Politikk

Likevel enighet om fraværsgrense i skolen

Tirsdag ettermiddag ble det likevel enighet mellom et stortingsflertall om en modell som innfører fraværsgrense i skolen. Regjeringspartiene og Ap fant sammen.

Regjeringen vil nå prøve ut en ordning med øvre grense på 15 prosent fravær.
 • Geir Salvesen

Det har vært mye politisk bråk den siste uken etter at Høyre beskyldte Arbeiderpartiet for å ha snudd fra «ja» til «nei» i spørsmålet om en fraværsgrense i skolen.

Men nå ser det ut som om partene er blitt enige om en litt annen modell enn hva kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen (H) ville ha.

Les også

Vi avviser ikke en fraværsgrense, men vi går mot kunnskapsministerens modell | Trond Giske

Et komitéflertall bestående av Ap, Høyre, Frp og Sp er blitt enige om en merknad som sier at flertallet mener det er gode grunner til å innføre en nasjonal grense for fravær.

Flertallet er på denne bakgrunn positive til et forsøk med en nasjonal grense for fravær, slik blant annet Utdanningsforbundet har pekt på, basert på føringene fra Stortinget.

Utdanningsforbundet har tatt til orde for en ordning med maks 15 prosent fravær, der Røe Isaksen ville ha 10 prosent, og der fraværsgrensen følges opp med forskning og evalueres etter tre år.

– Det betyr jo at Stortinget – i motsetning til det man fikk inntrykk av i forrige uke – gir Regjeringen en klar fullmakt til å innføre en fraværsgrense, sier Henrik Asheim (H) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

– Dette handler ikke om at Ap har snudd, men at vi har funnet sammen, sier han.

Fornøyd Giske

– Regjeringen pålegges å oppheve forskriften om en rigid grense på 10 prosent, og må lage nytt regelverk i dialog med sektoren. Det nye regelverket må ha større rom for skjønn, ta hensyn til elever som sliter og gi skolene et bredt spekter av tiltak for å ta tak i fravær fra første dag. Forsøk med fraværsgrense skal evalueres etter tre år, sier Trond Giske, utdanningspolitisk talsperson i Ap.

Røe Isaksen fornøyd og er villig til å kompromisse

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen (H) sier dette om enigheten:

– Flertallet sier det er gode grunner til å innføre en slik grense. Vi vil nå ha møter med relevante organisasjoner i Skole-Norge og vurdere hvordan vi skal ta det videre.

– 15 prosent fraværsgrense, er vel mandatet du har fått. Kan du gå ut over det?

– Et kompromiss kan ta utgangspunkt i det Utdanningsforbundet foreslo. Vi kommer til å jobbe videre langs de linjer, sier Røe Isaksen.

Glede i Norsk Lektorlag

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag, sier dette:

– Jeg synes det er veldig gledelig at politikerne har sett hvor viktig det er å lytte til lærerne. Et flertall av lærerne, og organisasjonene og høringsinstansene ville ha det. Det var merkelig da Ap så ut til å ville følge SV, men vi er glad for at de har tatt til fornuften.

– Vi ønsker tilstedeværelsesplikt og nærvær. Det er der læringen foregår. Det er bedre å være på skolen i et felleskap og få hjelp, enn å være hjemme. Har de problemer kan de jo skaffe dokumentasjon, sier Helgesen.

SVs Audun Lysbakken sier at partiet er glad for at Regjeringens «rigide 10 prosent fraværsgrense er stoppet».

– Den har høstet sterk kritikk fra viktige aktører i skolesektoren. Høyre later nå som at de er tilfreds med dette, men har i virkeligheten gått på et dundrende nederlag, sier Lysbakken og mener at dersom Høyre kommer med et nytt rigid forslag, vil de få flertallet mot seg på nytt.

 1. Les også

  Vi avviser ikke en fraværsgrense, men vi går mot kunnskapsministerens modell | Trond Giske

 2. Les også

  KrF, SV, Sp og Venstre vil vrake Isaksens fraværsgrense

Les mer om

 1. Utdanningsforbundet
 2. Regjeringen
 3. Stortinget
 4. Skole og utdanning
 5. Fraværsgrense
 6. Videregående skole