i 2030. Eide har sagt at regjeringen delvis vil skjerme drivstoffavgiftene for økningen.

En regnefeil i klimastatistikken sørger dessuten for at klimapolitikken blir enda mer krevende de kommende årene enn utgangspunktet var forrige vinter.

Astrup er ikke veldig imponert så langt.

– De følger opp den forrige regjeringens ambisiøse mål. Men så langt har vi ikke sett spor av en klimapolitikk der det er sammenheng mellom mål og virkemidler. Men Høyre skal være en konstruktiv pådriver her. Vi skal bidra med løsninger som kutter utslipp, og som legger til rette for en ansvarlig omstilling av næringslivet og offentlig sektor.

Lover offensiv opposisjon

Astrup lover å gi regjeringen konstruktiv og offensiv opposisjon.

– Vi har lagt et solid grunnlag for regjeringen i klimameldingen som vi la frem. Samtidig kommer det til å skje mye. Digitalisering og ny teknologi vil gi nye muligheter for å kutte utslipp og løse oppgavene på bedre måter. Høyre vil legge vekt på å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste. Når økonomien skal omstilles i bærekraftig, grønn og sirkulær retning, må vi gjøre det på en måte som er lønnsom og skaper nye og grønne arbeidsplasser.

– Er målet å bli det private næringslivets ombudsmann i omstillingen?

– Både offentlig og sektor og resten av samfunnet må omstille seg i et hurtig tempo. Høyre er opptatt av å se mulighetene for verdiskaping og nye arbeidsplasser, samtidig som vi må ta hensyn til folks hverdag. Det grønne skiftet skal ikke være slutten på noe godt, men starten på noe bedre.