Regjeringen nekter Stortinget rapport: - Har fått all relevant informasjon.

Opposisjonen grov og grov. Men statsråd Henrik Asheim (H) vil ikke gi kontrollkomiteen innsyn i intern rapport om trygdeskandalen.

Fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim vil ikke gi kontrollomiteen rapporten de ber om.

– Det er ikke noe nytt at regjeringen holder interne dokumenter unntatt fra Stortinget. Men all annen relevant informasjon er delt med Stortinget, sier fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim om at rapporten ikke blir offentlig.

Han fikk solid ryggdekning av granskningsutvalgets leder, professor Finn Arnesen, under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag.

Temaet denne gang var granskingsutvalgets rapport «Blindsonen», som tar for seg årsakene til trygdeskandalen.

– Det viktigste som kom frem, er at de som er rammet, blir fulgt opp. Vi må være trygge på at dette ikke skjer igjen, oppsummerer saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap).

Både Asheim og Arnesen fikk kritiske spørsmål fra opposisjonen om ansvaret for skandalen og hvorfor komiteen ikke får innsyn i rapporten.

Det gjelder særlig en rapport om trygdeeksport fra 2014. Her slås det fast at Norge ikke kan hindre mottagere av trygdeytelser å oppholde seg i EØS-land.

Departementet kjente ifølge Asheim ikke til at Nav likevel hadde en slik lovstridig praksis.

Den fortsatte helt til i fjor høst og førte til at flere tusen nordmenn er rammet av krav om tilbakebetaling anmeldelser og fengselsstraff.

Utvalgsleder: Stortinget går ikke glipp av vesentlig informasjon

Granskingsutvalget har fått lese rapporten og alle regjeringsnotatene om temaet. Eva Kristin Hansen spurte Arnesen om hvordan komiteen kan føre parlamentarisk kontroll uten «innsikt i materiale av åpenbar betydning».

Arnesen svarer at rapporten var en forstudie til en senere stortingsmeldingen om eksport av norske velferdsytelser.

– Så dere har hatt det under nesen, men ikke grepet fatt i den i forbindelse med stortingsmeldingen, sier Arnesen.

På spørsmål fra Høyre om «komiteen ville fått mer informasjon om vi hadde fått dette dokumentet», svarer Arnesen:

– Det kan godt hende at kloke hoder vil se ting utvalget ikke har sett. Jeg for egen del kan ikke se at det er noe der av betydning for denne saken som Stortinget ikke har tilgang til gjennom stortingsmeldingen om eksport av trygdeytelser.

– Mener du at komiteen ikke går glipp av vesentlig informasjon når de ikke selv får lese rapporten?

– Ja, det mener jeg, sier han.

– Arnesen sier rapporten ikke er relevant for oss. Det vet ikke vi. For vi har ikke sett den. Jeg tror at jeg hadde lest den annerledes enn andre, repliserer Eva Kristin Hansen.

Regjeringen i fjor: Alt skal frem i lyset

I november i fjor ga daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie et klart løfte:

«Jeg vil gjøre det jeg kan for å opplyse Stortinget og offentligheten om alt vi vet om denne saken pr. nå, og få alle fakta på bordet.

Alt skal frem i lyset.

Alle steiner skal snus.»

Henrik Asheim, den tredje arbeids- og sosialminister fra Høyre som møter i Stortinget om saken.

– Hvorfor offentliggjør du ikke rapporten fra arbeidsgruppen?

– Den er levert granskningsutvalget sammen med all annen relevant informasjon. Også det som er unntatt offentlighet.

– Gjelder ikke at «alt skal frem i lyset» lenger?

– Jo, og derfor satte vi raskt ned granskningsutvalget som fikk tilgang på all informasjon. Også ting som er unntatt offentlighet. Så det mener jeg vi har gjort, svarer statsråden.

– Hvordan kan du si at alle fakta er på bordet når kontrollkomiteen ikke får all informasjon de ber om?

–Det mener jeg at man kan. Det er ikke noe nytt at regjeringen holder interne dokumenter unntatt fra Stortinget. Men all annen relevant informasjon er delt med Stortinget, sier han.

Asheim avviser at ansvaret for skandalen er «pulverisert» fordi ansvaret for delt på flere institusjoner.

– Det er gjort mange feil, mange steder. Departement burde stilt flere spørsmål tidligere og det var uklar dialog. Det øverste politiske ansvaret ligger hos meg og hos regjeringen.

– Hva betyr det at du tar ansvar for trygdeskandalen?

– Først og fremst å sørge for at læringspunktene iverksettes, at de som er berørt får pengene sine og å sørge for unngå at noe slikt skjer igjen, sier Asheim.

Nav-saker tidligst avgjort neste år

Utvalgsleder Arnesen bruker en metafor fra musikken for å illustrere ansvarsfordelingen:

– Notene kom fra departementet. Pianisten er Nav. Så kan man diskutere hvorfor det låter surt, svarer Arnesen.

Neste akt i den politiske symfonien omkring trygdeskandalen kommer med kontrollkomiteens innstilling før jul.

Mange ofre vil tidligst få sakene avgjort neste når først EFTA-domstolen og deretter Høyesterett har avklart forståelsen av lovverket.

– Jeg forstår at folk er frustrert over at det virker som om saken ikke har fått konsekvenser for maktpersoner på toppen. Det forsøkte vi å gjøre noe med med våre forslag om kritikk og mistillit, sier SVs Freddy André Øvstegård.