MDG fjerner seg fra rødgrønt samarbeid med ny og mer radikal miljøpolitikk

Rødgrønne topper mener flere av vedtakene på MDGs landsmøte i helgen peker vekk fra et rødgrønt samarbeid etter stortingsvalget til høsten.

Nestleder Arild Hermstad tok søndag over som partileder i MDG for Une Bastholm som skal ut i fødselspermisjon. Han avviser at partier driver med moralisme. - Vi har nettopp vedtatt oppskriften på løse århundrets viktigste sak, klimakrisen, sier han.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Miljøpartiet De Grønne har i helgen vedtatt en ny og mer radikal klima- og miljøpolitikk.

Partiet vil blant annet kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2035.

MDG vil også halvere det norske kjøttforbruket, samtidig som partiet sier ja til atomkraft og vil legalisere cannabis.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier MDG nå på mange områder demonstrerer at partiet har en politikk som ikke er tilpasset norsk virkelighet.

– Har MDG nå selv stilt seg utenfor enhver diskusjon om å inngå i et regjeringssamarbeid, Vedum?

– Ja, det mener jeg. Men det har de egentlig gjort lenge. Men de har bekreftet det ytterligere nå i helgen.

MDG går i motsatt retning

Aps klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide sier MDG på viktige områder går «i motsatt retning» av Ap.

– Vi deler et engasjement for at klimapolitikken må virke. Men det må skje på en måte som ikke støter folk fra deg. Når fokuset er på hvor stor hytta du skal få lov til å ha, og hva du skal få lov til å ha på tallerkenen, så virker det moraliserende. Det skaper avstand til folk

Aps klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide

Han sier det er viktig å sette seg klimamål som det er mulig å nå.

– Vi vil kutte utslipp med 55 prosent innen 2030. Det er ambisiøst, men det er mulig å nå. Det er på en måte mindre forpliktende å lage mål for kutt du ikke kan nå.

Fører til nedstengning av norsk industri

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at de vil snakke med MDG, men at det ikke er aktuelt å sitte sammen i regjering.

Han sier nå MDG sender signaler som ikke bidrar til å mobilisere den fellesskapsviljen og kraften som trengs for å lykkes med klimakutt.

– Og jeg mener MDGs svar på den utfordringen gir dårligere klimapolitikk. MDG setter nå prosentmål på kutt som vil føre til nedstengning av viktige deler av norsk industri.

Han mener også flere av vedtakene stjeler oppmerksomhet fra det som er viktig:

– Når de sier nei til kjøtt og ja til atomkraft og hasj, så tar det oppmerksomheten vekk fra hovedoppgaven: nemlig å få utslippene ned. Vi risikerer at mange grupper som kan bidra vender seg bort.

Ap-leder Jonas Gahr Støre

Støre mener det er Ap som har den mest ambisiøse og samtidig realistiske planen for å kutte utslipp gjennom målsettingen om å kutte 55 prosent innen 2035.

– Det gjør vi ved å jobbe systematisk for å forene miljøengasjert ungdom og tillitsvalgte i industrien.

– Setter MDG seg helt utenfor et rødgrønt samarbeid med dette?

– Jeg merker meg at de er klare på at det ikke er aktuelt å samarbeide med Høyre og Frp, og at de mener det er på vår side de vil operere. Vi vil snakke godt med alle som ønsker et regjeringsskifte. Men når temaet er regjeringssamarbeid, der vi må stå sammen 24 timer i døgnet, så har jeg vært ærlig på at avstanden er for stor til MDG.

Vedum: Dette kræsjer veldig for oss

Vedum sier han respekterer at MDG står for mye som er fremmed for ham.

– De er mot kjøtt og for fri hasj. Det kræsjer veldig for oss. Og de omtaler norsk olje og gass som vederstyggelighet, samtidig som de mener atomkraft er en del av løsningen.

Han mener det vil få dramatiske konsekvenser, hvis man skal si nei til ny aktivitet på sokkelen.

– Det vil sende tusenvis av mennesker ut i arbeidsledighet. Jeg mener det bare vil bidra til økte globale utslipp, fordi det er på skuldrene til norsk olje- og gassindustri vi må bygge ny norsk industri.

Han sier at hverken Tyskland eller Storbritannia vil akseptere en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon i 2035.

– De er avhengige av gassen vår. Hadde vi skrudd igjen kranen, så hadde de stått igjen kun med leveranser fra Russland og land som Algerie. Europa er avhengig av oss.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

– Og ta MDGs flypolitikk med økte avgifter. I Nord-Norge er man helt avhengig av kortbanenettet.

Dramatisk å forby kjøring med Volvo

I sin tale til landsmøtet kalte Une Aina Bastholm Sp-lederen for barnslig og stemplet Sp som en klimaversting på linje med Frp.

Hun trakk frem at Vedum hadde «rygget dieselbilen sin opp på et fortau foran inngangen til Tøyen Torg, midt i Oslo». Vedum ville protestere mot at MDG vil ha utslippsfrie soner i Oslo.

– Hvordan reagerer du på å bli stemplet som både barnslig og klimaversting?

– Det må de bare få lov til å gjøre. Jeg har jo bare en helt vanlig Volvo. Det som er dramatisk er at MDG vil forby at folk kjører helt vanlige Volvoer i bestemte deler av Oslo.

Hermstad: – Ikke moralisme

Arild Hermstad sier det er rart å få «den type kritikk» fra Støre «som har en så tydelig mangel på et eget politisk prosjekt».

– Vi har nettopp vedtatt oppskriften på løse århundrets viktigste sak, klimakrisen. Vi vil øke industrieksporten med 50 prosent innen 2030, samtidig som vi gradvis skal fase ut oljenæringen. Vi vil satse stort på havvind og karbonfangst- og lagring.

Han sier det er lett å bry seg om klima i festtaler.

– Men det betyr faktisk noe hvor mye og hvilken bil du kjører, hva du har på tallerkenen og hvor mye vi legger til rette for at folk må fly. Det er et politisk ansvar gjøre det lett å velge miljøvennlig. Her mener jeg både Ap og Sp svikter fullstendig.

Arild Hermstad, nestleder i MDG

– Det er ikke moralisme, men solidaritet med mennesker og miljø. Forbrukskutt er å ta innover seg den kunnskapen vi har om hvor utslippene kommer fra.

Han reagerer på at Vedum sier MDGs klimakutt vil sende tusenvis ut i ledighet.

– Vedum har tydeligvis ikke fått med seg at europeiske land som Danmark har satt en sluttdato for sin olje- og gassproduksjon og at USA har pauset leting av klimahensyn. Også MDG vil at dagens oljearbeidere skal bli morgendagens klimahelter. Men forskning viser at oljeindustrien nå bremser fremveksten av ny, grønn industri som havvind fordi den sluker for mye kompetanse og kapital.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Stortingsvalget 2021
  3. Klimapolitikk
  4. Atomkraft
  5. Kjøtt