Politikk

Ap vil kutte elbil-fordeler og skjerme bensinprisen for CO2-sjokk

Ap vil skjerme bilfolket mot sjokkøkning av CO₂-avgiften frem mot 2030. Det gjelder særlig for folk som bor i distriktene.

Aps klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Det bekrefter partiets klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide.

Ap har lagt siste hånd på sitt forslag til innstilling til regjeringens klimamelding. Nå skal de forhandle med sine rødgrønne venner. Et av de store stridsspørsmålene er økningen i CO₂-avgift.

Regjeringen vil nær tredoble den til 2000 kroner tonnet frem mot 2030. Dette kan gi sjokkeffekter for bilistene.

– Vi foreslår halv effekt av den økte CO₂-avgiften frem mot 2030. I den stortingsperioden vi har foran oss, blir det likevel bare snakk om noen få øre pr. liter i året, forklarer Aps Espen Barth Eide. Han er Aps klimapolitiske talsperson.

I tillegg ønsker Ap en geografisk differensiering. Det betyr liten eller ingen økning i distriktene. På denne måten mener Ap man over tid kan fase inn mer klimavennlige kjøretøyer.

– Vi ønsker at folk selv skal gjøre klimavennlige valg, og det vil skje, sier han.

Prinsippet om at forurenser betaler, holder Ap på fortsatt.

Ap-politikeren mener svakhetene med Regjeringens forslag er at det ikke er foreslått noen opptrappingsplan frem mot 2030 eller noen konkretisering av hvordan CO₂ avgiften skal innrettes og kompenseres på en rettferdig måte.

– Det mener vi at vi gjør, sier Eide.

Ap avviser dermed SVs tanker om å ha en folkesjekk hvor de med midlere og lavere inntekter får en penger tilbake fra staten. Men også Ap foreslår en ordning som kompenserer de som rammes hardest av økningen i CO₂-avgiften.

Skattelette, ikke sjekk

– Vi vil heller kompensere de med midlere og lavere inntekter med skattelette som kompenserer økningen i CO₂-avgiften, forklarer Eide.

Han viser til Aps alternative budsjett. Der foreslo partiet økt CO₂-avgift og skattelette for dem med inntekt under 550.000. De ville fått 3000 i skattelette.

Norge har gjennom massive avgiftslettelser for elbiler skapt et marked for nullutslippskjøretøyer.

Elbil-fordelene vil Ap også redusere. De ønsker å innføre moms på luksuselbiler for å finansiere ladeinfrastruktur for alle. Det betyr moms på biler som koster mer enn 600.000 kroner.

Klimapartnerskap

– Økonomien og klimaet trenger en aktiv stat. For vi har ikke tid til å vente på at markedet skal fikse det alene, forklarer Eide.

Han mener det ikke står på viljen til å gjennomføre det grønne skiftet, men på tilgangen til kapital og moden teknologi.

– Gjennom forpliktende klimapartnerskap med næringslivet som
har særskilt behov for hjelp, skal vi få fart på grønn vekst og verdiskaping i hele landet, slår han fast og legger til:

– Arbeiderpartiet vil at staten skal inngå forpliktende klimapartnerskap med næringer som sliter med omstilling.

Konkret peker Eide på fiskeriene og prosessindustrien som eksempler på næringer der slike klimapartnerskap er aktuelle.

Elektrisitet til sokkelen

I de siste ukene er det en økende debatt om elektrifiseringen av oljevirksomheten på sokkelen. Dette for å erstatte gasskraftverkene på oljeplattformene som i dag forsyner disse med energi.

– Vi slår fast at vi ønsker en elektrifisering av sokkelen. Men det skal skje ved bruk av havvind. Når oljevirksomheten ikke lenger har behov for denne elektrisiteten, kan den brukes til å skape ny industri, sier Ap-politikeren.

Han peker på at utbygging av havvind for å elektrifisere sokkelen vil hjelpe Norge til å bli en ledende nasjon innenfor denne sektoren.

– Men det trengs mer kraft?

– Ja, vi mener det må bygges mer vindkraft på land, men etter de betingelsene som Stortinget trakk opp i innstillingen til vindkraftmeldingen. Vi trenger sol og mer vannkraft om vi ikke minst skal bygge batterifabrikker som trengs i den grønne omstillingen, understreker Espen Barth Eide.

Leder i MDG Une Bastholm mener det er veldig triste og overraskende signaler ra fra Ap.

– Å sette ned andre bilavgifter for å holde bensinprisen lav, betyr i praksis å subsidiere bensin og diesel i tiåret hvor verden skal halvere utslippene våre og omstille oss til fornybart, skriver hun i en pressemelding.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Klimapolitikk
  2. Havvind
  3. Elektrifisering