Politikk

Frykter for demokratiet

Innvandring fra ikke-vestlige land kan om noen år føre til at Norge ikke lenger er demokratisk, frykter Frps Per-Willy Amundsen.

Partiformann Siv Jensen.
  • Forf>
  • <forf>gunnar Magnus <

Og på et valgmøte i Spikersuppa i går omtalte partiformann Siv Jensen visse grupper innvandrere som "ramp". — Hvorfor skal vi slippe inn rampen? spurte hun om utlendinger som ikke gir et positivt bidrag til det norske samfunn.Partiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsenmålbærer frykten for at innvandrere skal underminere demokratiet. Til Frps nettsider sier han:- Dersom økningen i innvandringen fra ikke-vestlige land bare fortsetter i samme sporet som nå, kan følgene blir dramatiske. Innen ikke altfor mange år risikerer vi i verste fall at Norge opphører å være et demokrati og at norske kjerneverdier som ytringsfrihet, toleranse og respekt for enkeltmennesket forsvinner.Amundsen begrunner disse dystre spådommene med at det er enorme kulturelle forskjeller mellom ikke-vestlige og vestlige land.

"Worst case scenario".

Overfor Aftenposten sier han at det er snakk om et "worst case scenario". - De kommer fra land hvor demokratiet ikke er særlig rotfestet. Vi har et problem hvis en stor del av befolkningen ikke støtter opp under de demokratiske idealene.- Men utgjør virkelig denne innvandringen noen reell trussel mot demokratiet?- Jeg vil ikke bruke ordet trussel. Men vi må utforme norsk politikk så vi har en bærekraftig innvandring.Amundsen henviser til at det blir fremsatt særkrav fra innvandrergrupper, f.eks. om egne dusjanlegg på skolene.- Rokker det ved demokratiet?

- Skaper avstand.

— Når man krever særrettigheter i forhold til religion osv., skaper det avstand. - Jeg sier ikke at vi er i en situasjon hvor norsk demokrati er truet. Men vi har ansvar for også å tenke på utfordringene på lang sikt. Kanskje vi snakker om 2060, kanskje om 2100, sier Amundsen.Han er særlig bekymret for innvandring fra Pakistan, Irak og Somalia.Siv Jensen sier at demokratiets fremtid vil avhenge av hvorvidt vi klarer å gjennomføre en vellykket integreringspolitikk. - Vi har vedvarende problemer i noen grupperinger, tilføyer hun. - Det kommer an på hvilke avgrensninger som blir tatt i innvandrings- og asylpolitikken.I en valgbrosjyre skriver Frp at innvandrere må erkjenne at Norge er et demokratisk land med stor frihet for den enkelte. De som insisterer på å "praktisere sine middelalderske holdninger og kultur", bør snarest forlate landet, heter det.På spørsmål om hva som ligger i uttrykket "middelalderske holdninger og kultur", henviser Jensen til kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.Skal folk som driver med dette, utvises?- Hvis du ikke er norsk statsborger og begår kjønnslemlestelse, er det en grei sak at du forlater landet, svarer Amundsen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk