Ønske om EU-debatt blant Ap-politikere

Raymond Johansen krever en ny EU-debatt i Norge. Han får støtte av partikollegaen Kari Henriksen.

Kari Henriksen er valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet fra Vest-Agder.

Krigen i Ukraina har sendt sjokkbølger gjennom i Europa. Også i Norge. Norske politikere har snakket om en helt endret sikkerhetspolitikk.

Det kan bane vei for en ny EU-debatt. I helgens «På en søndag»-spalte i Aftenposten gikk Raymond Johansen (Ap) ut og etterlyste en norsk EU-debatt.

Der kommer han med en rekke argumenter for norsk EU-medlemskap.

Kari Henriksen støtter Johansens ønske om en ny EU-debatt i Norge.

– Vi diskuterer internasjonal politikk altfor lite i Norge. Det er viktig at vi kan ha en bred diskusjon om hvordan man kan løse utfordringene man får fremover, på en god måte.

Henriksen er stortingsrepresentant fra Vest-Agder, fjerde visepresident og sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hun har selv stemt nei til EU to ganger, men har ombestemt seg siden den siste avstemmingen.

– Jeg har prøvd og sett for meg hvordan Europa ville vært uten EU. Når jeg har vært og besøkt kolleger og partifeller i andre land, som Hellas, Irland og Portugal, er det tydelig at de ikke hadde klart seg uten den internasjonale alliansen.

I dag ville hun stemt ja til EU-medlemskap for Norge. Hun er også medlem av Europabevegelsen.

Mer internasjonal politikk på landsmøter

Raymond Johansen skriver at norske politikere unngår å diskutere viktige avgjørelser som tas i Europa, fordi «det blir så åpenbart hvor liten påvirkning vi har på det som faktisk skjer».

– Krigen i Ukraina har nok gitt mange et nytt syn på hva som er viktig, og hva som er realistiske mål for det internasjonale samarbeidet. Vi må forholde oss til en endret verden, et endret Europa, skriver Johansen i sin spalte.

Henriksen drar også frem situasjonen i Ukraina og mener EU har vist seg å ha stor verdi i den situasjonen.

– De har klart å få utrolig samordnede reaksjoner. Det handler om at disse landene kjenner hverandre godt, de har politikere som kjenner hverandre. Da er det mye enklere å bli enige om internasjonale saker, som vi ser behovet for i dag.

Henriksen sier at politikken rundt EU ligger fast i Hurdalsplattformen. Der står det at «EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa».

– Det viktigste er å få Norge i en aktiv posisjon, hvor vi kan forhandle frem bedre avtaler gjennom EØS-avtalen.

Henriksen sier Ap fremover nok vil diskutere mer internasjonal politikk på sine landsmøter.

– Det tar jeg for gitt. Det vil situasjonen kreve av vårt parti.

Usikker om det er rett timing

Frode Jacobsen er Raymond Johansens kollega i Oslo-politikken og mener han tar opp noen gode spørsmål. Han er leder i Oslo Arbeiderparti og sitter på stortinget. Han er selv tilhenger av norsk EU-medlemskap.

Jacobsen er imidlertid usikker på om det er et riktig tidspunkt for en medlemsdebatt nå.

– Vi er midt i en krig, og det er mye annet som står på agendaen. Likevel mener jeg at den bør komme ganske raskt. Krigen vil endre norsk politikk også.

Han sier at det vil være bra å stille spørsmålet, men at det ikke er sikkert at EU-medlemskap er svaret.

I sin spalte i Aftenposten skriver Johansen at ingen i Norge under 45 år har vært med på en debatt om norsk EU-medlemskap.

Jacobsen erkjenner dette, men sier at det også er mange som har vært gjennom det.

– Det er en veldig omfattende diskusjon, som ikke nødvendigvis skal tas én måned ut i en krig.

Medrivende debatt

For mange unge er debatten om norsk EU-medlemskap noe fjern. Men det er få debatter som har vært mer splittende i norsk offentlighet enn spørsmålet om norsk EU-medlemskap.

Norge har hatt to avstemninger om medlemskap, i 1972 og 1994.

Høyre var i begge avstemningene et rent ja-parti. Ap har i begge avstemningene sagt ja til EU, men ikke uten splittelse innad i partiet.