Stortinget og SMK skyver på fristen for å svare på Skatteetatens varsel om krav

Stortingets administrasjon og SMK skyver på fristen for å svare på Skatteetatens varsel om krav på arbeidsgiveravgift. Det vil ikke Rødt ha noe av. Nå ber de Stortinget ta stilling til kravet.

Bjørnar Moxnes ber Stortingets presidentskap skynde seg å svare Skatteetaten. - Det må bli slutt på å trekke ut de evinnelige sakene med pendlerbolig og andre frynsegoder, sier han.

I juni mottok både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) et varsel om krav om å betale arbeidsgiveravgift. Bakgrunnen for saken er avsløringene om gratis pendlerbolig.

Etter avsløringene har Skatteetaten gått gjennom pendlersaker tilbake i tid.

Skatteetaten mener Stortinget må betale drøyt 1,3 millioner kroner mer i arbeidsgiveravgift. For Statsministerens kontor (SMK) er beløpet drøyt 350.000 kroner. Begge kan bestride kravet.

Etaten har også sendt varsel om skattekrav til til 28 nåværende og tidligere stortingsrepresentanter og 17 tidligere regjeringsmedlemmer.

Stortinget og SMK hadde egentlig frist til 15. august med å svare Skatteetaten.

Nå har begge bedt om og fått utsatt fristen.

«Det er behov for noe mer tid til å vurdere varselet fra Skatteetaten. Vi har derfor bedt om at fristen utsettes til 29. august. Det har Skatteetaten svart positivt på.»

Rødt reagerer

Det skriver fungerende stortingsdirektør Kyrre Grimstad. SMK melder at også de har bedt om å få utsatt fristen til samme dato.

Dette får Rødt-leder Bjørnar Moxnes til å reagere.

– Det må bli slutt på å trekke ut de evinnelige sakene med pendlerbolig og andre frynsegoder. Nå er det på tide at Stortinget tar sin del av ansvaret, og kommer i gang med den nødvendige opprydningen, sier Moxnes til Aftenposten.

Skulle gjennomgå varselet «grundig»

Stortinget har villet avvente med hvor mye de skal betale til sakene mot enkeltpolitikere er avklart.

– Stortinget tar varselet til orientering og vil nå gå grundig gjennom varselet. Vi vil selvfølgelig betale arbeidsgiveravgift når endelig vedtak foreligger, sa stortingspresident Masud Gharahkhani i en uttalelse i juni.

Moxnes mener det ikke er nok.

– Presidentskapets vedtak om skattekontrollen mangler en grunnleggende erkjennelse av at Stortinget har gjort feil. Jeg etterlyser en mer selvkritisk holdning.

Selv om det er Stortingets administrasjon som har bedt om utsatt frist, kan presidentskapet pålegge de å overholde den originale fristen.

Anmoder Stortinget om å overholde frist

Det er nettopp dette Rødt nå ber presidentskapet gjøre:

«Jeg ber derfor presidentskapet om å instruere Stortingets administrasjon til å overholde den
opprinnelig satte frist 15. august, og meddele Skatteetaten at Stortinget ønsker å følge det som blir
skattemyndighetenes endelige tolkning.», skriver Moxnes i en anmodning til presidentskapet.

– Det gir ikke inntrykk av at de vil legge kortene på bordet og rydde opp i denne skattesaken. Det er uheldig om Stortinget nå skaper et inntrykk av at de vil trenere og hale ut denne saken, sier Moxnes.

Før jul offentliggjorde Stortinget sin egen skatterapport, laget av advokatfirmaet Grette. I rapporten hevdes det at det er Skatteetaten som har forstått loven feil.

Moxnes håper nå at Stortinget ikke vil bruke flere midler på å motsette seg skattemyndighetene.

– Nå håper jeg de ikke bruker mer ressurser på å utfordre tolkningene som kommer fra Skatteetaten.