Politikk

Vil utsette den nye nettleieordningen: – Ikke mulig, mener Energi Norge

SV og regjeringspartiene er enige om strømpakke frem til og med mars måned. De vil også utsette omstridt nettleie, men Energi Norge mener det ikke er mulig.

SV og regjeringspartiene ble torsdag kveld enige om hvor mye staten skal dekke av nordmenns strømregning fra desember og frem til og med mars måned. Her et bilde av Gjestad trafostasjon og høyspentledninger i Jessheim.
  • Robert Gjerde
    Journalist
  • Odd Inge Aas
    Journalist

– Hjelpen skal gjelde for desember-regningen og komme til håndtering i januar, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

På en pressekonferanse fredag morgen kunne AP, SP og SV også fortelle at den omstridte nettleieordningen skal utsettes. Den innebærer blant annet at folk som bruker mye strøm på én gang, skal betale mer i nettleie. Opprinnelig skulle den tre i kraft ved nyttår.

Men den vil ikke bli tvangsinnført nå, fortalte de tre partiene på pressekonferansen.

Lars Haltbrekken (SV) har gått sterkt ut mot å innføre ny nettleie. Fredag morgen sa han at SV har fått gjennomslag for at den nye nettleien ikke innføres våren 2022.

Terje Aasland sa imidlertid at nettselskapene fortsatt har mulighet til å innføre ordningen selv.

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland fortalte på en pressekonferanse på Stortinget at han var glad for at regjeringen nå er enig med SV om en strømpakke. Bak står SVs Lars Haltbrekken.

Energi Norge-sjef: Ikke mulig å utsette ordningen

Sjef i Energi-Norge, Knut Kroepelien, mener det er umulig å utsette den nye nettleien. Energi-Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for energiselskaper.

– Stortingspartiene vet utmerket godt at det ikke lenger er mulig for nettselskapene å utsette innføringen, fordi systemet allerede er teknisk på plass. Vi har lojalt innrettet oss etter det statsråden senest mandag sa til stortinget, at ordningen skal innføres, sier Kroepelien.

Han opplever det som svært vinglete og uforutsigbart at Stortinget ikke støtter egen statsråd på dette området.

– Vi har således ingen mulighet til å utsette ordningen i praksis, sier Kroepelien og utdyper:

– Dette er omfattende tekniske systemer og tilpasninger i selskapenes ordninger. Vi har informert stortinget og departementet fortløpende om når det var for sent å innføre i praksis. Og det var i begynnelsen av denne uken.

– Hva betyr det nå?

– At den nye nettleien vil innføres, fordi det ikke er mulig for selskapene å reversere dette lenger.

– Vi beklager den uklarheten som har oppstått, som følge av at partiene på stortinget ikke støtter egen statsråd på dette punktet.

Sjef i Energi-Norge, Knut Kroepelien, mener det er umulig å utsette den nye nettleien.

Egentlig for sent for Oslos del

Elvia er det største av landets over 100 nettselskaper. Det har ansvar for forsyning av strøm til ca. 950.000 kunder i Innlandet, Viken og Oslo.

– I utgangspunktet er ’point of no return’ passert, sier Morten Schou, som er kommunikasjonssjef i selskapet, til Aftenposten.

Han viser, som Energi Norge, til at det er teknisk krevende å snu skuta nå. Ordningen er allerede lagt inn i systemet.

Schou opplyser at selskapet gjennom dagen skal se hva som er mulig og hva de gjør. Men i utgangspunktet er det for sent, understreker han. Schou viser også til at Stortinget heller ikke vil nekte dem å innføre ordningen.

– Ja, SVs Lars Haltbrekken sier dere vil få et omdømmeproblem om dere gjør det. Hva tenker du om det?

– Han er politiker. Han får legge det han vil i sine argumenter.

Fredag ettermiddag kom imidlertid Lyse med nyheten om at deres nettselskap dropper innføringen av den nye modellen.

– Vi har foreløpig ikke flyttet kunder over til ny modell i systemene vår. Det gjør at vi klarer å snu, og kan utsette innføringen slik regjeringen nå ønsker, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen til selskapets eget nettsted.

Det samme meldte blant andre Haugland Kraft, Lofotkraft og Alta kraftlag.

SV: Det er selvfølgelig mulig

Uttalelsene fra Energi Norge får Lars Haltbrekken i SV til å reagere.

– Det er selvfølgelig mulig å videreføre dagens ordning, og uttalelsen til Energi Norge-sjefen bidrar til å skape usikkerhet hos dem som når er engstelige for hva den nye ordningen vil ha å si for deres strømregning, sier han.

– Jeg vil på det sterkeste advare Energi Norge og nettselskapene om å ikke lytte til det flertallet på Stortinget ber dem om.

Haltbrekken vil ikke gå med på at politikerne her har vinglet.

– Vi antar at Kroepelien er klar over at landet har en mindretallsregjering, og at forslaget har vært omstridt.

– Tror dere ikke på Energi Norge når de sier at det ikke er mulig å utsette ordningen i praksis?

– Det er helt utrolig dersom Energi Norge har stilt seg i en situasjon hvor de ikke kan ta innover seg de sterke protestene fra folket og flertallet i Stortinget som i dag sier at de varslede endringene i modellen ikke innføres våren 2022.

Aps Terje Lie Aasland legger seg på en litt annen linje. I en SMS til Aftenposten skriver han:

«Det som nå utsettes er myndighetenes krav til nettselskapene om å innføre effektbaserte tariffer fra 0101.22.»

Strømkrisen gjør det riktig å ta bort det myndighetspålagte kravet nå, mener han.

«Da må hvert enkelt selskap vurdere hva som er hensiktsmessig i den situasjonen som nå er. Selskaper som mener det er riktig å innføre dette, kan gjøre det», legger han til.

Norsk Boligbyggelag: Totalt tonedøvt

Norsk boligbyggelag mener det er «totalt tonedøvt av nettselskapene å innføre ny nettleie fra nyttår» i lys av enigheten på Stortinget.

– Det står ikke til troende at det er umulig å utsette ny nettleie, slik Energi Norge hevder, uttaler NBBL-leder Bård Folke Fredriksen i en e-post til Aftenposten.

NBBL ber nå om et snarlig møte med toppsjefene i nettselskapene om utsettelse av ny nettleie.

– Vi representerer 1 million i borettslag og sameier, og kan ikke sitte stille å se på at nettselskapene ikke forholder seg til Stortinget, sier Fredriksen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Strømprisene
  2. Strøm
  3. Elektrisitet
  4. Stortinget