KrF-utvalg foreslår å fjerne kristenkrav

Et enstemmig strategiutvalg i Kristelig Folkeparti går inn for å fjerne kravet om at tillitsvalgte i partiet skal være bekjennende kristne.

Utvalgets leder og nestleder i KrF, Dagrun Eriksen, sier at bekjennelsesparagrafen ikke fungerer godt nok.

— Vi må lage noe tryggere og sterkere enn dagens ordning. For meg er bekjennelsesparagrafen et veldig diffust lim, sier Eriksen til Vårt Land.

Hun mener at tillitsvalgte i framtiden bør forplikte seg på formål fremfor tro.

- Det vi vet er at en bekjennende kristen ikke automatisk gir en KrF-er. Det er formålet vi må være forpliktet på, menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærligheten, sier Eriksen.

Foruten at kravet til kristen tro foreslås fjernet, går utvalget inn for å styrke den eksisterende formålsparagrafen. Utvalget har ikke klart å samle seg om et felles forslag til ny formålsparagraf. Derfor lanserer utvalget to alternativer. Begge alternativene er tydelig på at partiets verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, samt at formålet er å fremme en politikk bygget på menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

I oktober skal strategiutvalget legge fram sin rapport. Endring av bekjennelsesparagrafen krever to tredelers tilslutning på landsmøtet, og saken må behandles på minst to landsmøter.