Politikk

Stortingspresidenten etter boligavsløringen om KrF-lederen: – Opp til det nye presidentskapet å ta tak i dette

Stortingspresident Tone Trøen (H) «forstår at det kommer reaksjoner», men svarer ikke på hva hun selv synes om KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads bruk av Stortingets gratis pendlerboliger.

Stortingspresident Tone Trøen (H) understreker at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ikke har brutt regelverket rundt Stortingets pendlerboliger. Hun mener det nye Stortinget og det nye presidentskapet etter valget må vurdere om regelverket rundt pendlerboliger bør revideres.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Søndag avslørte Aftenposten hvordan KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad gjennom ti år har bodd i hovedstaden på fellesskapets regning, selv om han har eid bolig i Oslo og Lillestrøm.

Denne boligen har han leid ut og på den måten tjent 488.000 kroner, ved siden av en godtgjørelse fra staten som nå er på rundt 1,4 millioner kroner i året.

Dette kunne skje ved at Ropstad har vært bostedsregistrert på gutterommet hos foreldrene på Moisund i Agder.

Det er Stortinget som har stilt tre ulike pendlerleiligheter gratis til disposisjon for Ropstad gjennom disse ti årene. Den øverste ansvarlige for forvaltningen av Stortingets pendlerboliger er stortingspresident Tone Trøen (H).

Les også

Ropstad meldte flytting fra gutterommet først i fjor. Derfor fikk han gratis bolig fra Stortinget.

– Forstår at det kommer reaksjoner

– Hva tenker du om saken rundt Ropstads pendlerbolig, Trøen?

– Jeg forstår at det kommer reaksjoner på dette. Selv om Kjell Ingolf Ropstad i dette tilfellet ikke har brutt Stortingets regler for pendlerboliger, så påligger det oss som folkevalgte å forvalte tilliten som innbyggerne har gitt oss, på en god måte.

– Så du mener at det har ikke Ropstad gjort?

– Han har ikke brutt reglene, men jeg forstår at folk reagerer på denne saken.

– Vil du som stortingspresident ta initiativ til en gjennomgang av regelverket for pendlerboliger?

– Jeg synes det er naturlig at det nye Stortinget og det nye presidentskapet kan vurdere om ordningen blir brukt i tråd med hensikten. Det er én uke til valget, sier hun.

– Det er et viktig prinsipp i demokratiet at du skal kunne utøve vervet ditt som stortingsrepresentant der du er bosatt. Det er derfor viktig at de som bor langt unna Stortinget, har tilgang til bolig i Oslo.

– Jo, men Ropstad bodde i Oslo da han ble valgt inn på Stortinget i 2009. Han bodde ikke hos foreldrene i Evje?

– Ja, nå kjenner ikke jeg detaljene i saken slik dere gjør i Aftenposten. Men jeg har registrert at det ikke er snakk om noe brudd med Stortingets regler for pendlerboliger, sier Trøen.

Stortingspresident Tone Trøen (H)

Trøen: Reglene er klare nok

– Regelverket rundt pendlerboliger legger et stort ansvar på stortingsrepresentantene og statsråder. Samtidig er det et stort rom for skjønn. Bør dette skjønnet innskrenkes?

– Jeg opplever at reglene i utgangspunktet er klare, og at det påligger de folkevalgte å forvalte denne tilliten.

– Men Aftenpostens tidligere avsløringer om hvordan flere stortingsrepresentanter misbruker ansvar og tillit når de har levert reiseregninger, og nå denne saken: Viser ikke det at stortingsrepresentanter er som folk flest, og at «leilighet gjør tyv»?

– Jeg vil ikke gå konkret inn i den enkelte sak. Men jeg mener reglene er klare nok.

– Men er det en idé begrense skjønnet og handlingsrommet til politikere når slikt skjer?

– Vi går gjennom våre rutiner, men Ropstad har altså ikke brutt regelverket.

Bosted på tidspunktet man blir folkevalgt avgjør

Ifølge folkeregisterloven skal stortingsrepresentanter og statsråder registreres som bosatt i den kommunen der de bodde, da de ble valgt inn på Stortinget.

I 2009, da Ropstad, ble folkevalgt, bodde Ropstad rent faktisk i Oslo. Likevel fikk han altså disponere en gratis leilighet i Oslo, fordi han var folkeregistrert hos sin mor og far på Sørlandet.

– Dette visste Stortingets administrasjon om, Trøen. Likevel fikk Ropstad gratis bolig i Oslo, av Stortinget. Har Stortinget tolket loven helt feil?

– Det er naturlig at det er det nye Stortinget som må vurdere ordningen vi nå diskuterer. Det er opp til det nye Stortinget å ta en gjennomgang dersom det anses nødvendig.

– Men har Stortinget rett og slett misforstått lovteksten?

– Dette er vurderinger som tas fortløpende og som jeg ikke kjenner i detalj. Dette var også før jeg selv ble innvalgt på Stortinget og ble en del av presidentskapet. Men slik jeg har forstått det har han forholdt seg til regelverket, sier hun.

Hun presiserer at det Stortingets regler hun forvalter, og at det regelverket er fulgt.

Trøen ble valgt inn på Stortinget i 2013.

Stortingspresident Tone Trøen (H)

– Jo, men dette har skjedd på din vakt. Bør ikke du ha en mening om saken?

– Det er naturlig om det nye presidentskapet tar en vurdering av dette.

I inneværende periode har det stormet rundt Stortingets håndtering av reiseregninger for stortingsrepresentanter, regnskapene til stortingsgruppene og etterlønn for avgåtte statsråder.

Trøen vil ikke svare konkret på om hun mener det bør være en gjennomgang av alt dette.

– Dette er saker som presidentskapet under min tid har gjort mange vurderinger av, og det er gjort omfattende endringer. Så er det opp til det nye presidentskapet å ta tak i dette og se på om det er naturlig å gjøre det.

– Så du har ikke selv noen mening om dette?

– Det er naturlig at det nye Stortinget vurderer dette.

Les også

  1. KrF-topp: – Dette var ikke bra, men jeg har full tillit til Kjell Ingolf som partileder

  2. Ropstad om gratisbolig: – Jeg er veldig lei meg

  3. Moxnes: – Folk har fått nok av politikere som utnytter egne privilegier på det groveste

Les mer om

  1. Stortingets pendlerboliger