Hun skal utvikle Arbeiderpartiets energipolitikk: – Skal være mer radikal enn regjeringen

– Dypt urettferdig, sier Kari Nessa Nordtun om prisforskjellen mellom Nord- og Sør-Norge. Strømmen må finne en vei mellom prisområdene mener lederen for Arbeiderpartiets energiutvalg.

Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger og skal lede Aps energiutvalg som skal forme energipolitikken fort partiet i årene fremover.

Hvor du bor har utrolig mye å si for strømregningen din. Strømprisen i Sørvest-Norge lå i forrige uke på 309 øre/kWh, mens prisen i Midt- og Nord-Norge lå på 1,7 øre/kWh, ifølge tall fra NVE.

Det vil si at strømprisen i sør var rundt 181 ganger så høy som prisen i nord.

Statnett mener det er et problem og vil gire opp tempoet på utbyggingen av strømnettet mellom nord og sør for å bøte på de store prisforskjellene. Dette gjør at kraftoverskuddet vil fordeles over hele landet og strømprisene utjevnes deretter.

Arbeiderpartiet har vært skeptiske til å fremskynde dette arbeidet.

– Vi er for et godt strømnett i Norge, men vi må vite konsekvensene av mer utveksling mellom nord og sør før vi kan ta stilling til det. Denne saken har ikke vært oppe til behandling, sa leder for energikomiteen på Stortinget, Marianne Næss (Ap) nylig til Aftenposten.

Men en person som har tatt stilling til det er lederen for det nye energiutvalget til Arbeiderpartiet.

– Slik det er nå tjener staten penger på prisforskjellen. Det er dypt urettferdig. Vi er ett folk, ett land, det er klart vi må jobbe for å jevne ut prisen og tilgangen i områdene, sier Nordtun, som er Aps ordfører i energihovedstaden Stavanger.

Hun er klar på at den dårlige strømforbindelse mellom nord og sør er en utfordring, og at dette må løses.

Vil se på eierskapet i strømselskap

Utvalget hun leder, skal utforme ny energipolitikk for Arbeiderpartiet. Allerede denne uken går et diskusjonsnotat ut til resten av organisasjonen for å få innspill. Nordtun er opptatt av at politikken til partiet skal skapes nedenfra. Til slutt skal politikken vedtas på Aps landsmøte.

– Vi skal utfordre dagens ordning og våge å være mer radikal enn regjeringen. Vi trenger ikke ta hensyn til politikken til andre partier og står derfor mye friere, sier Nordtun.

For eksempel mener hun at man må vurdere hvorvidt strømprisen bør påvirke hvorvidt Norge begrenser krafteksporten eller ikke.

– Det er viktig å opprettholde et godt forhold til Europa med utenlandskablene. Samtidig må vi kunne stille krav i de kontraktene vi har. At prisen på strøm her hjemme skal spille inn på eksporten mener jeg er naturlig, sier hun.

Regjeringen er i gang med å utforme et regelverk for å regulere eksporten. Energiminister Terje Aasland har knyttet dette til fyllingsgraden i magasinene - ikke strømprisen.

Vi må begrense eksporten. Oppdraget med å se sammenhengen mellom magasinfylling og eksport, er straks klart til å overleveres Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sa han til Aftenposten forrige uke.

– Premieres for å være trege

Hvordan staten forvalter eierskapet sitt i ulike selskaper i kraftbransjen.

– Vi må ha tydelig politisk styring og legge flere føringer for hvem som skal sitte i styrene. Statnett og Statkraft er eksempel på bedrifter som forvalter interesser for det norske folk. Da må vi ha politisk styring for å sikre at selskapene har samfunnsoppdraget øverst på agendaen.

Nordtun mener disse selskapene bør bli mindre markedsorienterte og mer samfunnsorienterte.

– Det bør tas større risiko når det kommer til utbygging av kraft og nett. I dag premieres selskapene for å være trege. Vi trenger en risikovillig stat, sier Nordtun.

Utvalget skal jobbe parallelt med energikommisjonen som er satt ned av regjeringen.

– Vi skal identifisere det som er problematisk med dagens system opp mot våre sosialdemokratiske verdier. Våre naturressurser skal komme folk til gode, og det skal være fornuftige priser på strøm.

Støtter planen om elektrifisering

Elektrifisering av sokkelen har utviklet seg til å bli en kinkig sak for Ap-Sp-regjeringen. Tiltaket går ut på å erstatte gasskraftverk på oljeplattformer med strøm fra land eller f.eks. havvind. Målet er å kutte klimagassutslipp.

I NRKs Politisk kvarter onsdag tok Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad til orde for å utsette elektrifiseringen. Det samme sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad i mars. Flere lokalpolitikere i Sp og Ap har vært ute med lignende utspill de siste dagene.

Olje og energiminister Terje Aasland (Ap) har derimot fastslått overfor Dagens Næringsliv at regjeringen fortsatt vil dette.

Han får støtte av Nordtun, som sier hun ikke ser noen grunn til å vike vesentlig fra dagens plan.

– Det som er viktig, er om oljeselskapene kan produsere nok energi selv. Primært er målet til både selskapene og staten at energien kan produseres offshore med fornybare kilder. En slik ordning må likevel ha strøm fra land som en sikkerhet for sikker og stabil forsyning.

Regjeringen presiserer i sin plattform at elektrifiseringen av sokkelen «i størst mulig grad» skal skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen. Den lover også å sikre strøm til ny og eksisterende industri.