Sentrum har sikret seg 6110 underskrifter – vil stille liste i samtlige fylker

Geir Lippestads nye parti Sentrum akter å stille til valg i alle landets fylker under stortingsvalget i 2021.

Geir Lippestad er strålende fornøyd med å ha sikret seg de 5000 underskriftene han måtte ha før nyttår. Nå har Sentrum som ambisjon å stille lister i samtlige fylker ved stortingsvalget neste år.

29. september sjokkerte advokat Geir Lippestad det politiske Norge med nyheten om at han, sammen med noen frustrerte røde KrF-ere og noen utålmodige MDG-ere, ville forsøke å etablere et nytt politisk parti.

På dagen ni uker senere er det første hinderet forsert: 5000 underskrifter, som er kravet for å bli registrert som politisk parti, er hanket inn.

Tirsdag ettermiddag var tallet 6110, opplyser Lippestad. De sendes med posten denne uken til Partiregisteret i Brønnøysundregistrene.

– Nå er jeg varm om hjertet. Det må jeg virkelig si, sier Lippestad.

Mandag ettermiddag satt han på advokatkontor sitt, åpnet konvolutter og førte opp sirlige kolonner med antall.

– Midt under en pandemi, og i en tid der man viser engasjement ved å trykke på en visuell tommel, så printer folk ut et eget skjema, fyller det ut, kjøper et frimerke til 17 kroner og leter opp en postkasse. Dette vitner om samfunnsengasjement som varmer.

Lippestad vedgår nå at han for ni uker siden slett ikke var overbevist om at dette ville gå, selv om han sa noe annet utad.

– Jeg må innrømme at jeg trodde vi kunne samle inn digitale underskrifter. Da jeg skjønte at det ikke holdt ... Da ble jeg betenkt, sier Lippestad.

Postbudet som har levert konvolutter til Lippestads advokatfirma har lurt på hva han driver med. Hvor mange klienter er det mulig å ha?

Håper å stille lister over hele landet

Lippestad sier Sentrum nå akter å stille liste i alle fylker til valget neste år. Fristen for å levere inn lister er 1. april.

– Vi har etablert fylkeslag i alle fylker nå, bortsett fra to. Vi er i full gang med å bygge organisasjon og vi har utvalg i gang for å utvikle politikk.

– Men greier dere å stille lister i alle fylker? Det er kort tid og fortsatt en pandemi?

– Det er målet vårt. Og vi ønsker at listene skal bestå av folk som bor i de respektive fylkene. Men jeg kan ikke utelukke at noen personer kan komme til å stå oppført på to lister.

KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad er listetopp i både Aust-Agder og Vest-Agder for å «sikre» ham en stortingsplass.

Rammer KrF

Valgforsker Bernt Aardal sier til Aftenposten at det nye partiet kan ramme spesielt KrF hardt. Partiet sliter i tillegg på målingene. KrF har ikke vært på eller over sperregrensen på et snitt av nasjonale målinger siden februar.

I en fersk lokal måling i Ropstads hjemfylke Agder – KrFs kjerneområde – utført av Fædrelandsvennen , «stjeler» Sp mandatet som til nå har vært ansett som sikkert for Ropstad.

I Agder, men også i Hordaland og Rogaland, angripes KrF nemlig ikke bare fra Sentrum. Der avgir partiet også velgere til høyresiden – til det kristenkonservative partiet De Kristne.

Selv om er Lippestad er tidligere lokalpolitiker i Oslo Ap, har Sentrum til nå fremstått som nødhavn for KrF-ere som ikke finner seg til rette i KrF etter at partiet gikk inn Solberg-regjeringen.

Mandag omtalte Aftenposten at Simen Bondevik blir leder i Sentrums ungdomsorganisasjon Unge Sentrum. Tidligere har Aftenposten skrevet at tidligere KrF- nestleder Dagrun Eriksen har meldt seg til tjeneste.

De siste ukene har også flere MDG-ere meldt seg inn i Sentrum. Blant annet tidligere partisekretær og sentralstyremedlem i MDG, Hilde Lengali.

Også Ellen Sandvik Mikkelsen, som har hatt en rekke verv i MDG, er nå med i Sentrum. Hun har vært lokallagsleder i Fredrikstad, styremedlem i Østfold MDG og i Grønt Kvinnenettverk.

Tidligere fylkestopp for MDG i Hordaland, Tom Sverre Tomren, har også meldt overgang.

Foretrekker rødgrønn regjering

Sentrum definerer seg som blokkuavhengig, men vil støtte en rødgrønn regjering i 2021 dersom partiet kommer på vippen. Lippestad begrunner det med at i dagens politiske situasjon, der Solberg-regjeringen lener seg på Frp, er det uaktuelt å samarbeide mot høyre.

Lippestad sier partiet legger FNs bærekraftsmål og menneskerettserklæringen til grunn for all politikk. FNs bærekraftsmål er en global plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Han mener regjeringens nasjonale arbeid med bærekraftsmålene står til stryk.

– Norge har vært en pådriver internasjonalt. Men Norge må bli like flinke på hjemmebane som på bortebane.

Han peker på Riksrevisjonens rapport om regjeringens oppfølging av bærekraftsmålene.

Lippestad forventer at regjeringen følger opp kritikken fra Riksrevisjonen i handlingsplanen for bærekraftsmålene som er bebudet.

Han sier Sentrum er i gang med å «operasjonalisere» delmålene som er relevante for Norge. Det vil bli en sentral del av Sentrums politiske program som skal vedtas på partiets landsmøte 8. mai neste år.

– Bærekraftsmålene må være mer enn en pin og pynt på jakkeslaget for statsrådene, sier Lippestad.

Vil ha private inn i eldreomsorgen

Han sier en av Sentrums viktigste saker – knyttet til FN bærekraftsmål – vil være å jobbe for «et paradigmeskifte» innen eldreomsorgen.

– Pensjonister og eldre blir behandlet som en kronisk utgift. Du som i går var en bidragsyter, er i dag en utgift. Fra i dag er du en mottager, og en byrde for samfunnet.

– Dette vi snu, sier Lippestad.

– Hvordan da?

– Ord og forventninger betyr noe. Det skjer noe med oss mennesker når vi blir redusert til en utgift og en tjenestemottager, sier Lippestad.

– Men hva vil Sentrum gjøre helt konkret?

– Vi vil at det offentlige skal ha hovedansvaret for styring, finansiering og drift av velferdstilbudet. Mens private og ideelle leverandører bør få levere tjenester i samarbeid med det offentlige. Utfordringene i eldreomsorgen er så store at både kommersielle og ideelle aktører bli en viktig del av løsningen, sier Lippestad.

– Og så må vi ta i bruk nye, varierte boformer for eldre. Vi må legge til rette for boformer som kan gi eldre en følelse av identitet, selvrespekt og mestring i et fellesskap. Det vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Vil lovfeste rettigheter for funksjonshemmede

Et annet kulepunkt for Lippestad for å «operasjonalisere» FNs bærekraftsmål, er å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Han mener funksjonshemmede er den mest diskriminerte gruppen i Norge i dag. Sentrum vil kjempe for at FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) skal bli norsk lov.

– Norge har signert konvensjonen, men dessverre har Stortinget flere ganger nektet å ta den inn i norsk lov. Det betyr at det er mye lettere å diskriminere enn det burde være. Hvis man mener alvor når man snakker om funksjonshemmedes likestilling, så mener vi at grunnleggende menneskerettigheter er et naturlig sted å begynne.

Han sier at det er over 100.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å jobbe, men som ikke får det.