Politikk

SV ønsker regler som luker ut «verstingene» før Oljefondet investerer

SV vil ha nye regler for Oljefondet som sikrer i forkant at det «investerer klimavennlig og etisk». – Det holder ikke å sjekke i etterkant, sier finanspolitisk talskvinne Kari E. Kaski.

SVs Kari E. Kaski vil ha forhåndsgodkjenning av selskaper Oljefondet kan investere i.
 • Thomas Spence

Mandag presenterer regjeringen Oljefondmeldingen som behandles i finanskomiteen. Der vil det bli debatt om fondet som forvalter nasjonens sparebøsse.

SV varsler at de vil foreslå regler som «sikrer i forkant at vi investerer klokt, klimavennlig og etisk».

– SV ønsker en ny forvaltning av fondet. Vi vil bort fra dagens referanseindeks og etikkråd som kommer med anbefalinger om uttrekk.

– Vi vil ha en ny referanseindeks der alle selskaper på listen innfrir kravene til etikk og miljø, sier Kaski.

Etikkrådet oppnevnes av finansdepartementet. Det vurderer om investeringer i enkeltselskaper er i strid med de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU). Rådet gir anbefalinger om utelukkelse av selskaper.

– Vil filtrere bort verstingene

 • Les også: Oljefondet i minus tross sterkt kvartal

Konkret ønsker SV regler som pålegger Oljefondet å sjekke selskaper for miljøskade, brudd på menneskerettigheter og andre etiske prinsipper før det investerer. I dagens ordning sjekkes det enkelte selskap i etterkant.

– Vi ønsker en forhåndsfiltrering. En referanseindeks der verstingene er filtrert bort vil bidra til å sikre et minstenivå av ansvarlig forvaltning, sier Kaski.

Hun viser til at flere fond, blant annet norske pensjonsfond, har gått forbi Oljefondet med hensyn til etisk og miljøbevissthet.

– Oljefondet har tidligere ligget lengst fremme på disse områdene. Vi vil sette Oljefondet tilbake i førersetet. Det kan bety at det blir færre enn de 9000 selskapene som fondet er inne i nå.

– Men vi vil få høyere eierandel og større kontroll over de selskapene vi går inn i, sier Kaski.

– Må følge Parisavtalens klimamål

Etikkrådet gjør etter SVs oppfatning en viktig jobb, men har ikke mulighet til å overvåke alle investeringene til fondet. De siste årene har fondet investert i selskaper i en rekke land som systematisk bryter menneskerettighetene. Her er det ofte vanskelig å få innsyn.

– Dette gjør at risikoen for at Oljefondet investerer i selskaper som bryter med våre etiske prinsipper har økt. Samtidig vet vi at klimakrisen vil påvirke nesten all økonomisk aktivitet. Oljefondet må investere i tråd med Parisavtalens forpliktelser og andre internasjonale klimaavtaler vi har sluttet oss til, mener Kaski.

– Men er det noen garanti for at selskaper ikke bryter reglene i etterkant?

– Nei. Men forhåndsgodkjenning vil luke bort noen og gi bedre kontroll med de selskaper fondet går inn i, svarer hun.

Her er SVs forslag:

 • Sikre at Oljefondet opptrer etisk forsvarlig i alle land ved å innføre filtrering av investeringer på forhånd.
 • Oljefondet skal få en ny referanseindeks («handleliste») der alle selskaper møter etiske og miljømessige minstekrav.
 • Oljefondets investeringer skal være i tråd med Parisavtalens mål om maks 1,5 graders oppvarming.
 • Trekke Oljefondet ut av fossil energi.
 • Gradvis øke Oljefondets investeringer i fornybar energiinfrastruktur i land i sør på en ansvarlig måte.
 • Gjøre Oljefondet til en internasjonal ledestjerne i arbeidet mot skatteparadis.
 • Kreve at selskaper som Oljefondet investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold samt regnskapsrapportering.

– Aner vi Lex Nicolai Tangen?

– Ja. Etter denne våren har Stortinget ansvar for å styrke Oljefondets virksomhet mot hemmelighold og skatteparadis. Det er viktig å komme med et kraftfullt signal om at vi tar kampen mot skatteparadis og unndragelser som svekker verdensøkonomien på alvor, sier Kaski.

Les mer om

 1. Etikk
 2. Nicolai Tangen
 3. Parisavtalen
 4. Oljefondet