Politikk

Frp vil etterbetale penger til fedre som har snublet i fedrekvotefellen og mistet penger

Statsråd Kjersti Toppe er fortsatt i tenkeboksen. Men Frp har konkludert. Partiet mener Nav bør etterbetale foreldrepenger til fedre som mistet dem fordi de søkte for sent.

Frps Carl I. Hagen sier partiet støtter Sivilombudet i feiden med Nav om fedrekvotefellen.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Carl I. Hagen sier han støtter Sivilombudet i den juridiske feiden mellom ombudet og Nav om fedrekvotefellen. Frps medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener alle fedre som har mistet foreldrepenger fordi de har søkt om å ta ut fedrekvoten for sent, bør få etterbetalt penger.

Og han mener kontrollkomiteen bør opprette en sak om temaet.

Kort oppsummert dreier saken ut på følgende:

 • Som Aftenposten har avslørt, har hundrevis av fedre i året i flere år gått glipp av hele eller deler av fedrekvoten. Den er nå på 15 uker med lønn. Fedrene har gått i en felle når de har søkt om å utsette fedrekvoten sin etter at mors lønnede permisjon er over.
 • Gunnar O Hæreid er en av dem. Som mange andre klaget han forgjeves til Nav. Han tok saken til Trygderetten og tapte også der. Da klaget han til Sivilombudet, som støttet ham. Ombudet mener Nav har tolket regelverket feil og burde behandle saken hans på nytt.
 • Nav ville imidlertid ikke bøye seg for Sivilombudet.
 • Det førte til nytt brev fra Sivilombudet til Nav. Her skriver ombudet rett ut at det anbefaler Hæreid og andre om å gå til sak mot Nav om Nav ikke bøyer av. Hæreid loves fri rettshjelp. Han jobber nå med å skaffe seg advokat. Dette brevet har Nav ennå ikke besvart.
 • Samtidig har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité begynte å se på saken. En enstemmig komité sa nemlig i vår at forvaltningen skulle bøye seg for Sivilombudets uttalelser – også i saker de ikke er enig med ombudet.

Hagen: Vi støtter Sivilombudets fortolkning

– Fedre bør få erstattet det de skulle fått utbetalt om foreldrepengene ikke ble avkortet fordi de sendte inn søknaden for sent. Det er vårt standpunkt, sier Carl I. Hagen.

I juni i år endret Stortinget loven for å fjerne den såkalte fedrekvotefellen. Det tolker Hagen som et tydelig tegn på at Stortinget ikke har ment at fedrene i utgangspunktet skulle miste penger om de søkte etter Navs frist.

– Da må man yte erstatning, sier han.

Uinteressant hva det vil koste

Ifølge oppdaterte tall fra Nav mistet 843 fedre hele eller deler av fedrekvoten sin i fjor, etter å ha søkt for sent. Vinner Hæreid frem med sin sak, kan andre fedre kreve det samme. Hva det vil koste staten, har ikke Hagen oversikt over.

– Nei, det er for meg uinteressant. Når staten har gjort en feil, så må staten rette opp den feilen. Det dreier seg om moral og jus, sier han og understreker at han altså deler Sivilombudets lovfortolkning. Han legger til at staten har en romslig økonomi.

Den endringen Stortinget gjorde i juni, å fjerne et krav om sammenhengende permisjon, kunne ha skjedd langt tidligere. Den rødgrønne regjeringen foreslo nemlig det samme i 2013. Men Frps daværende barne- og familieminister la lovendringen i skuffen.

– Er det et tankekors for deg, at Frps Solveig Horne, kunne ha ryddet opp i 2013?

– Enhver statsråd kan gjøre feil og bli forledet, sier han.

Horne har i ettertid beklaget at hun gjorde dette.

– Det styrker poenget mitt om at her skal det gis etterbetaling, sier han.

Toppe har ikke konkludert

Få dager etter at hun tiltrådte som statsråd, uttalte barne- og familieminister Kjersti Toppe at hun støttet Nav i denne saken. I ettertid har hun imidlertid gitt uttrykk for at hun nå er i dialog med Nav og muligens på gli i saken.

Kontrollkomiteen har sendt to spørsmål om saken til Toppe. De har hun nå nylig besvart. Her redegjør hun for hvilke vurderinger som er gjort i departementet og Nav. Overfor Aftenposten poengterer hun at hun gjentar den praksis og argumentasjon som har vært gjeldende i Nav og departementet.

– Er innholdet i svaret til komiteen et uttrykk for at du ikke støtter Sivilombudet?

– Nei, jeg vurderer fremdeles saken og spesielt etter Sivilombudets siste brev til Nav. Jeg har ikke trukket endelig konklusjon i denne saken, sier statsråden.

Kjersti Toppe har ennå ikke konkludert om hun mener Nav bør rette seg etter Sivilombudets syn på saken Alternativet er at saken havner i retten.

Møte i komiteen på tirsdag

Rødts medlem i kontrollkomiteen, Seher Aydar, har tidligere kommet til samme konklusjon som Hagen.

Hun ba tidligere i høst regjeringen «sørge for at forvaltningen retter seg etter Sivilombudets uttalelser om at disse familiene har krav på foreldrepenger.»

Hvilke andre partier som eventuelt velger å gjøre det samme er så langt uklart. Det er nytt møte i komiteen kommende tirsdag.

Les mer om

 1. Fedrekvoten
 2. Foreldrepermisjon
 3. Carl I. Hagen
 4. Kjersti Toppe